КОВАЛЬ ГАЛИНА ДАНИЛІВНА

Відповідальна за організацію роботиз клінічної імунології та алергології, навчальну роботу з клінічної імунології та алергології на післядипломному етапі, за організацію лікувальної роботи з клінічної імунології.

У 1998 році закінчила Буковинську державну медичну академію, а в 1999 році - інтернатуру за спеціальністю “терапія”. В Буковинському державному медичному університеті працює з 1999 року, з 2004 року – на посаді доцента  кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне обстеження та лікування хворих на хронічний обструктивний бронхіт з урахуванням імунного статусу та мікробіоценозу кишечнику».

Лікар вищої категорії з клінічної імунології, обласний позаштатний імунолог ГУОЗ ОДА. Автор та співавтор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 монографії, 3 навчальних посібники, 61 стаття, 5 деклараційні патенти на винахід, 2 інформаційних лист.

На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення імунологічних механізмів формування жіночого безпліддя.