ประชาสัมพันธ์

 
 กำหนดการฉีดวัคซีนสุนัข ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 28 มีนาคม 2561
- หมู่ที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 1 บ้านท่าเลื่อน
- หมู่ที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ วัดตะกาง
วันที่ 30 มีนาคม 2561
หมู่ที่ 3 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 3 บ้านตะกาง
หมู่ที่ 4 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งบางเพชร
วันที่ 1 เมษายน 2561
หมู่ที่ 5 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง
หมู่ที่ 6 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง