ПАШКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Очолює кафедру клінічної імунології, алергології та ендокринології з вересня 2011 року.

З відзнакою закінчила Чернівецький медичний інститут у 1994 році за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення магістратури з вересня 2006 року зарахована на посаду асистента кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Хроноритми функції щитоподібної залози, екскреторної функції нирок у хворих на дифузний токсичний зоб та гіпотиреоз». У 2001 році зарахована на посаду, а у 2002 році отримала вчене звання доцента. 

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Діабетичні енцефалопатії: механізм розвитку, диференційована діагностика, лікування та профілактика». 

З 1 вересня 2011 року обіймає посаду завідувача кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. 

У грудні  2011 року отримала вчене звання професора.

Є автором та співавтором близько 400 наукових праць, в тому числі 3 національних підручників з ендокринології, 19 навчальних посібників для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-ендокринологів, 20 монографій, близько 200 статей у фахових і закордонних виданнях, 19 патентів на корисні моделі, 8 інформаційних листів про впровадження в практику охорони здоров’я, 8 нововведень, 3 методичних рекомендацій.

Під керівництвом професора Пашковської Н.В. виконано і захищено 5 кандидатських дисертацій. 

Лікар вищої категорії за фахом «Ендокринологія». Голова ГО «Асоціація ендокринологів Чернівецької обасті» та обласного осередку Української діабетичної асоціації. Головний консультант з ендокринології та член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА з ендокринології.

Професор Пашковська Н.В. неодноразово брала участь в роботі міжнародних та вітчизняних конгресів, конференцій, присвячених проблемам ендокринних захворювань, проходила стажування за кордоном з ендокринології, а також з проблем освітньої, наукової діяльності та міжнародного співробітництва. 

Пріоритетні напрямки роботи: удосконалення діагностики, розробка сучасних методів лікування метаболічних порушень, зокрема цукрового діабету, ожиріння та захворювань щитоподібної залози. Е-mail: pashkovska.natalija@bsmu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-9896-1744

ResearcherID: D-5437-2017

Scopus AuthorID: 56138569200