THÔNG BÁO NĂM 2012

THÔNG BÁO ( Lần 1 ) 

Ngày 08 tháng 12 năm 2012


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

1. Đến ngày 08-01-2013 Các đơn vị sau không thực hiện đúng nội dung thông báo ngày 04-01-2013, 05-12-2013 của tổ tài vụ .

1.1.      THCS Long Trung.

1.2.      THCS Mỹ Hạnh Trung.

1.3. THCS Ngũ Hiệp   (có lý do : Gia đình có người thân ốm , đề nghị Kế toán sắp xếp công việc và nộp hồ sơ đầy đủ trong ngày thứ năm:10-01-2013 ). 

1.4. Tiểu học : Long Trung 1.

1.5. THCS Đoàn Thị Nghiệp  : Có thực hiện nhưng ( Chưa bổ sung chứng từ quí 4-2012, đề nghị bổ sung đầy đủ trong ngày 10-01-2013  )

2.  Tiếp tục đợt 2 -2013 : Các đơn vị sau thực hiện giống nội dung thông báo ngày 04-01-2013 và nộp về cho Cô Liên trong Sáng ngày thứ năm 10- 01-2013 gồm

2.1.   Mẫu Giáo Cẩm Sơn

2.2.   Mầm Non Mỹ Long.

2.3.   Mầm Non Thạnh Lộc.

2.4.   Tiểu học Trương Văn Sanh.

2.5.   Tiểu học Long Khánh.

2.6.   Tiểu học Thạnh Lộc 2.

2.7.   Tiểu học Phú An 1.

2.8.   Tiểu học Tân Phong 1.

2.9.   THCS Mỹ Thành Nam 1.

2.10.       THCS Mỹ Phước Tây.

** Đơn vị nào không thực hiện đúng thời gian qui định đề nghị Kế toán có văn bản giải trình và hiệu trưởng có ý kiến cụ thể Lý do Kế toán đơn vị không hoàn thành gửi về cho Lãnh đạo Phòng giáo Dục ( Nộp văn bản tại  Tổ Tài vụ : Cô Liên nhận văn bản để tổng hợp  trình lãnh đạo  )

 3. Tất cả các đơn vị còn lại chuẩn bị tiếp tục các đợt  kế tiếp .

4. Đề nghị Hiệu Trưởng có Kế hoạch  đôn đốc nhắc nhở Kế toán đơn vị mình hoàn thành công việc đã được thông báo hằng ngày trên trang web của tổ tài vụ thực hiện đúng tiến độ qui định tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công việc chung của toàn ngành Giáo Dục.

5. Các đơn vị được Phòng Giáo Dục trang cấp các loại máy móc  03 lần trong năm 2012  : lần 1 sử dụng cho văn phòng điện tử, lần 2 : Sử dụng cho bộ phận thư viện , thiết bị và lần 3  ( Thầy Trí Dũng đã có thông báo các đơn vị được trang cấp trên mạng ) 

   Lần 1 và lần 2 khi giao hàng  bên cung cấp  đã gửi cho Trường 01 biên bản giao nhận tài sản Cô Liên đang lưu ( Kế toán căn cứ vào biên bản đó để báo cáo tăng tài sản gấp trong năm 2012  ) ; các đơn vị nào không có biên bản ( lần 1 và lần 2 đề nghị gặp Cô Liên cho mượn lại phô tô để làm căn cứ nhập Tài sản; riêng lần 3 ( gặp Thầy Trí Dũng  để mượn biên bản bàn giao phô tô nếu trường chưa có bộ lưu )TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng


Đặng Thị Huỳnh Liên


===========================================

THÔNG BÁO ( Lần 1 ) 

Ngày 07 tháng 12 năm 2012


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    Kế toán 98/98 đơn vị cố gắng hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2012 ( kèm chứng từ ) trên phần mềm MISA  ( theo thông báo ngày 05-01-2013) . Nộp quyết toán có kèm theo chứng từ gốc hoàn chỉnh và bảng đối chiếu của Kho Bạc . Chú ý : Đơn vị nào Kế toán không hoàn thành trong tuần từ 07-01-2013 đến 11-01-2013  theo qui định sẽ  không được  phân bổ kinh phí năm 2013  ( Trường không nhận được lương tháng 01-2013 ) . Đề nghị Kế toán nghiêm túc thực hiện. Nếu có vấn đề khó khăn gì Kế toán báo gấp với kế toán chuyên quản của Phòng Giáo Dục.


TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

THÔNG BÁO ( Lần 1 ) 

Ngày 05 tháng 12 năm 2012


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1.Quyết toán và nhận tiền hết lớp phổ cập : Kế toán chú ý : Chứng từ hết lớp ( Ví dụ : Chi tiền mua văn phòng phẩm, Chi trả tiền thù lao cho giáo viên giảng dạy, chi cho ban chỉ đạo,….. ) Kế toán lập 01 bộ chứng từ gốc sau đó phô tô thành 02 bộ Trong đó : 01 bộ gốc gửi Sở giáo Dục Quyết toán, 01 bộ chứng từ  phô tô Phòng  Giáo Dục Và Đào tạo lưu , 01 bộ chứng từ phô tô trường lưu . Còn tất cả các hồ sơ     ( bảng ghi tên ghi điểm, hợp đồng mở lớp,….. Phòng Giáo Dục  đã có và sẽ trả lại cho trường 01 bộ )

 

2. Kế toán Các trường cố gắng hoàn thành để nhận tiền Phổ Cập  trong ngày thứ bảy ( 05-01-2012 ) Và  Phòng giáo Dục hoàn chỉnh hồ sơ nộp về sở Giáo Dục trong ngày thứ hai ( 07-01-2013 ) .

 

3.Chuyên quản Phòng giáo Dục duyệt  Quyết toán ( kể cả kiểm kê tài sản mốc 31-12-2012  ) cho 98/98 đơn vị từ ngày 07-01-2013 đến ngày 11-01-2013  ( có kèm chứng từ và đối chiếu của Kho bạc ký ) trên phần mềm  MISA Quí 4-2012 và cả năm 2012 ( mang theo chứng từ đóng lại gọn gàng theo thứ tự thời gian ) : Lịch duyệt cho từng trường theo như lịch đã thông báo các quí trước. Kế  toán kiểm tra  , đóng chứng từ ( chú ý : Tiền chi trả trực tiếp cho giáo viên qua thẻ cụ thể như  tất cả các bảng lương, ưu đãi, hướng dẫn thử việc, công tác phí , tăng giờ tăng buổi ….. khi đóng chứng từ chuẩn bị mang về Phòng giáo Dục duyệt phải đầy đủ chữ ký của Giáo viên ); Kế toán cố  gắng hoàn thành theo đúng thời gian để Phòng giáo Dục tổng hợp quyết toán toàn ngành năm 2012  gửi về cơ quan tài chính cấp huyện.  

 

Từ ngày 14-01-2013 đến ngày 16-01-2013 Trường sẽ tiến hành phân khai kinh phí được giao năm 2013 để chi lương cho giáo viên . Nếu Kế toán đơn vị nào không hoàn thành Quyết toán năm 2012 ( Không gửi báo cáo quyết toán , kiểm kê tài sản và ghi thu ghi chi học phí quí 4-2012 )  làm ảnh hưởng đến tình hình nhận lương trong toàn ngành  Hiệu Trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước lãnh đạo ngành Giáo Dục.

Vì là tháng 01-2013 ( Tháng đầu năm 2013 Tổ tài vụ đang khẩn trương hoàn thành tất cả các thủ tục giao kinh phí cho 98/98 đơn vị trường học ) Vì thế việc chi lương tháng 01-2013 cho giáo viên có chậm hơn so với thời gian qui định Hiệu Trưởng thông báo  thông tin cụ thể cho tất cả các thành viên trong nhà trường nắm .

 4 . Các Anh có tên trong danh sách được ngành điều động tham gia thi đấu bóng chuyền ( do Sở Giáo Dục Và Đào Tạo  tổ chức  chào mừng ngày nhà giáo 20-11-2012 )  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Ngô Thành Trọng

Huấn luyện viên

THCS Phan Văn Cẩm

2

Lê Thành Nguyên

Huấn luyện viên

TTVH–TDTTHuyện Cai Lậy

3

Trà Văn Vẹn

Vận động viên

THPT Mỹ Phước Tây

4

Huỳnh Minh Luân

Vận động viên

THCS Mỹ Phước Tây

5

Lê Ngọc Hảo

Vận động viên

THCS  Ấp Bắc

6

Lê Ngọc Khoa

Vận động viên

THCS Ấp Bắc

7

Nguyễn Văn Tá

Vận động viên

Tiếu học  Mỹ Thành Bắc 1

8

Nguyễn Hữu Nghĩa

Vận động viên

Tiểu học  Mỹ Thành Bắc 1

9

Trần Thanh Hiếu

Vận động viên

THCS  Nguyễn Tuấn Việt

10

Đặng Quang Hiển

Vận động viên

THPT  Đốc Binh Kiều

11

Lê Văn Thành

Vận động viên

Tiểu học Ấp Bắc

12

Nguyễn Hữu Lập

Vận động viên

THPT Lưu Tấn Phát

13

Nguyễn Nhật An

Vận động viên

THCS Nguyễn Tuấn Việt

14

Huỳnh Ngọc Điệp

Vận động viên

THCS Long Trung

14 Anh có tên trong danh sách trên  Mỗi Anh được  nhận các khoản  ( Từ kinh phí Sự nghiệp Giáo Dục của ngành chi hổ trợ trong thời gian được điều động tập luyện tại huyện và thi đấu  tại Tỉnh Tiền Giang )  :

