סביבה לימודית

ציוד לימודי
מחברת וקלמר
טאבלט תקין בשכבה ט'