КОВАЛЬ ГАЛИНА ДАНИЛІВНА

Відповідальна за організацію роботи з клінічної імунології та алергології, навчальну роботу з клінічної імунології та алергології на післядипломному етапі, за організацію лікувальної роботи з клінічної імунології.

У 1998 році закінчила Буковинську державну медичну академію, а в 1999 році - інтернатуру за спеціальністю “терапія”. В Буковинському державному медичному університеті працює з 1999 року, з 2004 року – на посаді доцента  кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне обстеження та лікування хворих на хронічний обструктивний бронхіт з урахуванням імунного статусу та мікробіоценозу кишечнику».

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Імунопатогенез ендометріозу асоційованого з безпліддям: нові методи діагностики та підходи до лікування».

З 1 вересня 2017 року обіймає посаду професора кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. 

Лікар вищої категорії з клінічної імунології, обласний позаштатний імунолог ГУОЗ ОДА. Автор та співавтор понад 130 наукових праць, з них - 19 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus Web off Science, 3 монографії, 4 навчальних посібники, 3 практикуми, 6 патентів на корисну модель, 2 інформаційні листи, 1 нововведення, 1 методичні рекомендації.

На даний час основним науковим спрямуванням є дослідженнямеханізмів формування імунозалежної патології, в тому числі актуальних проблем імунології репродукції.
Е-mailkoval.halyna@bsmu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-7120-9253

ResearcherID: D-5666-2017

Scopus AuthorID: 37115477700