ข่าวกิจกรรม

 • อบรมโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน โดยใช้โครงงานคุณธรรม ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมรวมใจภ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2556 06:28 โดย Tanaphol sarathai
 • กิจกรรมวันไหว้ครู   โรงเรียนขุขันธ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2556 06:24 โดย Tanaphol sarathai
 • ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อำเภอป ...
  ส่ง 29 ธ.ค. 2555 00:18 โดย Tanaphol sarathai
 • สัปดาห์สอบกลางภาคเรียน  โรงเรียนขุขันธ์ กำหนดสัปดาห์สอบกลางภาคนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ
  ส่ง 7 ส.ค. 2555 20:38 โดย Tanaphol sarathai
 • อบรมEIS   โรงเรียนขุขันธ์ จัดการอบรม EIS (การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ) ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์ พร้อมด้วยสหวิทยาเขตขุขันธ์ ในวันที่ 21-23 ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2555 22:46 โดย Tanaphol sarathai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
 

ธนพล สาระไทย