Magunkról
 

      A Tálentum együttes 2002 júniusában alakult. Nevünket a bibliai példázat, Máté ev. 25. részének 14-29-ig terjedő versei alapján választottuk, bizonyosak lévén afelől, hogy mindannyian tálentumokat kaptunk az Úrtól, melyeket szeretnénk Neki tetszően, minél hasznosabban felhasználni, gyarapítani, az Ő szolgálatába állítani.

 

Ekkor az együttes felállása a következő volt:

Nagy Móni - Ének, csörgő hangszerek, gitár

Nagy Gyöngyi -Ének, csörgő hangszerek, gitár

Margittai Tamás - Ének, basszusgitár, gitár, zongora, klarinét

Tamás-Péter Tibor - Ének, gitár, basszusgitár

G. Nagy László - Ének, gitár, szájharmonika


 2005-ben négyen maradtunk, Tamás testvérünk nélkül kellett folytatni utunkat, de 2007-ben belépett közénk 

 

Faragó Attila  - Ének, basszusgitár, gitár

 

 testvérünk akivel azóta is örömmel áldjuk az Urat.

 Eddig közel 220 szolgálatunk volt: Nagyváradon, a környező falvakban, közelebbi és távolabbi városokban,Erdélyben és az Anyaországban, Angliában, Skóciában és Írországban. Szolgáltunk már hagyományos vasárnapi istentiszteleten, ünnepi alkalmakon, ifjúsági istentiszteleteken, konferenciákon, keresztyén táborokban, kiállításmegnyitón, esküvőn, stb.


Koncertanyagunk nagyrészét egyházi vonatkozású dalok képezik de olyan úgynevezett  világi dalokat is játszunk, amelyek komoly, igaz és hiteles mondanivalóval bírnak.

Néhány dal a programunkból 

 

Célunk, az evangélium hírdetése a zenén keresztül, olyan helyeken is ahová az, ebben a formában nem jut el. Ezért minden felkérésnek igyekszünk eleget tenni.

 

Zenekarunk nem tartozik semmilyen felekezethez, politikai szervezethez vagy egyesülethez és ezen jellegű függetlenségünket szeretnénk megőrizni.  
Egyedül Istené a dicsőség!

 

Szolgálataink feltételei