Què és "Tantatinta"?

Som una associació cultural nascuda amb els següents objectius:

- Promoure la divulgació i el coneixement de tot el relacionat amb les arts aplicades que es deriven del dibuix, en especial l'humor gràfic,
la historieta o còmic, la il·lustració i el dibuix animat.


- En concret, l'associació treballarà per donar a conèixer el treball tant dels autors contemporanis com el dels ja considerats clàssics.
En aquest cas, portarà a terme accions per recuperar la seva obra i publicitar-la en la mesura que sigui possible.


- L'associació entén que el seu ambient de treball natural són els autors d'àmbit europeu, amb especial dedicació a l'àrea cultural entesa
 com Països Catalans, sense oblidar, però, una vocació d'àmbit universal.


 Col·laboradors necessaris: Totes aquelles entitats públiques o privades que puguin coincidir amb els nostres objectius, administracions
 públiques en general, obra social i cultural d'entitats bancàries, fundacions, escoles, instituts, etcètera.