Diensten‎ > ‎

Werkwijze

Tangram Klussenbedrijf is geopend van maandag tot en met donderdag. Op de overige dagen is Tangram Klussenbedrijf gesloten en niet bereikbaar.

Bij voorkeur wordt samengewerkt met de opdrachtgever. Dit heeft een aantal voordelen: Behalve dat het gezelliger is, is het voor beide partijen mogelijk ook leerzaam. Daarnaast is voor de opdrachtgever duidelijk zichtbaar hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tangram Klussenbedrijf steekt niet onder stoelen of banken dat kwaliteit hoog in het vaandel staat en laat dat dan ook graag zien. Verder scheelt het ook de nodige tijd en als gevolg daarvan voor de opdrachtgever in de kosten, er wordt immers uitsluitend op basis van regie gewerkt. En, last but not least, bij voorkomende problemen kan direct overlegd worden welke oplossing gekozen moet worden.

Het bijzondere bij de door Tangram Klussenbedrijf aangeboden diensten is verder dat u als klant geheel naar eigen keuze tot op ieder niveau kunt meewerken bij de klus. Onder andere de volgende combinaties zijn denkbaar:

  • U koopt de materialen naar eigen inzicht, wij doen het werk (*1, *2, *3) 
  • U koopt de materialen op basis van ons advies, wij doen het werk (*4)
  • Wij kopen de materialen en doen ook het werk
  • Wij kopen de materialen en doen samen met u het werk
  • Wij kopen de materialen en u doet het werk
In verband met wettelijke bepalingen ten aanzien van garantie op door de opdrachtgever geleverde materialen gelden ten aanzien van de kwaliteit daarvan wel bepaalde eisen. In de regel zal aansprakelijkheid onzerzijds ten aanzien van schade aan of veroorzaakt door deze materialen (zowel tijdens het werk/de installatie als achteraf bij gebruik) vooraf schriftelijk worden uitgesloten.

*1 = VELUX-materialen dienen altijd via of door ons te worden gekocht.
*2 = Geberit-inbouwreservoirs en bijbehorende materialen dienen altijd via of door ons te worden gekocht
*3 = installatiematerialen (zoals: tegellijm, voegenmortel, kit, installatiedraad, water- en afvoerleidingen) worden altijd door ons zelf ingekocht.
*4 = Voor het advies wordt dan het daarvoor geldende uurtarief in rekening gebracht.

Alle klussen worden uitsluitend uitgevoerd op basis van regie. Dat wil zeggen dat vooraf een zo nauwkeurig mogelijke inschatting wordt gemaakt van de benodigde tijd en/of materialen. Het uiteindelijke bedrag kan dus lager, maar ook hoger uitvallen dan vooraf is ingeschat. Het heeft echter als voordeel dat een klus nooit wordt "afgeraffeld" omdat de tijd bij nader inzien te krap was ingeschat. Hierdoor blijft de hoge kwaliteit van het geleverde werk steeds gewaarborgd. 
Met ingang van 01.09.2021 bedraagt het uurtarief tijdens normale werkuren € 75,00 inclusief BTW (met een minimum van 1 uur).
In het weekend en tijdens de avonduren (na 17:00 u.) bedraagt het uurtarief € 95,00 inclusief BTW (met een minimum van 1 uur)
Indien de geleverde arbeid in aanmerking komt voor het lagere tarief van 6% dan is het uurtarief inclusief BTW € 65,70 resp. € 83,22 (zie hiertoe onderstaande link)

Daarnaast is het ook mogelijk om Tangram Klussenbedrijf om advies te vragen met betrekking tot een bepaalde klus en/of om samen met ons de benodigde materialen te bepalen en te kopen en/of om samen met ons de verbouwings-/ of renovatieplannen verder uit te werken. De vergoeding voor een dergelijk adviesgesprek bedraagt met ingang van 01.01.2019 ook € 75,00 per uur incl. 21% BTW (met een minimum van 1 uur). Bij afstanden groter dan 15 km. of reistijden langer dan 30 minuten wordt ook de reistijd in rekening gebracht. Al deze kosten zult u echter snel terugverdienen als gevolg van besparingen op materiaal (door bijv. andere materiaalkeuze) of een ander plan van aanpak, slimmere indeling van werkzaamheden en dergelijke.  

De kosten voor het opnemen van werkzaamheden ten behoeve van het maken van een inschatting bedragen met ingang van 01.01.2019 tijdens normale werkuren (ma-di-wo-do-vrij van 08:00 u. - 17:00 u.) ook € 75,00 per uur incl. BTW (met een minimum van 1 uur). Ook in dit geval wordt bij afstanden groter dan 15 km. of reistijden langer dan 30 minuten, ook de reistijd in rekening gebracht. 

