Ulasan Surah 93‎ > ‎

Al-Imran 1~200

                                                                      [Previous] [Next] [Home]

Al-Imran, dari  Ayat 111~120

111. Mereka tidak akan  dapat membahayakan kamu kecuali menyakitkan sedikit dan jika  mereka memerangi kamu, mereka akan hadapkan belakang-belakang  mereka kepada kamu, dan sesudah itu mereka tidak akan dimenangkan.

112. Dikatakan atas mereka kehinaan dimana sahaja mereka ada, kecuali kalau mereka berpegang dengan tali dari Allah dan tali dari manusia, dan panaslah mereka dapat kemurkaan dari Allah dan dikenakan atas mereka kerendahan yang demikian itu, lantaran mereka kufur kepada perintah Allah, dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak benar, yang demikian itu, lantaran mereka derhaka dan adalah mereka melewati batas.

113. Mereka itu tidak sama, dari antara  ahli kitab itu ada golongan yang lurus yang membaca firman-firman Allah diwaktu-waktu malam, pada hal mereka merendah diri.

114. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan, dan mereka berlumba-lumba dalam kebaikan, dan mereka itu adalah dari orang-orang yang baik.

115. Dan apa-apa  kebaikan yang mereka kerjakan, tidak dihilangkan pahala nya dari mereka, dan Allah amat mengetahui orang-orang yang berbakti.

116. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu, harta-harta mereka dan anak-anak mereka tidak akan dapat penolak dari mereka sebarang satu seksa dari Allah, dan mereka itu adalah ahli neraka yang mereka akan kekal padanya.

117. Bandingan sesuatu yang mereka belanjakan dipenghidupan dunia ini, adalah seperti angin, berserta dingin keras mengenai tanaman-tanaman kaum yang telah menganiayai diri-diri sendiri, lalu angin itu membinasakan dia dan Allah tidak menganiayai mereka, tetapi mereka menganiayai diri-diri mereka sendiri.

118. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu anggap sebagai sahabat karib lain daripada golongan kamu, mereka tidak putus-putus berikhtiar menarik kecelakaan atas kamu, mereka suka apa-apa yang menyusahkan kamu, sesungguh nya kebencian telah terbit dari mulut-mulut mereka, tetapi apa yang menyembunyikan oleh hati-hati mereka, ada lebih besar. Kami telah terangkan tanda-tanda kepada kamu, jika kamu mahu berfikir.

119. Kamu ini ialah orang-orang yang kasih kepada mereka, pada hal mereka tidak kasih kepada kamu, dan kamu beriman kepada isi kitab itu semuanya, pada hal mereka apabila bertemu kamu, hanyalah mereka berkata; “kami telah beriman”, tetapi apabila mereka berpisah dari kamu, mereka mengigit jari lantaran geram bercampur benci kepda kamu. Katakan; “matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebebncian itu” sesungguh nya Allah amat mengetahui apa-apa yang ada didada-dada.

120. Jika kebaikan mengenai kamu, mereka susah, dan jika bahaya menghinggapi kamu, mereka suka, dan jika kamu sabar dan berbakti, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit jua pun,  sesungguhnya Allah mengampun apa-apa yang mereka kerjakan.

 

Sumber dari ;
[] http://www.facebook.com/groups/333910469997414/doc/385481144840346


Following Twitter ;
Comments