STT

NỘI DUNG (  Chi cho 01 người )

Số ngày

Định mức/ 01 ngày

Thành tiền

1

Tiền ăn tập luyện bóng chuyền tại Huyện ( Cô Hòa Thủ Quỹ  đã cấp cho các Anh nhận rồi )- hlv LÀ 44.000 đ /01 ngày 

10

40.000

400.000

2

Tiền ăn thi đấu cấp Tỉnh ( Sẽ cấp trong ngày thứ bảy ( 05-01-2013 )

5

72.000

360.000

3

Tiền ở trong thời gian thi đấu cấp Tỉnh (Sẽ cấp trong ngày 05-01-2013 )

5

40.000

200.000

4

Giày thi đấu thể thao :  (  14 Anh  có tên trong danh sách  đã ký danh sách nhận hiện vật  mỗi người 01 đôi giày Giá trị là 170.000 đ / 01 đôi  )

 

 

 

 

 

Tổng  Cộng mỗi Vận động viên  nhận  tiền 960.000 đ /01 VĐV   

( gồm khoản 1+2+3 ) và hiện vật là 01 đôi giày trị giá 170.000 đ và HLV là 1.000.000 đ /01 HLV và 01 đôi giày 

 

 

960.000

  Huấn luyện viên nhận tiền  : 1.000.000 đ / 01 HLV  và vận động viên là 960.000 đ / 01 VĐV  ; mỗi HLV và vận động viên nhận hiện vật là 01 đôi giày trị giá 170.000 đ 

Kế toán các đơn vị có vận động viên + huấn luyện viên có tên trong danh sách trên thông báo số tiền các Anh được nhận và các nội dung có liên quan  cho các Anh đến Phòng giáo Dục gặp Cô Hòa Thủ Quỹ để nhận tiền trong ngày thứ bảy ( 05-01-2013 ) . Các Anh khi nhận tiền tại Thủ Quỹ Phòng Giáo Dục sẽ có nhiệm vụ hoàn trả lại ngay số tiền Cho Thầy Xong đã tạm ứng cho các Anh trong thời gian tham gia thi đấu cấp Tỉnh.TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO ( Lần 2 ) 

Ngày 04 tháng 12 năm 2012


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Kế toán vào tập tin đính kèm

 “ QUYET TOAN KINH PHI PHO CAP  NAM 2012” hoàn chỉnh hồ Sơ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP NĂM 2012” kế toán nộp trong buổi SÁNG NGÀY THỨ BẢY ( 05-01 -2013 )

Cho Cô Mai Phượng trước 09 giờ sáng ngày 05-01-2013  nếu đơn vị nào hoàn thành  đúng thời gian qui định Thủ Quỹ của trường sẽ đến Phòng giáo Dục gặp Cô Hòa nhận kinh phí bằng tiền mặt trong buổi chiều ngày thứ bảy ( 05-01-2013 )

** Kế toán xem cẩn thận tập tin đính kèm để thực hiện cho chính xác để không phải đi lại nhiều lần nộp hồ sơ .

    2. Cuối tháng 12 năm 2012 hồ sơ các đơn vị chuyển đến  tại Kho Bạc rất nhiều do  đó trong lúc Kho Bạc trả chứng từ lưu  cho các đơn vị có thể chứng từ của đơn vị nầy nằm lẫn với đơn vị khác . Kế toán kiểm tra cẩn thận lại nếu chứng từ của đơn vị khác để lẫn với đơn vị mình đề nghị kế toán liên hệ ngay với  đơn vị bạn bị thất lạc chứng từ để thông báo cho kế toán đơn vị bạn biết đến nhận lại chứng từ để đóng vào bộ hồ sơ quyết toán năm 2012 . Cám ơn TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO ( lần 1 ) 

Ngày 04 tháng 12 năm 2012


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1. Kế toán hoàn thành gấp Quyết toán năm 2012 ( có bảng kiểm kê Tài sản - công cụ dụng cụ mốc ngày 31-12-2012 kèm theo khi nộp báo cáo quyết toán năm 2012 - và bảng đối chiếu của Kho Bạc đến cuối  quí 4-2012  ) 

Trong đó :

1.1.      Kinh phí sự nghiệp Giáo Dục .

1.2.      Kinh phí Học phí.

1.3.      Kinh phí khác.

1.4.      Kiểm kê tài sản và công cụ dụng cụ mốc 31-12-2012.

1.5.      Công khai tài chính  và kiểm Quỹ tiền mặt cả năm 2012 ( theo mẫu đã hướng dẫn trước đây ).

 

2. Kế toán Các đơn vị sau đây mang toàn bộ chứng từ gốc và kèm theo bảng kê chứng từ Quyệt toán Mốc thời gian  từ ngày 01-01-2012 đến 31-12-2012             ( Kinh phí Sự nghiệp giáo Dục được giao cả năm 2012  ) đến nộp cho Cô Liên ( Các trường đợt 1 ) chậm nhất là cuối buổi sáng  ngày 05-01-2013 ( Thứ  Bảy )

2.1.      THCS Đoàn Thị Nghiệp.

2.2.      THCS Long Trung.

2.3.      THCS Mỹ Thành Nam 2.

2.4.      THCS Mỹ Hạnh Trung.

2.5. THCS Ngũ Hiệp. 

2.6. Tiểu học : Long Trung 1.

3. Kế toán xem  và đối chiếu cẩn thận lại số kinh phí trường  Phải nộp trong tháng 12-2012  ( 9.5 % : Trích từ tiền lương của giáo viên , và 21 % : Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục trường được giao đầu năm )  và  số kinh phí thực tế trường đã nộp Bảo Hiểm xã hội ( xem kỷ lại Số tiền nợ thông báo của BHXH trong kỳ tháng 12-2012 ) . Liệt kê vào mẫu đã được Thầy Tính Hướng dẫn trong các kỳ họp lệ sẽ biết được số kinh phí phải nộp cho cơ quan BHXH.TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO KHẨN

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.TỔ TÀI VỤ THÔNG BÁO KHẨN LÚC 20 GIỜ 30 PHÚT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2012.

Kế toán 98/98 trường buổi sáng ngày 31 tháng 12 năm 2012 đến kho Bạc để đối chiếu số dư tất cả các nguồn và thực hiện các giấy loại giấy rút còn tồn, và sử dụng các loại nguồn đúng mục đích.

- Lưu ý nếu đơn vị cập nhật mạng thấy thông báo này thì liên hệ thông báo với đơn vị bạn để kịp thời nắm bắt thông tin để thực hiện nội dung trên đúng thời gian.

TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

THÔNG BÁO  ( LẦN 2 )

Ngày 29 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


      Kho Bạc Cai Lậy thông báo vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2012

- Kế toán 98/98 trường nếu đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2012 các loại giấy rút tiền mặt, chuyển khoản ở kho bạc chưa được chuyển hoặc rút thì kế toán trong buổi sáng ngày 30 tháng 12 đến kho bạc để nhận lại và tổng hợp lại bằng giấy rút tiền mặt để được nhận bằng tiền mặt trong ngày 30 tháng 12 năm 2012.
- Lưu ý nếu đơn vị nào có cập nhật mạng thấy thông báo này nên thông báo cho những đơn vị bạn để kịp thời thực hiện nội dung trên.
Nếu đơn vị nào chưa rõ có thể liên hệ với Chị kiệp hoặc Chị Phi (kho bạc) 

TM Tổ Kế Toán PDG
Nguyễn Tiến Tính

=================

THÔNG BÁO  ( LẦN 1 )

Ngày 29 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


I.                Kho Bạc Cai Lậy thông báo Về việc thay đổi hình thức thanh toán từ ngày 29-12-2012 đến ngày 31-12-2012 ( Thông báo chỉ  thực hiện trong vòng 03 ngày cuối cùng của năm 2012  )

Để  việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước năm 2012 được kịp thời trong tháng 12 năm 2012. Đề nghị các trường : Chuyển hình thức thanh toán các khoản chi cho cá nhân (  Công tác phí, …..), mua sắm vật tư văn phòng, chuyên môn nhỏ lẻ dưới 5.000.000 đ ( Năm  triệu đồng ) trường đã gửi tại Kho Bạc nhưng chưa thực hiện được ( chưa nhận được tiền ) Kế toán phát hành ngay giấy rút tiền mặt gửi tại Kho Bạc ( trong buổi chiều ngày 29-12-2012 )  thay cho giấy chuyển khoản  đã gửi tại Kho bạc trước đây .

****. Chú Ý : Nếu trường  rơi vào các trường hợp như thông báo của Kho bạc đã nêu ( thông báo thay đổi hình thức thanh toán từ chuyển khoản sang trả bằng tiền mặt  ) Kế toán phải nhanh chóng thay đổi giấy chuyển khoản bằng giấy rút tiền mặt nộp ngay cho Kho Bạc và báo cụ thể cho Kế toán chuyên quản của Kho bạc , xin  nhận lại phiếu chuyển khoản  đã lập  gửi tại Kho Bạc  trước đây mà chưa được Kho bạc chuyển khoản để tránh nhầm lẫn không quyết toán được.

