Betaalwijze‎ > ‎

NMT FenCS

NMT FenCS is een bedrijf van onze beroepsvereniging NMT. Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú.

NMT FenCS stuurt u de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vindt u hieronder.
Ze staan ook aan de achterkant van iedere nota.

U betaalt de nota aan NMT FenCS. Als u voor tandheelkunde (en orthodontie) verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen..

Het kan zijn dat NMT FenCS met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. NMT FenCS rekent dan af met u én met uw verzekeraar.
Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de NMT FenCS patiëntenservice, telefoon 0900-7777771 (10 cent per minuut).

Betalingsvoorwaarden NMT FenCS
Uw tandarts of orthodontist hanteren de algemene voorwaarden van NMT FenCS Factoring en Clearing Services B.V.: de betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
Het bedrag van de nota maakt u over op de rekening van NMT FenCS.
Als NMT FenCS de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is NMT FenCS gerechtigd - zonder dat u eerst in gebreke wordt gesteld - over te gaan tot incasso.
Betaal daarom het factuurbedrag eerst aan NMT FenCS, voordat u de factuur voor (eventuele) vergoeding indient bij uw verzekeraar.
Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van deze factuur komen te uwen laste.

Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij NMT FenCS. Indien u aangaande deze factuur een nadere specificatie of toelichting wilt ontvangen, kunt u een verzoek hiertoe indienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

Comments