Voor adviesgesprekken of opname van werkzaamheden ten behoeve van het maken van een inschatting tijdens avonduren (na 17:00 u.) geldt een tarief van € 95,00 p/u inclusief 21% BTW. met een minimum van 1 uur. In dat geval wordt ook altijd de reistijd meegerekend.

U bent op zoek naar een vakman? Die heeft u nu gevonden! 
Tangram Klussenbedrijf is officieel erkend als VELUX Montagepartner. Hiervoor dient te worden gewerkt volgens vastgestelde Uitvoeringsrichtlijnen (URL's) en dienen regelmatig opfriscursussen te worden gevolgd bij de fabrikant (VELUX).
Daarnaast worden op andere vakgebieden regelmatig producttechnische cursussen van verschillende andere fabrikanten gevolgd zodat steeds de meest recente vak- en productkennis kan worden ingezet om een klus te klaren. Te denken valt hierbij aan het waterdichtmaken van natte ruimtes (badkamers, douches) met behulp van PCI-producten, maar ook aan bijvoorbeeld het isoleren van daken, betegelen van ruimten, installeren van apparaten, het leggen van elektrische vloerverwarming (Quick Heat) en ga zo maar door.

Tangram Klussenbedrijf / Bram Boerdijk is VLOK-erkend Klussenbedrijf


Sinds haar oprichting is Tangram Klussenbedrijf / Bram Boerdijk  aangesloten bij het VLOK (landelijke branchevereniging voor klussenbedrijven). Dit heeft een aantal voordelen: om te beginnen wordt altijd gewerkt onder de Algemene Voorwaarden van de VLOK, waaraan beide partijen rechten en plichten kunnen ontlenen (deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen het VLOK, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis). Daarnaast kan de opdrachtgever in bepaalde gevallen aansprak maken op een nakomingsverplichting tot een bedrag van € 10.000,00 en kan ook in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op een onafhankelijke geschillencommissie. 

 
Erkend Seniorkeurklusser
 
Tangram Klussenbedrijf/Bram Boerdijk is ook erkend Seniorkeurklusser waardoor voor senioren specifieke problemen in en rond het huis kunnen worden onderkend en, in de meeste gevallen, kunnen worden opgelost. Daarbij wordt vooral gelet op ergonomische omstandigheden en/of de eisen die vanuit de klant daaraan -bewust en onbewust- worden gesteld.
 
Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman
 
Dat kwaliteit hoog in het vaandel staat bij Tangram Klussenbedrijf moge blijken uit het feit dat Bram Boerdijk sinds 6 februari 2012 het keurmerk Kwaliteitsvakman mocht voeren (als eerste ZZP-er in de Regio Brabant). Per 01.01.2020 is dit lidmaatschap door Tangram Klussenbedrijf / Bram Boerdijk opgezegd en kan van de bij dat lidmaatschap behorende voordelen geen gebruik meer worden gemaakt. Dit heeft echter niets te maken met de door Tangram Klussenbedrijf / Bram Boerdijk geleverde kwaliteit, die is nog steeds van hetzelfde hoge niveau als voorheen. Daarnaast is Tangram Klussenbedrijf / Bram Boerdijk nog steeds lid van het VLOK (de landelijke vereniging voor klussenbedrijven) waardoor in voorkomende gevallen zelfs beroep kan worden gedaan op een onafhankelijke geschillencommissie en waarbij eveneens in bepaalde gevallen een beroep kan worden gedaan op de nakomingsgarantie van de VLOK tot een bedrag van € 10.000,00 (zie hiervoor de "VLOK Algemene Voorwaarden" op hun eigen website).
 
Erkend leerbedrijf
 
Nog een bewijs van goed vakmanschap en ondernemerschap is het feit dat Tangram Klussenbedrijf officieel SBB Erkend Leerbedrijf geruime tijd is geweest. Hierdoor kon een leerling van de leergang "Onderhoud- en Verbouwbedrijf uitstroom servicemedewerker gebouwen" of de leergang "Allround Ondernemer Klussenbedrijf" gedurende een bepaalde periode in het schooljaar een of meer dagen in de week stage lopen bij Tangram Klussenbedrijf. Zo werd de kans geboden aan deze leerling om zaken in de praktijk te leren en konden op die dagen klussen worden aangepakt die door één persoon alleen niet kunnen worden uitgevoerd. De klant betaalde in dat geval wel een (geringe) vergoeding voor deze welkome extra helpende hand. Zo sneed het mes zelfs aan drie kanten en had iedereen (ook de klant) hier profijt van. Met ingang van juni 2021 is Tangram Klussenbedrijf op eigen verzoek uitgeschreven uit het register van erkende leerbedrijven bij het SBB. Dit laatste hield hoofdzakelijk verband met het feit dat inmiddels is gekozen voor een 3- tot (maximaal) 4-daagse werkweek, waardoor stagiaires niet meer de volledige tijd kunnen meedraaien die ze eigenlijk nodig hebben.