Diensten‎ > ‎

Werkwijze

Bij voorkeur wordt samengewerkt met de opdrachtgever. Dit heeft een aantal voordelen: Behalve dat het gezelliger is, is het voor beide partijen mogelijk ook leerzaam. Daarnaast is voor de opdrachtgever duidelijk zichtbaar hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tangram Klussenbedrijf steekt niet onder stoelen of banken dat Kwaliteit hoog in het vaandel staat en laat dat dan ook graag zien. Verder scheelt het ook de nodige tijd en als gevolg daarvan voor de opdrachtgever in de kosten, er wordt immers uitsluitend op basis van regie gewerkt. En, last but not least, bij voorkomende problemen kan direct overlegd worden welke oplossing gekozen moet worden.

Het bijzondere bij de door Tangram Klussenbedrijf aangeboden diensten is verder dat u als klant geheel naar eigen keuze tot op ieder niveau kunt meewerken bij de klus. Onder andere de volgende combinaties zijn denkbaar:

  • U koopt de materialen naar eigen inzicht, wij doen het werk (*1, *2, *3) 
  • U koopt de materialen op basis van ons advies, wij doen het werk (*4)
  • Wij kopen de materialen en doen ook het werk
  • Wij kopen de materialen en doen samen met u het werk
  • Wij kopen de materialen en u doet het werk
In verband met wettelijke bepalingen ten aanzien van garantie op door de opdrachtgever geleverde materialen gelden ten aanzien van de kwaliteit daarvan wel bepaalde eisen. In de regel zal aansprakelijkheid onzerzijds ten aanzien van schade aan of veroorzaakt door deze materialen (zowel tijdens het werk/de installatie als achteraf bij gebruik) vooraf schriftelijk worden uitgesloten.

*1 = VELUX-materialen dienen altijd via of door ons te worden gekocht.
*2 = Geberit-inbouwreservoirs en bijbehorende materialen dienen altijd via of door ons te worden gekocht
*3 = installatiematerialen (zoals: tegellijm, voegenmortel, kit, installatiedraad, water- en afvoerleidingen) worden altijd door ons gekocht.
*4 = Voor het advies wordt dan het daarvoor geldende uurtarief in rekening gebracht.

Alle klussen worden uitsluitend uitgevoerd op basis van regie. Dat wil zeggen dat vooraf een zo nauwkeurig mogelijke inschatting wordt gemaakt van de benodigde tijd. Het uiteindelijke bedrag kan dus lager, maar ook hoger uitvallen dan vooraf is ingeschat. Het heeft echter als voordeel dat een klus nooit wordt "afgeraffeld" omdat de tijd bij nader inzien te krap was ingeschat. Hierdoor blijft de hoge kwaliteit van het geleverde werk steeds gewaarborgd. 
Met ingang van 01.01.2019 bedraagt het uurtarief € 66,55 inclusief BTW (met een minimum van 1 uur).
In het weekend en tijdens de avonduren (na 18:00 u.) bedraagt het uurtarief € 78,65 inclusief BTW (met een minimum van 1 uur)
Indien de geleverde arbeid in aanmerking komt voor het lagere tarief van 6% dan is het uurtarief inclusief BTW € 58,30 resp. € 68,90 (zie hiertoe onderstaande link)

Daarnaast is het ook mogelijk om Tangram Klussenbedrijf om advies te vragen met betrekking tot een bepaalde klus en/of om samen met ons de benodigde materialen te bepalen en te kopen en/of om samen met ons de verbouwings-/ of renovatieplannen verder uit te werken. De vergoeding voor een dergelijk adviesgesprek bedraagt met ingang van 01.01.2019 ook € 66,55 per uur incl. 21% BTW (met een minimum van 1 uur). Bij afstanden groter dan 15 km. of reistijden langer dan 30 minuten wordt ook de reistijd in rekening gebracht. Al deze kosten zult u echter snel terugverdienen als gevolg van besparingen op materiaal (door bijv. andere materiaalkeuze) of een ander plan van aanpak, slimmere indeling van werkzaamheden en dergelijke.  