II.           KẾ TOÁN ĐỐI CHIẾU SỐ DƯ TRÊN TÀI KHOẢN TẠI KHO  BẠC ( KHÔNG CHỦ QUAN )  : Chậm nhất là trong ngày chủ nhật ( 30-12-2012 ) Tất cả Kế  toán 98/98 đơn vị phải đến Kho Bạc để nhận lại chứng từ và   đối chiếu số dư của cả 02 nguồn 12 và 14  . Nếu số liệu của Trường và của Kho Bạc không trùng khớp Kế toán trường phải báo ngay  và tích cực rà soát lại từng hóa đơn chứng từ  ( Kho Bạc chỉ  điều chỉnh số liệu cho trường  đến ngày 31-12-2012 là kết thúc niên độ ngân sách 2012  ) Không được chuyển sang ngày 01-01-2013

Thận trọng :  chứng từ Kế toán  phải liên hệ nhận  tất cả về ( bao gồm : chuyển khoản + tiền mặt ) từ kho bạc mới thực hiện  đối chiếu  dự toán 2012 chính xác ) . 

Kế toán Không được Chủ quan cứ nghĩ hồ sơ đã viết giấy chuyển khoản và giấy rút tiền mặt gửi đến Kho Bạc xong là xem như  số tiền trên tài khoản không còn tiền ( Cuối năm Kế toán Kho Bạc phải giải quyết trong thời gian rất ngắn mà số lượng chứng từ của các trường gửi đến rất nhiều nên Kế toán 98/98 đơn vị trường học  phối hợp thật  tốt  với các Chị Kế toán Kho Bạc để giải quyết công việc  tránh những sai sót có thể xảy ra không giải quyết kịp trong năm 2012 ) .


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO  ( LẦN 2 )

Ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy

1.  Kế toán các đơn vị có  đề nghị mua sắm tài sản  đã hoàn thành các mẫu như đã hướng dẫn trong thông báo lần 1 ngày 28-12-2012 đã trình lãnh đạo Phòng Giáo Dục ký duyệt . Kho Bạc vừa thông báo Kế toán trường chưa mang nộp cho Kho Bạc ngay trong ngày 29-12-2012 ( Lý do : Hồ sơ của Kho Bạc quá nhiều không thể tìm  cho từng đơn vị bổ  sung ngay trong ngày 29-12-2012  ) sau  ngày 01-01-2013 Kế toán  trường mang các hồ sơ có liên quan như đã thông báo đến Kho Bạc bổ sung .

2.  Kế toán khẩn trương hoàn chỉnh tất cả các chứng từ hồ sơ , sổ sách ( kinh phí trong ngân sách và kinh phí ngoài ngân sách ) có liên quan trong năm tài chính 2012 chuẩn bị mang tất cả ( 12 tháng ) về Phòng  giáo Dục kiểm tra để Tổ tài vụ hoàn thành biên bản thẩm tra phê duyệt Quyết toán cả năm 2012 cho từng trường trình lãnh đạo ký duyệt biên bản  . Dự kiến sẽ duyệt trong tuần thứ 2 của tháng 01-2013 ( lịch cụ thể sẽ thông báo sau ) . Nhớ phải hoàn chỉnh hồ sơ  kiểm kê tài sản mốc ngày 31-12-2012 trên phần mềm MISA trước khi  in bộ báo cáo quyết toán Quí 4-2012 và cả năm 2012 .

** . Nhắc Kế toán : 

Cố gắng sắp xếp thời gian nghĩ lễ hợp lý đảm bảo hoàn thành công việc được giao trong thời gian sắp tới . 

Liên hệ Kho Bạc trong 03 ngày 29,30,31-12-2012 để xem tất cả hồ sơ chuyển khoản và nhận tiền mặt có thực hiện hoàn chỉnh chưa và khẩn trương gặp các Chị Kế toán chuyên quản tại Kho Bạc để xem số dư trên tài khoản đến cuối tháng 12-2012  ( nguồn 12, 14 ) còn bao nhiêu có trùng khớp với số liệu mà kế toán theo dõi không ( KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN ) 

 **. Kết thúc niên độ ngân sách năm 2012 Thay mặt tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy Tôi xin Chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường và tất cả các Anh ( Chị ) Kế toán trong 12 tháng qua đã cộng tác thật tích cực cùng với tổ chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo phân công . Trong quá trình điều hành công việc được lãnh đạo phân công bản thân Tôi  không thể tránh khỏi những thiếu sót mong các Anh ( Chị ) thông cảm  .

Năm mới kính chúc các Anh ( Chị ) thật nhiều sức khỏe và tiếp tục cộng tác với Tổ Chúng tôi.Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )

Ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


    Các đơn vị có mua sắm Tài sản thực hiện trong tháng 12-2012 ( Kế toán đã gửi hồ sơ tại Kho Bạc Trong đó một số trường hồ sơ Kho bạc chưa chuyển tiền hoặc đã chuyển tiền rồi trong tháng 12 -2012 : Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo Dục hoặc Quỹ học phí ) Kế toán khẩn trương hoàn thành tất cả các biểu mẫu trong 02 tập tin đính kèm “MAU TO TRINH  CUA TRUONG VA QUYET DINH CUA PHONG GIAO DUC  ,   BIEN BAN LUA CHON NHA CUNG CAP MUA SAM TAI SAN NAM 2012”

Kế toán hoàn thành và nộp  trong buổi chiều ngày 28-12-2012  ( mỗi mẫu lập 04 bộ ) Nộp Cho Thầy Trí Dũng trình lãnh đạo duyệt để nộp bổ sung cho Kho Bạc trong buổi  sáng ngày thứ bảy ( 29-12-2012 ) 

** Chú Ý : 

I . Gói mua sắm trên 20 Triệu :

Cách ghi ngày – tháng – năm  trong hồ sơ  ( Xem hồ sơ  mua sắm tài sản lưu  tại trường )  

1.          Biên bản lựa chọn nhà cung cấp     ( gói hàng trên 20 triệu ) : Ngày tháng năm trong biên bản cùng ngày  tháng năm trên  bảng báo giá.

2.          Tờ trình : Ngày - tháng -năm trong tờ trình trùng với ngày tháng năm trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp.

3.         Quyết định về việc lựa chọn nhà cung cấp  : Trường căn cứ vào biểu mẫu của PGD gửi trường thực hiện điền đầy đủ thông tin ( Vì thời gian quá ngắn PGD không thể thực hiện kịp việc ghi chép đề nghị các trường ghi đầy đủ thông tin trước khi nộp về PGD )

** Đối chiếu lại : Tất cả ngày tháng năm trong các biểu mẫu nầy phải có trước ngày tháng năm chính thức ký hợp đồng

II. Gói mua sắm dưới 20 triệu:

1.          Không cần lập  biên bản lựa chọn nhà cung cấp.

2.          Cần duy nhất 01 nơi báo giá .

3.          Tờ Trình

4.         Quyết định về việc lựa chọn nhà cung cấp  : Trường căn cứ vào biểu mẫu của PGD gửi trường thực hiện điền đầy đủ thông tin ( Vì thời gian quá ngắn PGD không thể thực hiện kịp việc ghi chép đề nghị các trường ghi đầy đủ thông tin trước khi nộp về PGD ) . Vì giá trị hàng hóa dưới 20 triệu thì nhà cung cấp chính là nơi báo giá ( duy nhất 01 nơi .


III. Khi đi duyệt  Tờ trình và các hồ sơ có liên quan  nếu trường còn lưu hồ sơ mua sắm của trường tại trường  Kế toán mang theo để PGD hổ trợ đối chiếu ngày tháng năm ghi cho chính xác nếu đơn vị gửi toàn bộ cho Kho Bạc Thì Kế toán đơn vị tự kiểm tra và làm đúng nội dung thông báo bên trên.

** Vì thời gian rất gấp đề nghị Kế toán Cố gắng thực hiện cho kịp thời gian.

Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO KHẨN

Ngày 27 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


I/ LẬP CÁC BIỂU MẪU TÍNH KINH PHÍ CHÍNH THỨC NĂM 2013.

1. Kế toán xem lại thông báo ngày 26-12-2012 có điều chỉnh một vài số liệu để lập các biểu mẫu báo cáo giao chính thức kinh phí năm 2013 như sau (nếu làm không chính xác sẽ không bổ sung được):

a. Bảng lương tháng 12: ghi tiêu đề Bảng lương tháng 12 năm 2012. nội dung lấy số liệu để lập như sau : Lấy số liệu bảng lương thực tế tháng 12 và cộng thêm hệ số GV được nâng lương, PCVK đợt 2 vào) (03 bộ) trường 01, nộp 02.(Giáo viên mới tuyển dụng từ 01/11/2012 ghi 100% hệ số) (VD : TH 1.86, CĐ 2.1, ĐH 2.34) 

b. Bảng Ưu đãi tháng 12: ghi tiêu đề Bảng tính phụ cấp ưu đãi tháng 12 năm 2012. nội dung lấy số liệu để lập như sau : Lấy số liệu bảng ưu đãi thực tế tháng 12 và cộng thêm hệ số GV được nâng lương, PCVK  đợt 2 vào) (03 bộ) trường 01, nộp 02.(Giáo viên mới tuyển dụng từ 01/11/2012 ghi 100% hệ số) (VD : TH 1.86, CĐ 2.1, ĐH 2.34) 

c. Bảng phụ cấp thâm niên nhà giáo: ghi tiêu đề Bảng tính phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 12 năm 2012. nội dung lấy số liệu để lập như sau : Lấy số liệu bảng phụ cấp thâm niên tháng 12 năm 2012 thực tế tháng 12 và cộng thêm hệ số GV được nâng lương , PCVK đợt 2 vào (03 bộ) trường 01, nộp 02.

d. Bảng Dự Kiến nâng lương, PCVK năm 2013: Ghi tiêu đề Bảng Dự Kiến nâng lương, PCVK năm 2013. (làm giống mẫu củ) (03 bộ) trường 01, nộp 02.(thời gian từ 02/01/2013 đến 01/01/2014).

e. Bảng dự kiến nâng 1% Phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2013, mẫu trong văn bản kế tóan : tên " Bang Du Kien Nang 1% PCTNNG nam 2013.(03 bộ) trường 01, nộp 02.(thời gian từ 02/01/2013 đến 01/01/2014).

f. Bảng dự kiến GV hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu trong năm 2013. theo biểu mẫu trong văn bản kế tóan : Bang Du Kien GV Huong PCTNNG Nam 2013.

