Diensten

Zonder te overdrijven kan ik met een gerust hart zeggen dat ik over een zeer groot technisch inzicht beschik en een grote dosis ervaring op velerlei klusgebied heb opgedaan in de afgelopen 35 jaar. Met name mijn groot (technisch-) probleemoplossend vermogen heeft er voor gezorgd dat ik met regelmaat wordt gevraagd voor de “speciale klussen”. Niet voor niets is dan ook als naam voor mijn bedrijf gekozen voor Tangram, de moeder van alle puzzels. Aangezien ik de meeste klussen ook zie als een puzzel en deze tot nog toe altijd goed heb kunnen oplossen, luidt de slogan van mijn bedrijf dan ook: “altijd een perfecte oplossing!”.

Bij "Werkwijze" kunt u zien hoe ik bij voorkeur te werk ga en wat u als klant/opdrachtgever zelf voor mogelijke rol daarbij kunt spelen.

Onder het kopje "Werkzaamheden" vind u een opsomming van de soort werkzaamheden waar ik wel voor te vinden ben.

Tot slot kunt u bij "Projecten" een heleboel foto's zien om een indruk te krijgen van wat ik tot nu toe zo al heb gerealiseerd.

Als laatste hieronder nog enkele Voorbeelden van door Tangram gerealiseerde projecten. Kijk voor een uitgebreid overzicht bij "Projecten".

                   
                                 
                                            


Importeurschap 


Sinds de oprichting van Tangram Klussenbedrijf heb ik ook het importeurschap verworven van de natuursteenverwarmingspanelen van Eurotherm Natursteinheizung in Duitsland. Dit importeurschap geldt voor de gehele Benelux, alhoewel in de praktijk hoofdzakelijk de Nederlandse markt wordt bediend.

Eurotherm Natursteinheizung GmbH is een van oorsprong Duitse firma die zich al sinds 1995 bezig houdt met de productie, advisering en verkoop van marmeren en granieten verwarmingspanelen in heel Duitsland en zelfs ver daarbuiten. Als de eerste huizenbezitter in Nederland die dit systeem in zijn huis heeft geïnstalleerd als hoofdverwarming, heb ik daarnaast het geluk gehad om voor dit mooie product importeur te kunnen worden voor de Benelux.

Iedereen die wil weten maar ook aan den lijve wil ondervinden hoe behaaglijk en tegelijkertijd toch ook esthetisch verantwoord dit systeem in feite is, nodig ik van harte uit om bij mij thuis te komen kijken en ervaren hoe het systeem werkt. Zeker gezien de huidige discussies over kostenbewust en milieubewust verwarmen dient deze verwarming bij nieuwbouwwoningen, maar ook bij verbouwingen eigenlijk altijd als optie te worden meegenomen in de overwegingen die leiden tot het kiezen van een goed verwarmingssysteem.

Voor meer informatie ga naar "Margant Natuursteenverwarming".