>>หลักสูตรวิชาพยากรณ์ระดับสูง

ภาคการเลือกสาขาวิชา (เรียนวิชาละ 8 ครั้ง 4 สัปดาห์  เลือกเรียนครั้งละ 1 วิชา)

 1. คัมภีร์ สัตตเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
 2. คัมภีร์ สัตตเลข ๗ ตัว ๑๑ ฐาน
 3. คัมภีร์ สัตตเลขโหราศาสตร์พม่า
 4. คัมภีร์ทักษามหายุค
 5. คัมภีร์ธรรมมะพยากรณ์
 6. คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย
 7. คัมภีร์พิธีกรรม
 8. คัมภีร์ฮวงจุ้ย
 9. คัมภีร์ไพ่ยิปซี (ทาโร่)
 10. คัมภีร์ดูลายเซ็น
 11. การพยากรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ    ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรวิชาพยากรณ์ระดับสูง จะต้องผ่านหลักสูตรวิชาพยากรณ์ระดับกลางมาก่อน

ลงทะเบียน click >>รายชื่อผู้ลงเรียน
 • รุ่นที่

   ลำดับ

                     ชื่อ  นามสกุล

                               ที่อยู่

               อาชีพ

    


   


     

       

      

   

   

   

    

   

   

   

  Posted Jul 6, 2013, 1:59 AM by ธนกฤต มหามงคลโสฬส
 • รุ่นที่ 1
    ลำดับ                                       ชื่อ - นามสกุล                            ที่อยู่
       1

       2

       3

       4

       5    
       6

       7

       8

  Posted Jul 6, 2013, 2:02 AM by ธนกฤต มหามงคลโสฬส
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Comments