=> Trường hợp GV nghỉ hưu từ ngày 01/01/2013 thì lọai trừ trong tất cả các biểu mẫu trên.

=> Nộp buổi sáng ngày 28/12/2012 cho kế tóan chuyên quản.

- Hồ sơ nộp kèm : bảng duyệt nâng lương, PCVK đợt 2.bảng lương tháng 12/2012 (nếu đơn vị chưa nộp cho kế tóan chuyên quản.


II./ THÔNG BÁO KHO BẠC MỚI NHẤT.

- Hồ sơ chuyển khỏan nhận đến sáng ngày 28/12/2012.

- Tất cả giấy rút bằng tiền mặt đã gửi đến kho bạc nếu chưa nhận được tiền . Kho bạc sẽ cho trong 02 ngày 29,30/12/2012 (Thứ 7, Chủ nhật).

- Đề nghị kế tóan xem kỉ công văn số 152 của kho bạc hướng dẫn thực hiện thông tư 161 (để gửi hồ sơ về kho bạc theo những nội dung đã hướng dẫn, không gửi thừa).

- Đơn vị sử dụng dự kiến chi tiền điện, điện thọai, nước trả tiền theo phương thức nhờ thu (kho bạc chuyển trả hộ cho trường) kế tóan liên hệ với kho bạc thường xuyên. nếu đến sáng ngày 29/12/2012 chưa có hồ sơ nhờ thu thì kế tóan được sử dụng phần tiền còn thừa cho nội dung chi công việc khác trong ngày 30/12/2012.

- Kế tóan cập nhật số lượng chứng từ (Rút tiền mặt, Chuyển khỏan ) nộp cho kho bạc để liên hệ nhận, kiểm tra và đối chiếu chứng từ, trường hợp đến sáng ngày 30/12/2012 mà hồ sơ gửi kho bạc chưa được giải quyết thì kế tóan liên hệ ngay kế tóan chuyên quản của kho bạc để xem xét và giải quyết.

**** Đề nghị hiệu trưởng xem thật kỉ để chỉ đạo cho các thành viên có liên quan để thực hiện theo nội dung thông báo trên.


                                    Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

       Đặng Thị Huỳnh Liên

=========

THÔNG BÁO KHẨN

Ngày 26 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


1. Kế toán xem lại thật cẩn thận thông báo ngày 25-12-2012.

2. Để có  cơ sở chuẩn bị giao kinh phí năm 2013 trong tuần thứ nhất của tháng 01-2013 Kế toán

Nộp gấp trong buổi chiều ngày 26-12-2012 nếu không kịp sẽ nộp vào buổi sáng ngày 27-12-2012

- Bảng lương tháng 12-2012.(Đưa hệ số nâng lương đợt 2 vào)(mức lương cơ bảng 1.050.000đ)

- Bảng thâm niên tháng 12-2012.(Đưa hệ số nâng lương đợt 2 vào)( mức lương cơ bảng 1.050.000 đ)

- Dự kiến nâng lương, nâng vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2013   (cả năm : Trong  12 tháng của năm 2013  ).Phần nầy Kế toán ngồi lại với Hiệu Trưởng để thực hiện

** Việc giao kinh phí năm 2013 Phòng Giáo  Dục sẽ căn cứ vào 03 yêu cầu trên của Kế toán đơn vị gửi ( 03 gạch đầu dòng ) . Kế toán làm thật cẩn thận tránh sai sót sẽ ảnh hưởng đến việc giao kinh phí cả năm 2013.


                                         Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

       Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO KHẨN


Ngày 25 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy

A. VỀ VIỆC CHUYỂN TRẢ TIỀN LÃI BHXH (TRUY LÃNH NÂNG LƯƠNG TRONG KỲ DUYỆT LƯƠNG THÁNG 03 NĂM 2012)

- Tiền lãi BHXH trên sẽ chuyễn sang quí I năm 2013 xử lý , Kế tóan khẩn trương cân đối dự tóan được giao năm 2012 để thực hiện hạn chót là ngày 26/12/2012 .

- Tất cả những hồ sơ chuyển khỏan, rút tiền mặt, hồ sơ thanh tóan tạm ứng trong niên độ ngân sách năm 2012. Kế tóan gửi về kho bạc trong ngày 26/12/2012 là kết thúc, sau ngày 26/12/2012 kho bạc sẽ không tiếp nhận hồ sơ .

B. HỒ SƠ QUYẾT TÓAN KINH PHÍ HẾT LỚP- VÀ TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY CỦA PHỔ CẬP NĂM 2012 SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO BUỔI SÁNG NGÀY 26/12/2012.

C. NHẬN QUYẾT ĐỊNH : Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo Dục ( Thầy Tuấn thông báo ) : Đúng 13 giờ 30 phút ngày 26-12-2012 ( Thứ tư ) Kế toán 98/98 đơn vị đến gặp Thầy Tuấn nhận quyết định gồm 03 loại 

    - Quyết định vào ngạch viên chức.

    - Quyết định hợp đồng 68 .

    - Quyết định thâm niên đợt 2-2012.

**. Việc đối chiếu Bảo Hiểm xã hội ( của 03 loại Quyết định trên ) có thực hiện ngay trong tháng 12-2012 hay không Phòng Giáo Dục sẽ liên hệ với Bảo Hiểm xã hội Huyện trong buổi sáng ngày 26-12-2012 và thông tin ngay cho Kế toán biết để thực hiện .


D. Kế toán Thực hiện khẩn   : 


1. Kiểm kê tài sản và công cụ dụng cụ  mốc 31-12-2012 : Hồ sơ thực hiện như  đã hướng dẫn trước đây (  Phòng Giáo Dục duyệt trong tuần thứ nhất của tháng 1-2013 . lịch cụ thể  cho từng trường sẽ thông báo cụ thể sau ) để kịp  Phòng Giáo Dục  tổng hợp số liệu Quyết toán toàn ngành gửi cơ quan tài chính cấp huyện  , số liệu kiểm kê đưa vào phần mềm MISA trong quyết toán Quí 4-2012  cụ thể là tháng  12-2012 .


2. Kiểm Quỹ tiền mặt tháng 12-2012 và biên bản kiểm Quỹ cả năm 2012, báo cáo thu - chi tất cả các nguồn kinh phí năm 2012 ( theo mẫu trước đây ) : Nộp trong tuần thứ nhất tháng 1-2013 cùng với báo cáo kiểm kê tài sản và công cụ dụng cụ.


                                   Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

       Đặng Thị Huỳnh Liên

=========================================

KHO BẠC THÔNG BÁO


Kế tóan 98/98 đơn vị trực thuộc phòng giáo dục Cai lậy đến kho bạc trong buổi chiều ngày 24/12/2012 để nhận giấy rút, hồ sơ chuyển khỏan sai về chỉnh sửa để nộp kịp thời gian.

Ngày 24/12/2012 (Chị Kiệp)

=========================================

THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 2 )


Ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


   1.  Thầy Tính Thông báo Kế tóan Tiểu Học Vào " Van Ban Ke Toan "Xem Bảng Tổng hợp tiền thâm niên từ tháng 05-12/2012 của tất cả các biểu mẫu trường đã nộp để đối chiếu lập biểu mẫu 1C, 2A, 2B, nếu kế tóan đối chiếu có số liệu nào sai giữa trường và bảng tổng hợp thì báo cho Thầy Tính để kiểm tra lại). Muốn tính được số đúng của biểu mẫu 1C, 2A, 2B đúng thì kế tóan lấy cột số 01 trong bảng Tổng hợp cộng với tổng số tiền của biểu mẫu 1BB.  Tên file : " TONG HOP DE KIEM TRA BAO CAO THAM NIEN THANG 12.2012"

VD : 1C+2A+2B=Cột 1 bảng Tổng hợp + biểu 1BB


   

     2. Kế toán xem thật cẩn thận hướng dẫn 152 của Kho bạc để thực hiện thông tư 161 ( Cô Liên đã gửi cho Hiệu Trưởng trong kỳ họp  lệ Hiệu Trưởng Tháng 11-2012 Về hồ sơ cần phải nộp cho Kho Bạc để không làm phiền kế toán chuyên quản của Kho bạc trong quá trình giải quyết công việc cuối năm 2012 ( phần Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản : Hồ sơ chi cho con người và chi cho công việc ) ; không nộp tất cả những hồ sơ cho kho bạc như trước đây trường đã làm . Cô Liên đã triển khai thông tư 161 trong kỳ họp Kế toán tháng 11 -2012 và tháng 12-2012.

                                     

                                       Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================


THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )


Ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


1.    Quyết toán kinh phí xét tuyển lớp 6 Năm học 2012-2013

Vào tập tin đính kèm “ QUYET TOAN KINH PHI XET TUYEN 6 NAM HOC 2012-2013 GUI CO SO”

Kế toán vào tập tin đính kèm để xem số  liệu và quyết toán  gấp trong kinh phí 2012.

