Hoa được làm theo phương pháp của Nhật Bản và Thái Lan
Flowers are made according to the method of Japan and Thailand
Contact

  ( 408) 923 1243
damtuyettruong@ gmail.com
Address: 1623 Troon Dr  San Jose CA 95116
               
Thái Lan   
  Nhật Bản