שיטת הפקידות

מהי שיטת הפקידות?

כדי לפקח על הכספים שנשלחו למושבות, שלח הברון רוטשילד לארץ פקידים מצרפת, שתפקידם היה לפקח על הקצאת הכספים. פקידי הברון שילמו למשפחות האיכרים במושבות קצבאות חודשיות בהתאם לגודל המשפחה. הברון שלח גם מדריכים חקלאיים, אשר הדריכו את האיכרים כיצד לגדל גפנים לייצור יין, פרחי יסמין לתעשיית הבושם ועוד.
המושבות אשר נתונות ל"שלטון הפקידוּת" היו ראשון לציון, זכרון יעקב, ראש פינה ועקרון (מזכרת בתיה של היום).

 

                         

 
לשיטת הפקידוּת יצאו מתנגדים רבים מקרב בני המושבות, התעוררו ויכוחים וחיכוכים רבים בין האיכרים לפקידי הברון. אמנם שיטת הפקידוּת אפשרה את המשך קיומן של המושבות, אך התנהגותם המתנשאת של הפקידים, עוררה מרד נגדם, ובסופו של דבר בשנת 1901, ביטל הברון רוטשילד את "מִשְטָר הפקידוּת" והעביר את הטיפול במושבות לידי אגודת יִקָ"א.
את אגודת יק"א ייסד ברון אחר בשם הברון הירש.
בשנת 1923 הוציא הברון רוטשילד את מפעליו בארץ ישראל מידי יק"א, והקים את חברת פיק"א, אשר נועדה להמשיך ולנהל את  
                                                              פעולותיו בארץ, בעזרת בנו יעקב ג'יימס.