2.    Kế toán hoàn chỉnh các biểu mẫu như thông báo trong ngày họp Kế toán nộp gấp theo qui định.

3.Lên trang Web của Tổ Tài Vụ nhiều lần trong ngày để nhận thông báo công việc cần giải quyết  gấp trong ngày .

4. THCS quyết toán ngay ( trả tiền mua giấy thi ) ; Quyết toán trong năm 2012.


                                      Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

THÔNG BÁO KHẨN 

Ngày 19 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


- Về việc lập báo cáo thâm niên gửi Sở: Tất cả các biểu mẫu từ cột 04 đến cột số 12 cộng chia bình quân (nếu có), Cột 13 cộng lại. Cột 12 trong Biểu mẫu 1A, 2A  các khoản đóng góp nhân 20%, Biểu mẫu 1B, 1BB, 1C, 2B , 1BB nhu cầu cột các khoản đóng góp nhân 21%.Thay cho số trong biểu mẫu đã gửi và hướng dẫn.

- Mẫu 2A, 2B chỉ đưa hệ số chênh lệch ,nâng lương,nâng vượt khung, Tỷ lệ % thâm niên.

Mẫu Mới trong văn bản kế toán " Mau Bao Cao Tham Nien 19.12.2012"

                                    Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên 

===========================================

THÔNG BÁO KHẨN 

Ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy

1. Họp Kế Toán khẩn ngày 19-12-2012     ( Thứ tư ) : Lúc 7 giờ 30 phút  tại Hội Trường Phòng Giáo Dục Cai Lậy . Khi họp mang theo

1.1.                  Trong buổi chiều ngày thứ ba           ( 18-12-2012 ) : Kế toán in tất cả các biểu mẫu có liên quan đến Thâm niên nhà Giáo để được hướng dẫn chi tiết trong ngày họp Và in thông báo trên trang Web ngày 16-12-2012 mang theo kể cả tập tin đính kèm phần giao kinh phí bổ sung lần cuối cùng của năm 2012.  

1.2.                  Tất cả các chứng từ có liên quan đến Hồ sơ Thâm niên nhà giáo ( Hồ sơ quyết toán từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2012 ; các biểu mẫu 1a,1b của lần 1 và lần 2 , và các phiếu chuyển tiền để đối chiếu )

1.3.                  Các vấn đề liên quan đến kinh phí mà Kế toán còn gặp khó khăn không thể giải quyết được cần Tổ Tài Vụ hổ trợ.

1.4.                  Mang theo báo cáo ghi thu- ghi chi quí 1,2,3 /2012 ( Đã được Kho Bạc duyệt )  và qúi 4-2012 .

2. Đến cuối buổi làm việc sáng ngày 18-12-2012 Phòng Tài Chính đã phân bổ xong phần kinh phí giao bổ sung lần cuối cùng cho các đơn vị Mầm non       ( Trong tài khoản của đơn vị tại Kho Bạc  đã có tiền ) . Kế toán các đơn vị mầm Non nhanh chóng hoàn thành tất cả chứng từ kèm giấy chuyển khoản     ( hoặc rút tiền mặt gửi Kho Bạc ) . Chuyển  trả nợ tăng giờ sang thẻ ATM trả nợ hoàn tất cho giáo viên.

Riêng các đơn vị Tiểu học và THCS Phòng Tài Chính cũng sẽ hoàn tất thủ tục cấp kinh phí trong buổi chiều ngày 18-12-2012 ( thứ ba ) Kế toán các đơn vị cũng thực hiện khẩn trương các công việc giống như các đơn vị Mầm Non.

 **. Vì niên độ kế toán năm 2012 sắp kết thúc vào ngày 28-12-2012 Kế toán còn phải giải quyết khá nhiều công việc . Đề nghị Kế toán tham dự họp đúng thời gian qui định để cuộc họp đạt kết qủa cao và kết thúc sớm.

** Các biểu mẫu Phụ cấp thâm niên theo yêu cầu của Sở Tài Chính 98/98 đơn vị phải nộp  gấp trong ngày 20-12-2012 ( Thứ năm )  Đề nghị Kế toán tham dự đầy đủ và thực hiện nghiêm túc để kịp nộp bộ hồ sơ về Sở Tài chính xin bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên phần còn lại cho giáo viên.


                                      Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên 

==========================================

THÔNG BÁO KHẨN 

Ngày 16 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


    1 . Sau khi xem xét và kiểm tra  tất cả các đề nghị xin bổ sung kinh phí  của đơn vị Tổ tài vụ đã trình Lãnh đạo thống nhất bổ sung kinh phí cho  một số đơn vị tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị . Kế toán tất cả các đơn vị trường học vào tập tin đính kèm “BO SUNG KINH PHI NGAY 16-12-2012” để xem số liệu kinh phí được cấp bổ sung nguồn 12 ( Rút kinh phí và quyết toán  đến ngày 24-12-2012 là kết thúc ; kinh phí cấp bổ sung nếu đơn vị sử dụng còn thừa không được chuyển sang năm 2013 ). Phòng Tài chính sẽ phân bổ phần kinh phí giao bổ sung  trong ngày thứ hai ( 17-12-2012 ). Kế toán thực hiện :

 

    1.1. Phát hành tất cả các giấy rút tiền gửi gấp cho Kho Bạc ( kể cả phần kinh phí trả nợ tăng giờ tăng buổi của học kỳ 2 năm học 2011-2012 ) và học kỳ 1 năm học 2012-2012 ); Đối với các đơn vị THCS có tăng giờ giáo viên dạy thỉnh giảng  từ học kỳ 2 ( 2011-2012 ) và học kỳ 1 (2012-2013 ) Khẩn trương điều chỉnh ngay hồ sơ Trong buổi sáng ngày 17-12-2012 và trình lãnh đạo  ký duyệt  điều chỉnh 30.000 đ /01 tiết ( trước đây do nhầm lẫn PGD đã thông báo cho các đơn vị thực hiện 35.000 đ /01 tiết ) .

Phòng Giáo Dục đã bổ sung kinh phí cho tất cả các đơn vị còn nợ Kinh phí tăng giờ tăng buổi của  02 học kỳ ( học kỳ 2 năm học 2011-2012 và học kỳ 1 năm học 2012-2013 )  để trả nợ hoàn tất cho tất cả  giáo viên . Đến cuối tháng 12-2012 Toàn ngành Giáo dục Huyện Cai Lậy  không còn nợ tăng giờ của tất  cả các giáo viên . Đề nghị Kế toán kiểm tra cẩn thận số tiền tăng giờ 02 học kỳ của từng gíao viên và chuyển tiền sang thẻ ATM. Sang tháng 01-2013 Trường  chỉ  được quyết toán duy nhất phần nợ kinh phí tăng giờ tăng buổi tháng 12-2012  DUY NHẤT phần giáo viên được phân công dạy thay do có giáo viên ốm đau, …..mọi vấn đề phát sinh từ tháng 11-2012 trở về trước không được  quyết toán trong niên độ ngân sách năm 2013. Nếu có vấn đề sai sót về kinh phí  đề nghị Kế toán báo ngay cho Cô Liên trước 11 giờ ngày 17-12-2012 để có hướng trình Lãnh đạo giải quyết . Tuyệt đối không để nợ tăng giờ chuyển sang năm 2013.

    1.2. Giải quyết trả nợ dứt điểm toàn bộ chứng từ chi cho công việc .

    1.3. Nguồn kinh phí

-  Nguồn 12 : Không để tồn trên tài khoản : Lý do tồn không được chuyển sang năm 2013, Đến ngày 28-12-2012 tồn sẽ bị hủy bỏ .

-  Nguồn 14 : Sử dụng tồn sẽ   chuyển sang năm sau ; Các đơn vị được phép tồn nguồn 14 ( bao gồm : 29 đơn vị Mầm non để tồn phần 40 % cấp bù học phí ; và tất cả các đơn vị có  giáo viên nghĩ hưu tính ra số tiền để lại nguồn 14  theo đúng hướng dẫn của Thầy Tính trong ngày họp Kế toán ).

    1.4. Hoàn tất  đối chiếu  quí 4-2012 ( đối chiếu dự toán; đối chiếu tình hình sử dụng ,Thanh toán tạm ứng gửi Kho Bạc khi đã rút tiền hoàn tất ) Cố gắng hoàn thành trước ngày 25-12-2012 để nếu có sai sót còn có  thời gian để  đề nghị Kho Bạc điều chỉnh .

** Tất cả các đơn vị  được giao kinh phí trong năm 2012 Kế toán cân đối kinh phí tham mưu với Hiệu Trưởng sử dụng tất cả để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập ( Sử dụng tiết kiệm đúng mục đích ,công khai minh bạch )  tuyệt đối không được để  kinh phí trên nguồn 12 còn tồn trên tài khoản tại Kho bạc đến cuối ngày 28-12-2012  bị hủy bỏ ) .

** Các đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản đề nghị trong buổi sáng ngày thứ hai

( 17-12-2012 ) hoàn tất các bảng đề nghị mua tài sản gửi Cô Liên để chuyển sang cho Thầy Trí Dũng nghiên cứu trình lãnh đạo duyệt và trả kết qủa lại cho các đơn vị thực hiện trong buổi sáng ngày thứ ba ( 18-12-2012 )

    1.5. Hoàn tất báo cáo ghi thu – ghi chi quí 4-2012, đối chiếu Quí 4-2012 và  cả năm 2012 gửi Kho bạc trước ngày 25-12-2012 để được Kho bạc chấp thuận chuyển phần kinh phí còn thừa trên Tài khoản tiền gửi học phí sang năm 2013 ( Không được trể ).

