ПАВЛОВИЧ ЛАРИСА БОРИСІВНА


Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка з ендокринології.

Закінчила Чернівецький медичний інститут у 1979 році за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. Після закінчення клінічної ординатури, аспірантури, інтернатури за фахом «внутрішні хвороби», працює у БДМУ, з 2006 року – на посаді доцента.

У 1989 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Холатоутворювальна функція печінки у хворих, що перенесли вірусні гепатити А і В в ранні та віддалені терміни спостереження».

Лікар вищої категорії, автор та співавтор близько 200 наукових та навчальних праць, в тому числі 13 монографій, 16 навчальних посібників, 2 інформаційних листів та 2 нововведень, 1 раціоналізаторської пропозиції та 1 патента, 35 закордонних та 41 вітчизняних статей, близько 120 тез. 

На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення ускладнень з боку органів травлення у хворих на цукровий діабет.
Е-mailpavlovych.l@bsmu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-7261-6141

ResearcherID: D-4762-2017