Bemutatkozás

Autonómia és felelősség - Tanulásközpontú pedagógusképzés/Autonomy and Responsibility - Learning-centered Teacher Training

Pécsi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar, Vargha Damján konferencia-terem, C/V/1 előadóterem
2013. május 8-9.


Vannak-e olyan tudományosan is igazolt megközelítések, attitűdök, gyakorlatok, modellek a pedagógiában, amelyek hosszú távon egy minőségi közoktatáshoz és felsőoktatáshoz vezetnek?

Vannak-e olyan utak és megközelítések, amelyek középpontjában a hatékony, eredményes és méltányos tanulás áll?

A Neveléstudományi Intézet tanárképzéshez kapcsolódó programjaiban milyen megközelítések, gyakorlatok, elméleti alapok körvonalazzák a bölcsészkaron elérhető képzések neveléstudományi, pedagógiai hátterét a minőségi oktatás szempontjából?

A helyi képzési sajátosságok és értékek interaktív módon való bemutatását célzó konferencia és kiállítás ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat.

A jelenlegi neveléstudományi diskurzusban a tanulóközpontúság felismerése után, újraértelmezett módon, a tanulásközpontúság áll a középpontban. A tanulás élethosszig tartó folyamat, amelynek során mind a pedagógusok, oktatók, mind a diákok, hallgatók folyamatosan egymástól is tanulnak.

A hatékonyság, eredményesség és méltányosság szempontjából nemcsak az a fontos kérdés, hogy minden egyes – a tanulási folyamatban résztvevő – szereplő tanulására hangsúlyt helyezzünk, hanem a tanulásban elérhető minél magasabb szintű autonómia kibontakoztatása is a felelősségeink egyike.

A társaikkal együtt-tanuló fiatalok magasabb fokú autonómiára képesek szert tenni mind a tanulás, mind az életvitel szempontjából, így kulcskérdés, hogy a tanárképzésben a tanári-tanulói autonómia kialakítását hogyan segíthetjük elő annak érdekében, hogy tudatos és felelős döntésekre képes, önmagukra és társas-társadalmi viszonyaikra kritikusan reflektálni tudó pedagógusokat képezzünk.

A konferencián a személyes és szervezeti autonómia és felelősség kibontakoztatásának és kereteinek kérdését a mindennapi pedagógiai folyamatokban és a pedagógiai rendszerek szintjén tárgyaljuk.

http://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk, akit érdekel a tanárképzés és közoktatás jelene és jövője! A konferencián a részvétel díjtalan!

Az esemény elérhető a FaceBook-on is: https://www.facebook.com/events/422540254509114/