    1.6. Chuẩn bị mang lai  về chi cục thuế kiểm tra lai  06 tháng cuối năm 2012 ( lai học phí và các loại lai khác mà đơn vị mua tại Chi Cục Thuế Huyện Cai Lậy để sử dụng ).

 

    2. Mọi vấn đề khó  khăn về kinh phí ( Thiếu Kinh phí  để thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2012 ) Kế toán báo ngay cho Hiệu Trưởng và gọi điện ngay cho Cô Liên trong buổi sáng  17-12-2012 ( Thứ hai ) trước khi Hiệu Trưởng báo bằng văn bản về Phòng Giáo Dục để được xem xét . Từ ngày 18-12-2012  Tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục sẽ khóa sổ để giải quyết phần công việc còn lại của ngành mong các đơn vị thông cảm .

 *****Đề nghị Hiệu Trưởng quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho Kế toán hoàn thành đúng tiến độ và thời gian qui định khóa sổ năm 2012 của Kho Bạc . Đây là năm đầu tiên tất cả các đơn vị được giao thực  hiện là một đơn vị  dự toán đề nghị tất cả Kế toán cố gắng hoàn thành thật tốt công việc được giao.

                                      Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên 

==========================================

THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )

Ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai LậyCác đơn vị Mầm Non Xem trong tập tin ‘THONG KE SO LOP NAMHOC 2012-2013” để Phòng Giáo Dục Căn cứ vào số lớp cấp bổ sung kinh phí chi cho công việc cho trường Mầm Non , kinh phí cấp sẽ quyết toán trong năm 2012 .Đề nghị Kế toán in bảng tổng hợp số lớp năm học 2012-2013 Trong  đó gồm ( Lớp học 01 buổi; Lớp 02 buổi ,  lớp bán trú ) gửi gấp cho Hiệu Trưởng xem nếu có điều chỉnh số lớp đề nghị điện thoại gấp cho Cô Liên Trước 14 giờ ngày 13-12-2012  


                                       Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên  
===========================================

THÔNG BÁO

Ngày 12 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy***. Bậc học THCS và TIỂU HỌC   Phòng Tài Chính đã chính thức phân bổ kinh phí trên tài khoản của trường tại Kho Bạc (  Xem số liệu giao kinh phí  lần 9 và lần 11 thông báo trong ngày họp Kế toán  ) . Kế  toán khẩn trương  mang chứng từ đến Kho Bạc và đối chiếu số liệu để kịp  sử dụng  nguồn kinh phí trong năm 2012 .

***. Quyết định tuyển vào ngạch năm 2012 đang trình UBND ký quyết định. Khi hoàn thành sẽ thông báo các trường đến nhận.

                                    

                                       Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

=========================================

THÔNG BÁO

Ngày 12 tháng 12 năm 2012


 THẦY XONG VỀ VIỆC "THÔNG BÁO VỀ THƯ VIỆN NHẬN SÁCH QT TIỀN".CÓ TRONG "VAN BAN KE TOAN".

THÔNG BÁO VỀ THƯ VIỆN.

 

          1/ Bộ phận thư viện thông báo các trường TH có dự án Room to Read báo cáo giám sát lượng giá quí  4 năm 2012 ( Mẫu  dùng cho quí 2 và 4)

 Hạn chót ngày 20 / 12 / 2012.

          2 / Lập dùm phiếu dự giờ  tiết sinh họat đọc thư viện  quí 4 gởi kèm theo.

          3/  Các trường sau đây nhận sách mà trường đã đặt và quyết toán tiền để PGD thanh toán về Sở GD & ĐT  hạn chót 18 / 12 / 2012.

         Sách : Nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm , giá 40 000 đ / quyển.

   

a) TIỂU HỌC                                                 B) TRUNG HỌC CƠ SỞ

 Nhi Quí

20

800.000 đ

 Mỹ Long

05

200.000

Mỹ Hạnh Đông

02

80.000

Đặng Văn Bê

05

200.000

Mỹ T Nam 1

04

160.000

Mỹ T Nam 2

06

240.000

Hiệp Đức

13

520.000

Hội Xuân

10

400.000

Long Trung 1

08

320.000

Trần Thị Gấm

05

200.000

Mỹ T Bắc 2

03

120.000

Mỹ Hạnh Đông

16

640.000 đ

Thạnh Lộc

03

120.000

Mỹ Thành Bắc

03

120.000

Đoàn Thị Nghiệp

05

200.000

Phú Nhuận

06

240.000

Tân Phong

36

1.440.000

Phan Văn Cẩm

04

160.000

Tam Bình

29

1.160.000

Ấp Bắc

05

200.000

 

 

 

 

 

 

   

 


       Riêng những trường dưới đây đăng ký sổ tay giáo viên chưa nhận một cuốn 65.000 đ

         TH Mỹ T Nam 1= 2 cuốn,  Phan Văn Cẩm  = 4 cuốn, THCS Mỹ T Nam 2= 2 cuốn.

     Riêng những đơn vị nhận rồi chưa thanh toán tiền đề nghị thanh toán như hạn trên

 

 

                   BỘ  PHẬN THƯ VIỆN PGD

                       Nguyễn Văn Xong


========================================

Cai Lậy, ngày 11 tháng 12 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


1.   Các đơn vị Có giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng tại Mỹ Tho  ( có thông báo, hoặc quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền : Do Sở Giáo Dục và Đào tạo Tiền Giang , UBND Tỉnh,.......); Khẩn trương quyết toán kinh phí đi học cho giáo viên ( Không thanh toán tiền tàu xe, chỉ thanh toán tiền ăn : 25.000 đ / 01 ngày ); mỗi tháng chỉ thanh toán : 07 ngày thực học theo giấy đi đường  ( 07 ngày ) ; nếu trong một tháng học vượt 07 ngày thì số ngày học vượt trong 01 tháng sẽ loại trừ không thanh toán.Lớp học chính trị ( học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hoặc trường Chính Trị Tỉnh Trường không thanh toán trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị (* lý  do : Nơi nào mở lớp nơi đó đã thanh toán ) 

2.   Các đơn vị Tiểu học, Trung học cơ sở đã báo cáo cho Phòng Giáo dục phần kinh phí chi trả nợ tăng giờ  đơn vị nào đảm bảo kinh phí trả ( không bị nợ ) sau khi hoàn tất phần chi tháng 12-2012 : Gồm chi trả lương tháng 12-2012 , phụ cấp ưu đãi tháng 12-2012, các khoản đóng góp tháng 12-2012 kể cả phần 2 % để lại chi thanh toán ốm đau thai sản  , và chừa lại phần lãi ( lãi BHXH phần truy nâng lương trong năm 2012 : Kế toán nhập truy lãnh Lương cho giáo viêntrongtháng3-2012:Xemtrongtậptin “LAIBHXHDOTRUYNANGLUONGTHANG3-2012”; xem số liệu nợ lãi của đơn vị mình là bao nhiêu tiền chừa lại phần kinh phí đó Phòng Giáo Dục sẽ liên hệ với các cơ quan có chức năng để xem phần lãi nầy có được miễn nộp hay không và sẽ thông báo cho các đơn vị thực hiện ( nếu được miễn thì đơn vị sẽ được sử dụng nguồn kinh phí đó nếu không được miễn thì PGD sẽ thông báo  sớm cho các đơn vị chuyển trả  cho BHXH )   và thanh toán các khoản chi cho Công việc  hoàn thành không còn nợ chứng từ chi công việc trong năm 2012  ( Riêng phần điện , nước, điện thoại tháng 12 -2012 được chuyển sang tháng 01-2013 thanh toán . Riêng phần Công tác phí đi từ ngày 24-12-2012 sẽ được chuyển sang tháng 01-2013 thanh toán ) . Hoàn tất các phần qui định trên Kế toán xem còn bao nhiêu tiền  thực hiện ngay việc chuyển trả nợ  tăng giờ cho giáo viên sang thẻ ATM.

3.   Các đơn vị Mầm non, Tiểu học còn thiếu kinh phí trả nợ tăng giờ tăng buổi Phòng  Dục sẽ có thông báo cụ thể hàng  sau.

4.   Các đơn vị đã gửi đề nghị xin bổ sung kinh phí ( do tăng biên chế so với số biên chế giao đầu năm 2012 đề nghị Kế toán liên hệ bằng điện thoại báo gấp y cho Cô Liên trong buổi sáng ngày 11-12-2012  phần kinh phí mà trường báo nợ tăng giờ có tính cộng chung với phần nợ kinh phí trả lương , Phụ cấp ưu đãi  và các khoản đóng góp cho giáo viên mới về  trong năm 2012 hay chưa ? ).

                                       Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên===========================================Cai Lậy, ngày 07 tháng 12 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy

1.Kế  Toán xem tập tin “TONG KINH  PHI GIAO TU NGAY 01-01-2012 DEN NGAY 06-12-2012 GUI CO SO DOI CHIEU VOI KHO BAC”.