De kosten voor het opnemen van werkzaamheden ten behoeve van het maken van een inschatting bedragen met ingang van 01.01.2019 tijdens normale werkuren (ma-di-wo-do-vrij van 08:00 u. - 17:00 u.) ook € 66,55 per uur incl. BTW (met een minimum van 1 uur). Ook in dit geval wordt bij afstanden groter dan 15 km. of reistijden langer dan 30 minuten, ook de reistijd in rekening gebracht. 

Voor adviesgesprekken of opname van werkzaamheden ten behoeve van het maken van een inschatting tijdens avonduren geldt een tarief van € 85,00 p/u inclusief 21% BTW. met een minimum van 1 uur. In dat geval wordt ook altijd de reistijd meegerekend.

U bent op zoek naar een vakman? Die heeft u nu gevonden! 
Tangram Klussenbedrijf is officieel erkend als VELUX Montagepartner. Hiervoor dient te worden gewerkt volgens vastgestelde Uitvoeringsrichtlijnen (URL's) en dienen regelmatig opfriscursussen te worden gevolgd bij de fabrikant (VELUX).
Daarnaast worden op andere vakgebieden regelmatig producttechnische cursussen van verschillende andere fabrikanten gevolgd zodat steeds de meest recente vak- en productkennis kan worden ingezet om een klus te klaren. Te denken valt hierbij aan het waterdichtmaken van natte ruimtes (badkamers, douches) met behulp van PCI-producten, maar ook aan bijvoorbeeld het isoleren van daken, betegelen van ruimten, installeren van apparaten, het leggen van elektrische vloerverwarming (Quick Heat) en ga zo maar door.
 
Erkend Seniorkeurklusser
 
Tangram Klussenbedrijf/Bram Boerdijk is ook erkend Seniorkeurklusser waardoor voor senioren specifieke problemen in en rond het huis kunnen worden onderkend en, in de meeste gevallen, kunnen worden opgelost. Daarbij wordt vooral gelet op ergonomische omstandigheden en/of de eisen die vanuit de klant daaraan -bewust en onbewust- worden gesteld.
 
Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman
 
Dat kwaliteit hoog in het vaandel staat bij Tangram Klussenbedrijf moge blijken uit het feit dat Bram Boerdijk sinds 6 februari 2012 het keurmerk Kwaliteitsvakman mag voeren (als eerste ZZP-er in de Regio Brabant). Dit keurmerk heeft voor de opdrachtgever het voordeel dat er minimaal 1 jaar garantie wordt gegeven op de volledige klus. Daarnaast draagt de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman zorg voor gelijkwaardige vervanging van de vakman wanneer deze onverhoopt langer dan 4 weken niet aan de klus kan doorwerken. Ook heeft de opdrachtgever bij een opdracht met een totale waarde van meer dan € 10.000,00 de mogelijkheid een gratis technische keuring te laten uitvoeren van het werk vóór oplevering. Ook is er een geschillencommissie tot welke de opdrachtgever zich kan wenden wanneer zich onverhoopt onoverkomelijke problemen voordoen tussen de opdrachtgever en de vakman.
 
Erkend leerbedrijf
 
Nog een bewijs van goed vakmanschap en ondernemerschap is het feit dat Tangram Klussenbedrijf officieel SBB Erkend Leerbedrijf is. Hierdoor kan een leerling van de leergang "Onderhoud- en Verbouwbedrijf uitstroom servicemedewerker gebouwen" of de leergang "Allround Ondernemer Klussenbedrijf" gedurende een bepaalde periode in het schooljaar een of meer dagen in de week stage lopen bij Tangram Klussenbedrijf. Zo wordt de kans geboden aan deze leerling om zaken in de praktijk te leren en kunnen op die dagen klussen worden aangepakt die door één persoon alleen niet kunnen worden uitgevoerd. De klant betaalt in dat geval wel een (geringe) vergoeding voor deze welkome extra helpende hand (€ 10,00 excl. BTW / € 12,10 incl. BTW per uur). Zo snijdt het mes zelfs aan drie kanten en heeft iedereen (ook de klant) hier profijt van.