Ulasan Surah 85‎ > ‎

Al-Imran 1~200

                                                           [Previous] [Next] [Home]

Al-Imran, dari  Ayat 71~80

71. Hai ahli kitab ! mengapakah kamu samarkan kebenaran itu dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran, pada hal kamu tahu ?

72. Dan segolongan dari ahli kitab telah berkata; “berimanlah kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada siang hari dan kufurlah kepadanya pada waktu petang sampai mereka kembali”.

73. “Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang menurut agama kamu” – katakanlah; “sesungguhnya petunjuk yang sebenar itu ialah pertunjuk Allah”  -- bahawa akan diberi kepada siapa-siapa sebagai mana pemberian yang diberikan kepada kamu, atau akan ada siapa-siapa mengugat kamu disisi Tuhan kamu”  katakan lah; “sesungguhnya keutamaan itu ditangan Allah ia berikan kepada siapa-siapa yang ia kehendaki dan Allah itu lurus pemberian nya amat mengetahui”.

74. “Ia menentukan rahmatnya kepada siapa-siapa yang ia kehendaki, dan Allah itu mempunyai kurnia yang besar”.

75. Dan sebahagian ahli kitab ada orang yang  kalau engkau percayai dia satu pikul, ia akan tunaikan dia kepada mu, dan sebahagian daripada mereka, ada orang yang  kalau engkau percaya dia satu dinar, ia tidak akan tunaikan dia kepada mu, kecuali kalau tetap engkau menuntut dia, yang demikian itu lantaran mereka berkata; “tidak ada dosa atas kita tentang memakan hak orang-orang bodoh itu”.  Dan mereka berdusta atas nama Allah pada hal mereka tahu.

76. Bahkan ! barang siapa menyempurnakan janji nya dan berbakti, maka sesungguhnya Allah kasih orang-orang yang berbakti.

77. Sesungguhnya merek a yang membeli mendapat benda yang sedikit dengan menggunakan perjanjian atas nama Allah dan dengan sumpah-sumpah mereka itu, ialah orang-orang yang tidak ada  bagi mereka bahagian baik di akhirat, dan Allah tidak akan ampun kepada mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka, pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka, dan adalah bagi mereka azab yang pedih.

78. Dan sesungguhnya diantara mereka, ada segolongan yang memutar lidah pada kitab mereka,  supaya  kamu menyangka dia sebahagian daripada kitab mereka, pada hal  bukan ia dari kitab itu, dan mereka berkata, bahawa ia  adalah dari sisi Allah, pada hal bukan  dari sisi Allah,  dan mereka berdusta atas nama Allah, pada hal mereka tahu.

79. Tidak boleh jadi, seorang manusia  yang Allah beri kepada nya kitab agama  dan hukum dan kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia; “jadilah hamba-hamba ku, bukan hamba-hamba Allah”, tetapi ia berkata; “jadilah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan semata-mata dengan sebab kamu mengajarkan kitab agama dan dengan sebab kamu membacanya”.

80. Dan tidak ia menyuruh kamu mengangap melaikat-melaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. Apakah boleh jadi ia menyuruh kamu kufur sesudah jadi muslimin ?.

 

Sumber dari;
[] http://www.facebook.com/groups/352190498172559/doc/407560379302237


Following Twitter;
[] https://twitter.com/tammpajgmail/status/657929161323884544


Comments