1.1.    NẾU CÓ SAI SÓT BÁO NGAY CHO CÔ LIÊN TRONG BUỔI SÁNG NGÀY 08-12-2012.

1.2.    SỐ LIỆU NẦY CÒN LẦN 9 VÀ LẦN 11 CHƯA GIAO KINH PHÍ . KHI PHÒNG TÀI CHÍNH PHÂN BỔ CHÍNH THỨC . KẾ TOÁN LÊN MẠNG HẰNG NGÀY ĐỂ BIẾT ĐƯỢC THÔNG TIN.

-       MẦM NON : CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI KẾ TOÁN KHO BẠC ĐỂ ĐỐI CHIẾU NGUỒN 12 VÀ 14.

-       TIỂU HỌC VÀ THCS : CHỜ GIAO THÊM 02 LẦN 9 VÀ 11 MỚI THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI KHO BẠC

**. NẾU PHÒNG GIÁO DỤC ĐÃ GIAO ĐỦ 11 LẦN : KẾ TOÁN TỪNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC  LIÊN HỆ GẤP VỚI KẾ TOÁN KHO BẠC ĐỂ BIẾT CHÍNH XÁC SỐ LIỆU KINH PHÍ TỪNG NGUỒN ; NẾU CÓ SAI SÓT THÌ BÁO NGAY CHO CÔ LIÊN ĐỂ KỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH.

2. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ TĂNG NGƯỜI ( TĂNG BIÊN CHẾ SO VỚI SỐ NGƯỜI GIAO ĐẦU NĂM 2012 ) NẾU CHƯA BÁO CÁC BẰNG VĂN BẢN XIN BỔ SUNG KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ BÁO TRƯỚC TRÊN MAIL VỀ ĐỊA CHỈ : lienhuynh2009@yahoo.com.vn và đầu giờ làm việc sáng thứ hai ( 10-12-2012 ) báo bằng văn bản chính thức

 

** Đề nghị Kế toán Cố gắng thực hiện .

 

                                     Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 05 tháng 12 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 2 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


1.Các đơn vị Tiểu học và THCS vào tập tin đính kèm để xem kinh phí được  GIAO BỔ SUNG CHÍNH THỨC  ( phần chênh lệch tiền lương 220.000 đ ) XEM CỘT SỐ TIỀN CẤP LẦN 2 , RIÊNG CÁC ĐƠN VỊ MẦM NON ĐÃ ĐƯỢC GIAO ĐỦ TRONG LẦN 1 RỒI . KẾ TOÁN CHUẢN BỊ HOÀN CHỈNH CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN GỬI KHO BẠC  ( CHỈ GỬI KHO BẠC SAU NGÀY HỌP LỆ KẾ TOÁN : 07-12-2012)

Tập tin :

1.1 “NCTL830-1050 SNGD-NAM2012 PHONG TAI CHINH CAP BO SUNG NGAY 05-12-2012” 

1.2 PHU LUC SO 2 LAN 11.

 ** RIÊNG  ĐƠN VỊ THCS TRỪ VĂN THỐ PHÒNG TÀI CHÍNH KHÔNG CẤP BỔ SUNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC MÀ PHÒNG TÀI CHÍNH CẤP TỪ PHẦN HỌC PHÍ 40 % GIỮ LẠI LÀM LƯƠNG CỦA NGÀNH CÒN GIŨ LẠI ( KẾ TOÁN GẶP CÔ MAI PHƯỢNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CÁCH RÚT KINH PHÍ )

** ĐƠN VỊ THCS THANH HÒA : CẤP 02 NGUỒN ( 1. TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC. 2. TỪ NGUỒN HỌC PHÍ ) . KẾ TOÁN GẶP CÔ MAI PHƯỢNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN.

2. TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ : CHƯA THỰC HIỆN RÚT KINH PHÍ CHUYỂN SANG THẺ ATM CỦA GIÁO VIÊN PHẦN TĂNG GIỜ TĂNG BUỔI . CHỜ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ TRONG NGÀY HỌP KẾ TOÁN ( THỨ SÁU NGÀY 07-12-2012 ) 


                                        Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 05 tháng 12 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN ( LẦN 1 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


1. Các đơn vị vào tập tin “VAONGACHNAM2012” Xem để thực hiện ngay trong kỳ lương tháng 12-2012

1.1. Nhập lương tháng 12-2012

1.2. Truy lãnh trong tháng 12-2012.

1.3. Làm Ưu đãi tháng 12-2012 và truy lãnh phụ cấp ưu đãi trong kỳ lương thang 12-2012.

1.4. Xem thông báo ngày 04-2-2012 lần 2 ( thực hiện đúng hướng dẫn )

** Kế toán thực hiện ngay dựa vào hệ số mới trong tập tin đính kèm , Quyết định sẽ nhận sau khi có thông báo .

 

2. Các đơn vị  : Tiểu học  và THCS cuối buổi chiều ngày 05-12-2012 lên trang Web của Tổ Tài vụ  xem quyết định  chính thức giao kinh phí bổ sung ( chênh lệch tiền lương 220.000 đ )

 

3.Các đơn vị Mầm non Kế Toán Chú ý :  Khi nhận Quyết định chính thức phần cấp bù học phí   ( 40 %  giữ lại làm lương ) Kế toán không phát hành giấy rút tiền phần 40 % ; phần kinh phí nầy  còn tồn  sẽ được Kho bạc chuyển sang năm 2013. 


4. Kế toán hoàn chỉnh số liệu về tình hình sử dụng kinh phí năm 2012  mang theo trong ngày họp Kế toán ( thứ sáu : ngày 07-12-2012 ) ; nếu có gì khó khăn liên hệ ngay với Kế toán chuyên quản hoặc nêu lên trong ngày họp để được giải đáp thắc mắc .

5. Kế toán cân đối cẩn thận : Chỉ chuyển tiền tăng giờ sau khi thực hiện  hoàn tất kinh phí chi cho con người và chi cho công việc. Riêng bậc học Mầm non: Chưa chuyển trả tăng giờ chờ thông báo trong ngày họp kế toán.


6. Họp Kế toán ngày Thứ sáu ( 07-12-2012 )  : 

Đúng 7giờ 30phút .

 Kế toán cố gắng tham dự họp đúng thời gian , họp tại Hội Trường Phòng Giáo Dục 

** Kế toán : Phô tô mang theo trong  ngày họp :

6.1. Thông tư 161 ( in trên mạng ) .

6.2. Chương trình Công tác tháng-2012 ( đã gửi cho Hiệu Trưởng )

6.3. Hướng dẫn của Kho bạc thực hiện thông tư 161

 ( đã gửi cho Hiệu Trưởng  )

6.4. Các quyết định giao kinh phí trong năm 2012 .

6.5. Báo cáo thu học phí theo mẫu hướng dẫn ( nộp trong ngày 03-12-2012 ).

6.6. Cấp bù học phí ( 03 học kỳ ) .

6.7. Tiền ăn trẻ 05 tuổi  diện chính sách.

6.8. Mẫu Giấy đề nghị chỉnh nguồn kinh phí : nguồn 12,14 ( mẫu của Kho Bạc : Mẫu nầy đã gửi lên mạng và hướng dẫn trong kỳ họp lệ tháng 11-2012) ; và các giấy chuyển tiền tại Kho Bạc của Qúi  4-2012 để hướng dẫn  lại cách lập phiếu điều chỉnh nguồn tại kho bạc ; Quyết định nghĩ hưu của các giáo viên trong năm 2012, đối chiếu dự toán 2012 , đối chiếu tạm ứng 2012 , Ghi thu ghi chi học phí quí 1,2,3( kho bạc đã ký ) và các hồ sơ kế toán còn gặp khó khăn không thể giải quyết được. 

- Chuẩn bị nội dung thắc mắc cần được giải đáp ngay trong cuộc họp .

7. Các đơn vị có Kế toán mới về nhận nhiệm sở trong Quí 4-2012 Đề nghị Hiệu Trưởng phân công Kế toán Củ tham gia cuộc họp cùng với Kế toán mới để thuận lợi trong việc giải quyết kinh phí và khóa sổ cuối năm 2012.

    Đây là cuộc họp rất quan trọng đề nghị Kế Toán tham dự đầy đủ , đúng thời gian và đúng thành phần

    Hiệu Trưởng : Theo dõi kiểm tra , nhắc Kế toán thực hiện đúng chỉ đạo của Phòng Giáo Dục đảm bảo:

 1. Sử dụng kinh phí đúng mục đích.

 2. Sử dụng kinh phí đúng nguyên tài chính, công khai, minh bạch 

 3. Nguồn kinh phí :

    3.1. Kinh phí được ngân sách nhà nước giao năm 2012 ( Có quyết định ) : Sử dụng còn thừa sẽ hủy bỏ , không được chuyển sang năm 2013.

    3.2. Kinh phí học phí : 

        3.2.1. Thu được trên học sinh ( Trường ra lai , nộp tiền vào kho bạc ) : Kết thúc niên độ 2012 ( cuối tháng 12-2012 ) Nếu sử dụng còn  thừa sau khi Kế toán hoàn thành việc nộp bảng đối chiếu tại Kho bạc  sẽ được Kho Bạc Ký chấp nhận cho chuyển sang năm 2013.

        3.2.2. Cấp bù học phí 03  cả năm  học 2011-2012 và học kỳ 1 NH 2012-2013và  :

        - Bậc học THCS : Sử dụng hết toàn bộ ( Kể cả phần  40 % Giữ lại làm lương ).

