КАСПРУК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Відповідальна за навчальну роботу з клінічної імунології та алергології на додипломному етапі, організацію лікувальної роботи з алергології, розміщення навчально-методичних матеріалів з клінічної імунології та алергології на сайті дистанційного навчання університету, за ведення електронного журналу.

Закінчила Чернівецький медичний інститут у 1991 році за спеціальністю «лікувальна справа». Зарахована на посаду асистента університету в серпні 1995 року.

У 2001 році захистила дисертаційну роботу на тему «Зміни цитокінового та ейкозаноїдного потенціалів крові у хворих на бронхіальну астму, їх роль в імунологічному конфлікті на рівні нирок та спосіб корекції виявлених порушень». З 2001 року працює на посаді доцента, а в 2002 році отримала вчене звання доцента.

Лікар вищої категорії за спеціальностями «клінічна імунологія» та «алергологія», автор та співавтор 130 наукових та навчальних праць, в тому числі 1 монографії, 4 навчальних посібників, 4 патентів, 35 статей.

На даний час основним науковим спрямуванням є дослідження з клінічної алергології. 

Е-mailkaspruk.nataliia@bsmu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-0113-4727

ResearcherID: D-5469-2017