Het leefritme van Taizé is gebaseerd op drie gezamenlijke gebeden; het ochtendgebed (om 8.15 uur), het middaggebed (12.20) en het avondgebed (20.30). Deze gebeden vinden plaats in de Verzoeningskerk welke in de loop der jaren steeds verder is uitgebreid om grotere groepen te kunnen ontvangen. Deze gebeden hebben elk hun eigen patroon maar allemaal hebben ze een aantal gemeenschappelijke gebruiken en voorwerpen.

In Nootdorp-Ypenburg houden we alleen avondgebeden. Daarbij proberen we zoveel mogelijk het avondgebed te volgen zoals dat er in Taizé aan toe gaat. Zowel in
de lezingen die we gebruiken als in de elementen waaruit het avondgebed bestaat. Hieronder worden deze elementen verder uitgelegd.


Zo brand er altijd een
Paaskaars. Deze kaars staat voor de aanwezigheid van Jezus Christus in ons midden. Jezus is het Licht in de Wereld en door het branden van de Paaskaars geloven we dat Hij in ons midden is en naar onze gebeden luistert.
Een Paaskaars is uitgebreid versiert en alle symbolen die gebruikt zijn hebben een bepaalde betekenis.
De paaskaars . Lees de betekenissen van de verschillende symbolen die op de kaars staan door hier te klikken.


Ook is de gebedsruimte rijkelijk versiert met iconen. Het gebruik van iconen komt uit de Oosterse kerken. Daarbij vertelt elke icoon zijn eigen verhaal. Door naar iconen te kijken komen veelal Bijbelverhalen tot leven, wat zeker in de tijd dat het grootste deel van de bevolking nog analfabetisch was en mooie methode was om de Bijbel uit te kunnen leggen en te verspreiden.
Tijdens onze avondgebeden hebben wij drie iconen in gebruik. Als eerste hebben we de vriendschapsicoon.
Dit is een icoon waarvan enkele replica's, die door de broeders van Taizé zijn uitgedeeld, door Europa
rondreizen en bij verschillende Taizé-gebeden gebruikt worden. In 2007 is deze icoon ook in Nootdorp geweest waarna
we later zelf een replica in gebruik hebben genomen. Om het verhaal en de uitleg over de vriendschapsicoon te lezen klik je hier.
Naast de vriendschapsicoon hebben we ook een icoon van het kruis van Jezus. Dit kruis wordt na afloop van de avondgebeden in Taizé door twee broeders naar achteren gedragen waarna alle aanwezigen hier rondom kunnen bidden.
Als derde icoon hebben wij een afbeelding van Maria die het kind Jezus op haar armen heeft. Deze icoon hebben wij geschonken gekregen.
 
 
 


De liederen van Taizé hebben een meditatieve gedachte. Want het gezongen gebed is ee
n van
de
b
elangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het
meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een fundamentele werkelijkheid uitgedrukt,die men gemak
kelijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren. In een gemeenschappelijk gebed scheppen deze liederen de
mogelijkheid dat allen deelnemen en samen zijn in het wachten op God, zonder dat de tijd al te afgemeten is.
Deze liederen ondersteunen ook het persoonlijk gebed. Zij bouwen langzamerhand een eenheid op van de persoon in God en zij kunnen het werk, de gesprekken en de rust ondersteunen; zij verbinden gebed en dagelijks leven. Zelfs buiten ons weten om zetten zij in ons een gebed voort, in de stilte van ons hart.

Tijdens de avondgebeden gebruiken we de liedbundels uit Taizé. Op de website van Taizé zijn al deze liederen ook terug te vinden, met daarbij ook voorbeelden van de verschillende stemmen. Ze zijn hier gesorteerd op alfabetische volgorde terug te vinden.

 
De stilte neemt een belangrijke plaats in tijdens een avondgebed. Tijdens het gebed wordt er ongeveer 10 minuten stilte gehouden. Hierdoor is er ruimte om in alle rust de lezingen te reflecteren, een persoonlijk gebed te bidden of te luisteren naar de stilte in je hart. In de stilte kun je ook de aanwezigheid van God ervaren. God zwijgt niet, maar wil zich ook niet opdringen en zal dus nooit schreeuwen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden. Want in de diepte van de mens bidt Christus door de Heilige Geest meer dan wij kunnen vermoeden.
Tijdens de stilte komen de andere elementen goed van pas. In de Paaskaars of de Iconen mag je de aanwezigheid van de Drie-ene God ervaren en zonder je mond te gebruiken kun je een lied zingen dat op dat moment in je hart opkomt.