Hot News‎ > ‎

แนวทางง่ายๆในการเลือกใช้ปั๊มน้ำทัั่วไป

โพสต์13 ก.พ. 2555 12:39โดยภูวกร จันทรปรรณิก

การเลือกใช้ปั๊ม

เครื่องสูบน้ำ mitsubishi
หลักการเลือกเครื่องสูบน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีง่ายๆคือโดย พิจารณาจากปริมาณน้ำที่เราใช้สามารถแบ่งได้เป็น การเลือกใช้ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม  และการเลือกใช้ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยตามบ้านทั่วไป 
 
 • การเลือกเครื่องสูบน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม : ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  จำเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียด เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีเรื่องราคาและค่าบำรุงรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง  ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการเลือกเครื่องสูบน้ำมีคร้าวๆดังนี้ 
  1. ชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบ อุณหภูมิ  ความหนืด  ความหนาแน่น
  2. อัตราการสูบ (Flow rate)ที่ต้องการ
  3. ความดัน หรือความสูงที่ต้องยกของเหลวนั้น ๆ ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า เฮด (Head)
  4. ความเร็วรอบของปั๊มที่เป็นไปได้
  5. ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่
  6. ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องปั๊ม
 • การเลือกเครื่องสูบน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มอัตโนมัติชนิดสำเร็จรูป  ประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบเช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน  และมีฝาครอบที่เรียกว่า “ปั๊มกระป๋อง” ตัวปั๊มจะควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์ความดัน (Pressure Switch) ซึ่งจะมีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะทำงานจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ ความดันจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะหยุดทำงาน  เครื่องปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก เพราะผลิตมาเพื่อใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ๆ จนถึงขนาดกลาง  ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารขนาดใหญ่ ต้องใช้ชุดเครื่องปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้มากและสามารถเลือกความดันได้หลายระดับ  ในการเลือกปั๊มน้ำใช้ในบ้านพักอาศัยควรพิจารณาดังนี้
  1. ควรเลือกปั๊มที่มีถังความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด เพราะถังความดันจะเก็บน้ำช่วยรักษาความดันภายในท่อส่งน้ำ และมีผลให้ในขณะใช้งานปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานตลอดเวลา จึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า  และปั๊มน้ำจะมีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วย
  2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องประกอบกันมาอย่างดี มีความคงทน ไม่เป็นสนิมง่าย และมีตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้
  3. เลือกกำลังมอเตอร์ของปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ไม่เลือกขนาดกำลังมอเตอร์ที่เล็กเกินไป เพราะจะทำให้ปั๊มทำงานบ่อย สิ้นเปลืองไฟฟ้า
การเลือกกำลังมอเตอร์ของปั๊ม หรือการเลือกขนาดของปั๊มนั้น จะเลือกซื้อตามลักษณะการออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งจะออกแบบตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. ออกแบบตามระยะความสูงของท่อที่จะต่อจากระดับพื้นดินถึงจุดจ่ายน้ำสูงที่สุดของตัวบ้านหรืออาคาร?                             
  2. ออกแบบตามจำนวนก๊อกน้ำที่อาจมีการเปิดใช้น้ำพร้อมกัน เช่น ซักผ้า อาบน้ำ รดต้นไม้ ล้างรถยนต์ ประกอบอาหาร ล้างจาน ฯลฯ
ที่มา : ie.psu.ac.th
ผู้เขียน  : บจก.เอทีคลีนไทย

Comments