Trang nhà‎ > ‎

Hướng Dẫn Thổi Tiêu

 Chia sẻ thông tin về Tiêu
 Cách thổi Tiêu ra tiếng
 Cách cầm Tiêu hệ 6-1-1
 Tập các note trên Tiêu 8 lổ hệ 6-1-1
 Cách cầm tiêu 6 lỗ hệ 4-2
  

Comments