Wij zijn een groep enthousiaste mensen van de verschillende kerken uit Nootdorp-Ypenburg. Wij proberen elke twee maanden wij een Avondgebed in de stijl van Taizé te organiseren in één van de drie kerken die horen bij de Raad van Kerken van Nootdorp. Maar hoe is dit ontstaan?

Al een aantal jaren werden er in de Bartholomeuskerk in Nootdorp Taizé-vieringen georganiseerd. In 2007 vierde het jongerenkoor van deze kerk, The Living Lord Singers, haar 40-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het koor voor haar leden een reis naar Taizé georganiseerd, naar het oecumenische klooster in dit kleine, maar 
wereldberoemde plaatsje in Frankrijk. Geraakt door het bijzondere en eenvoudige karakter van de Gebeden in dit klooster, dat jaarlijks meer dan 60.000 jongeren ontvangt, is een groep ontstaan die graag de organisatie van de Taizé-vieringen in Nootdorp over wilde nemen. Een groep van acht enthousiaste koorleden is hier in juni 2008 mee begonnen. Inmiddels worden alle drie de kerken binnen deze groep vertegenwoordigd.

Nadat we een half jaar Taizé-vieringen organiseerden in de Bartholomeuskerk besloten we dat we het oecumenische aspect van Taizé tot uiting wilden laten komen door de Taizé-vieringen te gaan organiseren in de drie kerken van Nootdorp-Ypenburg, De Toevlucht in Ypenburg, de Dorpskerk en de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Vanaf dat moment gingen de vieringen verder onder de naam
Avondgebed in de stijl van Taizé. De Gebeden rouleren sinds het begin van 2009 dan ook tussen deze kerken.