หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรมเดือน มกราคม 2561

ร่วมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง พร้อมด้วย จ.ส.ต.พรณรงค์ สิทธิ์ขวา และนางบุญญเนตร ชินคำหาญ ร่วมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นผู้บริหาร/ครูจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวชิระ เกตุพันธ์นายอำเภอท่าหลวง เป็นประธานในพิธีร่วมกิจกรรมขบวนเดินรณรงค์แต่งไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 15 มกราคม 2561 ด้วยจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลป์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี  ในการนี้ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวงได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมขบวนเดินรณรงค์แต่งไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ จังหวัดลพบุรี


ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายให้บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง และ โรงเรียนบ้านท่าตะโก อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีการบริการของห้องสมุดเคลื่อนที่
ให้กับนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งไอติมหลอด กิจกรรมวาดภาพระบายสี พร้อมทั้งได้มีการแจกรางวัลต่างๆให้กับ
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
 
 
 
   
   

โครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 70 ชม.)
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายให้งานการศึกษาต่อเนื่อง ดำเนินการจัดโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 70 ชม. ) โดยได้รับเกียรติจากนายวชิระ เกตุพันธุ์ นายอำเภอท่าหลวง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าหลวง มีผู้ฝึกอบรม จำนวน 20 คน 
โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าหลวงและสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง


โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรผู้สูงอายุ รุ่นที่ 136/ลบ.11 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรผู้สูงอายุ รุ่นที่ 136/ลบ.11 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เป้าหมาย นักศึกษา กศน.อำเภอท่าหลวง เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 
   
   
   

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2560

ประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษากศน.
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน. โดยมีนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 ระดับชั้น
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประเมิน ทั้ง 6 ตำบล
ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ได้มีการจัดให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมทั้งได้มีการพบปะ กับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง ด้วยงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร จากที่ว่าการอำเภอท่าหลวง
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียระดับอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอท่าหลวง
โดยนายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง ได้มอบหมายให้คุณครู กศน. สอนการทำไข่เค็มดินสอพอง เพื่อนำไปต่อยอดการเป็นอาชีพและ
ดำรงชีวิตแบบวิถีแห่งความพอเพียงโครงการสมทบทุน "ก้าวคนละก้าว" 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอท่าหลวง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ จัดโครงการสมทบทุน "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
โดยได้เริ่มวิ่งในเวลา 06:30 - 09:00 น. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาย รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 51,336 บาท
   
   
   


วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
วันที่ 5 ธันวาคม 2660 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวงได้นำคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอท่าหลวง เป็นประธานในพิธีหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าหลวง
หลังจากทำพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวงได้นำคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของจิตอาสา  “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสันเขื่อนเขตพื้นที่อำเภอท่าหลวง
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดตลาด ณ ห้างสรรพสินค้าเอกภาพ ซึ่งทาง กศน.อำเภอท่าหลวงได้มีการนำดนตรีโฟล์คซอง รวมทั้งการบริการของห้องสมุดประชาชน
สำหรับชาวตลาดเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในครั้งนี้ด้วย

   
   
   


กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560

โครงการศึกษาเรียนรู้พระเมรุมาศนักศึกษา กศน.อำเภอท่าหลวง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้พระเมรุมาศนักศึกษา กศน.อำเภอท่าหลวง ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
ซึ่งเป็นที่จัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง พร้อมด้วยคุณครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1/2560
ณ สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด บ้านบ่อคู่ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คนสอบธรรมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560
9 พฤศจิกายน 2560 นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายให้นายวรรณ์รบ สิงห์ใส ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่งานธรรมศึกษในสถานศึกษา คุมสอบและนำนักศึกษา กศน.อำเภอท่าหลวงสอบธรรมศึกษา พ.ศ.2560 ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก สนามสอบวัดสุทธาวาส โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
   
   

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2560


ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวงได้มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอท่าหลวง ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคลอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล โดยได้รับความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
   
   
   

อบรมวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2560 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวงได้มอบหมายให้ จ.ส.ต.พรณรงค์ สิทธิ์ขวา
นางสาวนิตยา กุลเมือง นางสาวธิภาพรรณ สีสันต์ และนางสาวประภาศรี บัวหอม เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย (รุ่นที่ 2)ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี


งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ผู้อำนวย กศน.อำเภอท่าหลวงนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง
งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอท่าหลวง ร่วมปฏิบัติภารกิจทางการลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุพะเนียง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอท่าหลวง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560
----------------------------------------

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ณ กศน.อำเภอท่าหลวง 
หลังฐานการรับสมัคร
1 สำเนาทะเบียนบ้าน....3 ฉบับ
2 สำเนาบัตรประชาชน..3 ฉบับ
3 สำเนาวุฒิการศึกษา...3 ฉบับ
4 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา..3 ฉบับ
5 รูปถ่าย 1 นิ้ว.............3 บาน
6 หลักฐานอื่นๆ


                                        ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งานการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะสู่ชมุชน 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายงานการศึกษาต่อเนื่องและบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะสู่ชมุชน โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ หมั่นไชย ปลัดอาวุโสอำเภอท่าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐ คน

 
  
   


โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอท่าหลวง
 ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง และบุคลากร โดยงานการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน      ในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอท่าหลวง  ในการนี้นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บรรยายพิเศษและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ความสำคัญของต้นจำปีสิรินธรและต้นยางนา บรรยายโดย นายธนากร หญิงดี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ป่าจำปีสิรินธร กิจกรรมปลูกต้นยางนา มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน

  
 
 
 
 
  
งานพัฒนาบุคลากร
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
14 ธันวาคม 2559 บุคลากร กศน.อำเภอท่าหลวง นำโดยนายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร กศน.อำเภอท่าหลวง เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ณ กศน.อำเภอท่าหลวง