ОЛЕНОВИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА


Відповідальна за організацію наукової роботи кафедри, навчальну роботу з ендокринології з іноземними студентами на 6 курсі, за розміщення навчально-методичних матеріалів з ендокринології на сайті дистанційного навчання університету, за цифровий репозиторій кафедри. 

З відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію у 1999 році за спеціальністю «лікувальна справа». Після навчання у магістратурі з 2000 року працює у БДМУ.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі (клініко-експериментальне дослідження)».

Лікар вищої категорії, з 2006 року – доцент, автор та співавтор біля 280 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 4 монографій, 21 навчальних посібників, 7 патентів, 3 нововведень, 2 інформаційних листів, 2 раціоналізаторських пропозицій, 56 статей (в т.ч. 17 - у зарубіжних виданнях), 184 тез (48 з яких опубліковані за кордоном).

На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення особливостей функцонального стану нирок за ендокринної патології.

Е-mail: olenovych.olga@bsmu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-9824-8885

ResearcherID: D-5441-2017

Scopus AuthorID: 37115732900