Kunci Jawaban Soal

Latihan Soal UN Bahasa Inggris-DPSMP 2011

 No Kunci NoKunci
No Kunci No Kunci No Kunci
          
 1 C 11 A 21 C 31B 41 D
 2 D 12 C 22 C 32 A 42 B
 3 D 13 D 23 A 33 A 43 B
 4 D 14 D 24 C 34 A 44 D
 5 D 15 C 25 B 35 A 45 B
 6 C 16 A 26 A 36 C 46 D
 7 C 17 B 27 A 37 A 47 D
 8 D 18 A 28 C 38 C 48 B
 9 D 19 A 29 C 39 C 49 A
 10 A 20 C 30 B 40 A 50 CSoal Bahasa Inggris Kelas 9 : Makna Kata 1


 No Kunci No KunciNo
 KunciNo
 Kunci No Kunci
          
 1 B 31 B 61 C 91 C 121 A
 2 B 32 A 62 A 92 A 122 A
 3 A 33 C 63 A 93 D 123 D
 4 D 34 B 64 A 94 B 124 A
 5 C 35 C 65 A 95 D 125 D
 6 B 36 A 66 B 96 D 126 D
 7 A 37 C 67 C 97 C 127 B
 8 C 38 A 68 A 98 D 128 B
 9 A 39 B 69 A 99 B 129 D
 10 A 40 A 70 A 100 C 130 A
 11 B 41 C 71 B 101 A  
 12 B 42 B 72 A 102 C  
 13 A 43 A 73 D 103 D  
 14 D 44 A 74 A 104 C  
 15 A 45 C 75 A 105 B  
 16 D 46 B 76 B 106 D  
 17 C 47 C 77 D 107 B  
 18 D 48 C 78 A 108 A  
 19 C 49 B 79 B 109 C  
 20 A 50 A 80 B 110 D  
 21 B 51 A 81 A 111 B  
 22 A 52 B 82 B 112 B  
 23 D 53 A 83 B 113 C  
 24 B 54 C 84 A 114 A  
 25 D 55 A 85 B 115 A  
 26 C 56 B 86 A 116 B  
 27 B 57 D 87 A 117 A  
 28 A 58 C 88 D 118 C  
 29 C 59 B 89 D 119 B  
 30 B 60 A 90 A 120 B  Soal Bahasa Inggris Kelas IX - Notice

 NoKunci
No
Kunci
No
 KunciNo
Kunci

 
     
1
 C11
 A 21 B 31 A
2
 D12
 C 22 D 32 B
3
 A13
 A 23 D 33 A
 4 C14
 D 24 B 34 C
 5 C15
 C 25 A 35 D
 6 A16
 A 26 B
 
 7 B17
 B 27 C
 
 8 A18
 B 28 A
 
 9 A19
 D 29 D
 
 10 A 20 B 30 A
 


Latihan Soal UN Bahasa Inggris Kelas IX -p1
 No KunciNo
Kunci
No
Kunci
No
Kunci
        
 1 A6
B
 11 D 16 C
 2 D7
C
 12 C 17 C
 3 C8
D
 13 B 18 C
 4 B9
C
 14 B 19 D
 5 A10
C
 15 B 20 A


Latihan Soal UN Bahasa Inggris Kelas IX-p 2

 NoKunci
No
Kunci
No
 Kunci NoKunci
        
 1 D6
 C 11 B 16 A
 2 A7
 A 12 C 17 C
 3 A8
 C 13 D 18 B
 4 D9
 A 14 A 19 C
 5 A10
 B 15 B 20 D

Latihan Soal UN Bahasa Inggris-DPSMP 2010


 No KunciNo
Kunci
No
Kunci
No
Kunci
No
 Kunci
          
 1 D 11 C 21 C 31 A 41 A
 2 B 12 C 22 B 32 B 42 B
 3 A 13 B 23 A 33 D 43 B
 4 D 14 C 24 A 34 B 44 A
 5 C 15 A 25 B 35 A 45 A
 6 B 16 C 26 A 36 C 46 D
 7 B 17 C 27 B 37 B 47 A
 8 C 18 A 28 D 38 B 48 A
 9 D 19 A 29 B 39 C 49 A
 10 C 20 B 30 B 40 C 50 A


Soal UN Bahasa Inggris SMP 2010 - P 14


No
 Kunci No Kunci No Kunci No Kunci No Kunci

         
1
 C 11 A 21 D 31 A 41 D
2
 B 12 C 22 A 32 C 42 B
3
 C 13 C 23 D 33 D 43 B
4
 B
 14 A 24 C 34 C 44 B
5
 D 15 C 25 A 35 C 45 A
6
 C 16 A 26 A 36 A 46 D
7
 B 17 A 27 C 37 A 47 C
 8 C 18 A 28 B 38 C 48 D
 9 A 19 B 29 A 39 B 49 C
 10 B 20 B 30 B 40 B 50 D


Soal UN Bahasa Inggris SMP 2010 - P 47

 No Kunci No Kunci No Kunci No Kunci No Kunci
          
 1 C 11 B 21 C 31 A 41 D
 2 C 12 A 22 D 32 B 42 C
 3 C 13 B 23 D 33 B 43 C
 4 C 14 C 24 B 34 B 44 C
 5 A 15 A 25 C 35 C 45 D
 6 C 16 C 26 A 36 B 46 D
 7 C 17 B 27 A 37 A 47 C
 8 D 18 C 28 B 38 B 48 D
 9 C 19 C 29 D 39 C 49 C
 10 D 20 A 30 A 40 D 50 A