Etusivu


Tammelan kouluverkkoasian selittäminen on jatkunut syksyn 2016, koska Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Tammelan kunnanvaltuuston päätöksen kouluverkon supistamisesta. Prosessi jatkui kunnanhallituksen päätettyä tilata uusi selvitys tilaustyönä FCG Konsultointi Oy:ltä. Selvityksessä on uutena osiona lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi. Tälle sivustolle on kerätty tietoa kouluverkkoselvitykseen liittyen. 

Tämän ajan onnistumiset eivät perustu menneen maailman suuruuden strategiaan ja perinteiseen kaavamaiseen ongelmanratkaisuun.
Menestyjiä ovat aina olleet ne, jotka uskaltavat tehdä toisin kuin valtavirta.

Säilytetään Tammelan vetovoimatekijät, jotka perustuvat elinvoimaisiin pienalueisiin (kyliin), ihmisen kokoisiin ratkaisuihin ja elämään. Kyläkouluilla on siinä keskeinen merkitys.  

     
Valmisteluprosessi: 

Kouluverkkoselvitys 2016

13.02.2017 Kunnanhallituksen kokous
06.02.2017 Kunnanvaltuuston kokous
30.01.2017 Kunnahallituksen kokous, esityslista
20.01.2017 Kannanottojen viimeinen jättöpäivä
04.01.2017 Kuulemistilaisuus, videotaltiointi
16.11.2017 Koulutus- ja sivistyslautakunta käsittelee selvitystä. 
07.11.2017 Kunnanhallitus ottaa vastaan konsulttityönä tehdyn raportin ja päättää pyytää lausunnot koulutus- ja kasvatuslautakunnalta, nuorisivaltuustolta ja koulujen vanhempainyhdistyksiltä sekä yhteistyötoimikunnalta 30.11. mennessä. Huom! 
lausuntopyyntöä ei toimitettu Letkun ja Kaukjärven koulujen vanhempainyhdistyksille.   
03.10.2016 Kunnanhallitus hyväksyy kouluverkkoselvityksen aikataulun
28.08.2016 Kunnanhallitus päättää merkitä hallinto-oikeuden välipäätöksen sekä varsinaisen
päätöksen tietoonsa saatetuksi.Kunnanhallitus 
tekee päätöksen uuden kouluverkkoselvityksen tilaamisesta. 
06.06.2016 Kunnahallitus jättää pöydälle Tammelan kylien aloitteen lapsi- ja maaseutuvaikutusten arvioinnista

Kouluverkkoselvitys 2015
15.5.2015 Valtuustoaloite
15.6.2015  Kunnanvaltuusto: päätös: aloite hallituksen valmisteltavaksi
29.6.2015  Kunnanhallituspäätös: asia kasvatus- ja koulutuslautakunnan valmisteltavaksi 
10.8.2015  Kunnanhallitus: päätös: kumotaan 29.6 tehty päätös ja päätetään käynnistää kouluverkkoselvitys ja asettaa erillinen työryhmä. 
18.11. 2015 Kouluverkkoselvitys luettavissa kunnan nettisivuilta
23.11.2015 Kunnanhallitus, ylimääräinen kokous klo 16: päätös: asia jätettiin pöydälle lisälaskelmia varten
23.11.2015 Kyläkouluseminaari 


2016
13.1.2016 Päivitetyt suunnitelmat nettisivuilla
14.1.2016 Valtuustoinfo suljetuin ovin
14.1.2016 Keskustelutilaisuus (Kylien järjestämä)
18.1.2016  Kunnanhallitus: päätös: pyydetään kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausunto 
20.1.2016 Kasvastus- ja koulutuslautakuntapuoltaa nykyisen kouluverkon säilyttämistä sellaisenaan
21.1.2016  Kuntalaiskuuleminen
4.2.2016 Muistutusten jättämisen viimeinen päivä
15.2.2016 Kunnanhallituksen käsittely
22.2.2016 Kunnanvaltuuston käsittely

Tammelan kunnan tekemät selvitykset: 
(aineistot löytyvät kunnan Ajankohtaista -palstalta)