kosten


……natuurlijk - met stroom
Een verwarmingssysteem zonder extra terugkerende kosten.
Naast de aanschaf en installatie heeft u buiten de verbruikskosten (elektriciteit) verder geen kosten meer bij dit systeem (behalve eens in de paar jaar een paar kleine batterijen voor een draadloze thermostaat indien u daarvan gebruik maakt). Het systeem is in zijn geheel onderhoudsvrij. Aangezien er verder geen bewegende delen of anderszins onderhoudsgevoelige onderdelen aanwezig zijn gaan de panelen bij gewoon gebruik een leven lang (en zelfs langer) mee. Op de natuursteenverwarmingselementen zelf wordt door de fabrikant 15 jaar garantie gegeven.

Aanschafkosten.
De aanschafkosten kunt u zien bij prijzen, waar de steensoorten zijn onderverdeeld in verschillende prijsklassen. Bij steensoorten kunt u vervolgens zien in welke prijsklasse deze vallen.
Afhankelijk van de hoeveelheid panelen, de capaciteit (Watt), het aantal (afzonderlijk) te verwarmen vertrekken en het aantal te gebruiken groepen heeft u ook nog een of meerdere thermostaten (eventueel bestaande uit een of meer zenders en een of meer ontvangers) nodig. Bij "thermostaten" kunt u daarvan de prijzen zien.
Voor een uitgebreid advies en een berekening van alle bijkomende kosten voor de materialen (stenen en thermostaten) kunt u contact opnemen met info@natuursteenverwarming.nl.

Installatiekosten.
Ook de installatiekosten zijn beduidend lager dan bij een conventionele CV-installatie. Er hoeft geen grote CV-ketel te worden geïnstalleerd (en als u ook het warme water op een andere manier verkrijgt dan met een gas-gestookte CV-ketel hoeft er zelfs geen gasleiding te worden gelegd) Er hoeven geen cv-leidingen te worden aangelegd en met mekaar en de CV-ketel te worden verbonden. Er hoeven slechts elektriciteitsleidingen te worden aangelegd (maar vaak kunnen de stenen ook gewoon op de bestaande elektra-voorzieningen worden aangesloten). In voorkomende gevallen kan het wel zijn dat de meterkast dient te worden uitgebreid met een of meer groepen, afhankelijk van de bestaande situatie en de gewenste capaciteit van de natuursteenverwarming(en).
Ook voor een uitgebreid advies hierover kunt u terecht bij info@natuursteenverwarming.nl.

Verbuikskosten.
De verbruikskosten bestaan uitsluitend uit elektriciteit. Welk tarief u daarvoor betaalt is onder meer afhankelijk van uw leverancier, of u dag- en nachtstroom (dubbele meter) heeft en hoe zwaar de aansluiting is in uw meterkast. Bij welke leverancier u stroom afneemt bepaalt u in principe zelf. Ook voor wat betreft de soort energie heeft u steeds meer mogelijkheden om te kiezen voor (zeer betaalbare) alternatieve stroomopwekking (denk aan groene energie, zoals wind- en waterkrachtenergie, zonne-energie, bio-massa-energie enz.). Dat het gebruik daarvan aanzienlijk minder CO2-uitstoot tot gevolg heeft en daardoor uiteindelijk het milieu ten goede komt, zal duidelijk zijn. Kiezen voor elektrische verwarming met groene elektriciteit helpt dan ook in belangrijke mate mee de wereld te bewaren voor onze (klein-)kinderen!

Het energievraagstuk: conventioneel of hernieuwbaar?
       
In het verleden was de gasprijs aanzienlijk lager dan de prijs van elektriciteit. Door de opkomst van alternatieve energieopwekking (windmolenparken, waterkracht- en biomassacentrales, zonnepanelen e.d.) en de steeds verdergaande ontwikkeling van opslagmogelijkheden (accu's), maar ook de problemen die de gaswinning in ons eigen land met zich meebrengt en de alsmaar stijgende gas- en olieprijs is de balans inmiddels omgeslagen en geldt elektriciteit op dit moment als een van de meest favoriete en in verhouding steeds goedkoper wordende energiedragers.

Daarnaast geldt dat de voorraden van fossiele energiebronnen (bruinkool, steenkool, gas, olie enz.) niet onuitputtelijk zijn, nog los van de enorme milieuvervuiling die de verbranding van deze energiebronnen met zich meebrengt.

Voor meer informatie over de natuursteenverwarming en al haar mogelijkheden: info@natuursteenverwarming.nl