Startside

E-læringsmodul: Tallinjen og regningsarterne i GeoGebra


Dette modul er udarbejdet af Lene Sørensen og Janus Halkier i samarbjede med Simon Hempel-Jørgensen.

Ved gennemførelse af dette e-læringsmodul skal du blive i stand til at:

 • Navigere i Geogebra med zoom og flyt
 • Skjule og vise objekter
 • Tegne linjer og prikker
 • Tegne cirkler
 • Måle længder og arealer
 • Undersøge regnearterne
It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Fra Fælles Mål 2009

  
I Trinmål for faget matematik efter 3. klasse står der bl.a.:
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
 • sætter dem i stand til atkende de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet
 • tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed
 • arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
 • undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer
 • arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved hjælp af tallinjen
 • forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer