TALLER TIC UOM CURS 2014-15- I edició


APRENENTATGE I IDENTITAT EN ENTORNS VIRTUALS
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
SEU UNIVERSITÀRIA D'EIVISSA I FORMENTERA

17 DE FEBRER - 28 D'ABRIL
2015

Gemma Tur @gemturfer


Taller TIC UOM 2015-16. Curs Iniciació.  Irantzu Fernández @irantzuf

TALLER TIC UOM 16-17. Curs Iniciació- Identitat en Xarxa - Mòbil. Irantzu Fernández @irantzuf

Subpages (1): Recursos & Activitats