กฏ บอร์ด Xat Talesrunner Oprunner

    
กฎบอร์ด OpRunner XAT
การใช้บอร์ดสนทนา XAT ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามข้อมูลและปัญหาต่างๆต้องอยู่ในกฎระเบียบ และไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นจึงขอตั้งกฎให้เป็นข้อตกลงดังนี้


1. ไม่รันอีโมมากกว่า 1 ตัวเพราะแค่ตัวเดียวก็เข้าใจไม่จำเป็นต้องใช้หลายตัว
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 เตะ, ครั้งที่ 3 แบน 1-2 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ไม่ฟลัดข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ติดต่อกันเป็นจำนวนมากกว่า 3 บรรทัด
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 เตะ, ครั้งที่ 3 แบน 1-2 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ไม่พูดคำหยาบเสียดสีผู้อื่นกล่าวหาผู้อื่นเว้นเสีย แต่มีหลักฐานเท่านั้น
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 เตะ, ครั้งที่ 3 แบน 1-2 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ให้เกียรติผู้อื่นให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ไม่คุยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปจนทำให้พื้นที่บอร์ดรก
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 เตะ, ครั้งที่ 3 แบน 1-2 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ไม่กล่าวถึงเซิฟเวอร์อื่น ๆ
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 แบน 4-6 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. ไม่แจกโปรแกรมช่วยเล่น
บทลงโทษ แบนเท่านั้น (Max ชั่วโมง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ไม่ขายของในหน้าบอร์ด (ยกเว้นตั้งชื่อได้)
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 เตะ, ครั้งที่ 3 แบน 1-2 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. ไม่กล่าวคำเท็จคำโกหกทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 เตะ, ครั้งที่ 3 แบน 1-2 ชั่วโมง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. ไม่โกงอำนาจไม่หลอกขายไอเทม
บทลงโทษ แบนเท่านั้น (Max ชั่วโมง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. ไม่ตั้งชื่อเลียนแบบคล้ายคลึงกับหัวส้มเพื่อป้องกันการแอบอ้าง
บทลงโทษ ครั้งที่ 1 ตักเตือน, ครั้งที่ 2 แบนแม็กซ์ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. ป่วนบอร์ด XAT
บทลงโทษ แบนเท่านั้น (Max ชั่วโมง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. คอยตอบคนที่มีปัญหาเรื่องเกม หรือเข้าไม่ได้ ไม่ว่าจะหัวขาวหรือหัวน้ำเงิน ถ้าหยี่ง
บทลงโทษ 1ตักเตือน 2.เตะ
ขอบคุณที่ไห้ความร่วมมือนะครับ

Comments