        - Bậc học Mầm Non : Chỉ sử dụng phần 60 % ( quyết toán trong năm 2012) ; phần 40 % ( giữ lại làm lương : Không được sử dụng  mà phải chuyển sang năm 2013), lý do : Phòng Tài Chính giao phần chênh lệch tiền lương 220.000 đ đã giao đủ theo đề nghị của trường mà không trừ vào phần 40 % Học Phí  của nhà trường .

                                        Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 04 tháng 12 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN 2 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


I. Các đơn vị  được Phòng  Giáo Dục và Đào Tạo chỉ định chọn diễn viên tham gia luyện tập và tham dự hội diễn văn nghệ mừng  Đảng   , mừng xuân năm 2013 Kế toán xem trong tập tin để lập dự trù kinh phí

1. “DUTRUKINHPHIVANNGHE”

2. “CACTIETMUCVANNGHE”

II. Theo nội dung thông tư 161

Từ ngày 15-11-2012 các biểu mẫu

Bảng đăng ký nhu cầu Quỹ tiền lương do tăng ( giảm ) Biên chế - do tăng( giảm ) tiền lương do truy lãnh nâng. Kế  toán lập , Hiệu Trưởng ký và chịu trách nhiệm . Kế toán mang nộp cho Kho Bạc ( không mang về PGD và Phòng Nội Vụ ký như trước đây ).

KẾ TOÁN VÀ HIỆU TRƯỞNG CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ TRƯỚC KHI MANG VỀ KHO BẠC.


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 04 tháng 12 năm 2012


THÔNG BÁO 


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy

 

1.   Hiệu Trưởng các đơn vị Mầm Non kiểm tra lại tình hình thực hiện bộ hồ sơ Tăng giờ học kỳ 1 năm học 2012-2013 của đơn vị mình nếu chưa hoàn thành đề  nghị hoàn thành ngay và nộp cho tổ Tài vụ trong buổi sáng ngày 05-12-2012 để Phòng giáo Dục cân đối kinh phí  từ nguồn kinh phí dự phòng của ngành ; sẽ tham mưu với cơ quan Tài chính  bổ sung một ít kinh phí cho các đơn vị Mầm Non ( từ nguồn kinh phí Dự phòng của ngành Giáo Dục năm 2012 )  . Nếu đến cuối buổi làm việc sáng ngày 05-12-2012 đơn vị mầm Non nào  không hoàn thành  Phòng  Giáo  Dục sẽ tổng hợp và  kết thúc số liệu các đơn vị Mầm Non không được  giao bổ sung kinh phí.

2.   Hiệu Trưởng các Các đơn vị Tiểu học và THCS  kiểm tra và nhắc Kế toán Tính toán cân đối kinh phí thật cẩn thận ước thực hiện tháng 12-2012 và phần tăng giờ  nợ của 02 học kỳ so với  số kinh phí giao và học phí thu được giữ lại 40 % làm lương ( kể cả phần sẽ giao bổ sung do điều chỉnh mức lương tối thiểu : Tiểu học 55 % so với nhu cầu, THCS 100 % so với nhu cầu ) Nếu thiếu phải báo ngay cho Tổ tài vụ

( biểu mẫu báo cáo sẽ được gửi trên trang Web của tổ tài vụ vào sáng ngày 05-12-2012 )

Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 30 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO 


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


1. Công tác Kế toán Tháng 12-2012

Trong tập tin đính kèm “CONGTACKETOANTHANG12NAM2012”

2.Số liệu học phí cấp bù điều chỉnh lần cuối ( đến  cuối giờ làm việc sáng ngày 30-11-2012 : có các đơn vị xin điều chỉnh ) xin xem trong tập tin đính kèm "CAPBUHOCPHICANAM2011-2012VAHOCKY1NAMHOC2012-2013DIEUCHINHLANCUOINGAY30-11-2012"

2.1. Mầm Non 3-2 Thị Trấn Cai Lậy.

2.2. Mầm Non Long Tiên.

2.3. Mẫu Giáo Long Trung .


** Đã hết thời gian điều chỉnh . Phòng Giáo Dục điều chỉnh lại theo số liệu đề nghị của trường và Gửi Phòng Tài Chính cấp kinh phí.


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 29 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN  3 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy

Đến cuối giờ làm buổi chiều ngày 29-11-2012 có điều chỉnh số liệu cấp bù học Phí  theo yêu cầu của  03 đơn vị

1.Mầm Non Mỹ Long.

2.Mầm Non Mỹ Hạnh Đông.

3.THCS Thái Thị Kim Hồng . 

 ** Đề nghị 03 đơn vị có yêu cầu điều chỉnh xem lại lần cuối số liệu  ( đối chiếu với chứng từ gốc tại trường ) 

Xem số liệu điều chỉnh  trong tập tin đính kèm 

“ CAPBUHOCPHICANAM2011-2012VAHOCKY1NAMHOC2012-2013GUIPHONGTAICHINHLANCUOI


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 29 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN  2 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


Số liệu cấp bù học phí chính thức 03 học kỳ  cả năm học 2011-2012 ) và học kỳ 1 năm học 2012-2013 Kế toán các đơn vị Mầm Non và Trung học cơ sở xem và cân đối để kịp sử dụng và thanh quyết toán kinh phí trong tuần thứ nhất tháng 12-2012 ( sau khi có quyết định giao chính thức)- XEM THẬT KỸ NẾU CÓ SAI SÓT TỔNG SỔ KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP BÙ PHẢI BÁO GẤP CHO CÔ LIÊN TRONG BUỔI CHIỀU THỨ NĂM 29-11-2012


Trong tập tin đính kèm "CAPBUHOCPHICANAMHOC2011-2012VAHOCKY1NAMHOC2012-2013GUIPHONGTAICHINHCAPKINHPHI"


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

Cai Lậy, ngày 29 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN 1 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


     1.Kế toán  in  THÔNG TƯ 16/2012/TT-BTC CÓ TRONG TỆP ĐÍNH KÈM " VAN BAN KE TOAN"

TÊN "Thongtu_161_TT_BTC" về mẫu bảng kê chứng từ thanh tóan kho bạc.

1.1.       Gửi Hiệu Trưởng đọc nắm thông tin để tổ chức thực hiện.Hiệu Trưởng mang theo THÔNG TƯ 161 VÀ MẪU BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHO BẠC trong ngày họp Hiệu Trưởng ngày 30-11-2012( Thứ sáu )

1.2.       Kế toán nghiên cứu tham mưu Hiệu Trưởng  để  tổ chức thực  hiện  ngay (thông tư có hiệu lực từ ngày 15-11-2012)


2.                  Kế toán đọc lại thông báo ngày 20-11-2012 Để hoàn chỉnh các công việc theo qui định và nộp báo cáo ( Không nộp trể ) để Phòng Giáo Dục tổng hợp nộp về cấp trên khóa sổ cuối năm  .


3.                  Đơn vị ( Tiểu học và THCS ) nào tính đến ngày 29-11-2012 : Không còn đủ kinh phí để chuyển khoản các khoản đóng góp   ( Lý do : Chưa được giao đủ Kinh phí phần chênh lệch tiền lương 220.000 đ ) báo ngày cho Kế toán chuyên quản để PGD tổng hợp thông tin báo cáo gấp cho Cơ quan Tài Chính .   

  Ghi nhớ : Phần Phụ cấp thâm niên nhà giáo Kế toán thận trọng lập phiếu chuyển khoản kinh phí cho cơ quan BHXH tính theo mức  lương tối thiểu  830.000 đ ; không chuyển theo lương 1.050.000(lý do : Cơ quan Tài chính giao kinh phí  chi trả phụ cấp thâm niên lần 1 theo mức lương tối thiểu 830.000đ) 


4.                  Các đơn vị có mở lớp bán trú và lớp học 02 buổi /ngày hoàn tất các loại hồ sơ ( kể cả biên bản họp đầu năm thống nhất định mức thu và kế hoạch chi , lập kế hoạch thu - chi, danh sách học sinh các lớp  )  ; chứng từ gốc kèm theo , sổ sách  theo dõi trình Hiệu Trưởng ký duyệt hàng tháng để chuẩn bị mang về Phòng Giáo Dục kiểm tra       ( Lịch cụ thể sẽ thông báo chi tiết sau )


5.                  Các đơn vị Tiểu học ( 06 đơn vị ) đã lập đề nghị xin hổ trợ kinh phí mở lớp bán trú : Phòng giáo dục sẽ hổ trợ 90 % Kinh phí theo bảng đề nghị Đề nghị các trường khẩn trương tổ chức thực hiện . Phần kinh phí bổ sung sẽ giao bổ sung dự toán trong tuần  thứ nhất của tháng 12-2012                                         ( Chú ý : Mua đồ dùng thực hiện chuyển khoản , mua sắm theo đúnng hướng dẫn  và đúng nguyên tắc tài chính )


6.                  29 đơn vị Mầm Non khẩn trương hoàn thành hồ sơ tăng giờ học kỳ 1 ( 2012-2013 ) mang về Tổ Mầm Non duyệt trong 02 ngày 29,30/11/2012 ( Thứ năm , thứ sáu )  . Duyệt xong Kế toán khẩn trương hoàn chỉnh và nộp gấp cho Cô Hòa Trong ngày 03-12-2012 . Lý do : Phòng Giáo Dục Tổng hợp và cân đối kinh phí hổ trợ một ít cho 29 đơn vị Mầm Non . Vì kinh phí chi công việc đầu năm 2012 giao cho tất cả 98/98  đơn vị theo tiêu chí số người nên các đơn vị thuộc bậc học Mầm non số người trong 01 đơn vị rất ít phần kinh chi công việc được giao đơn vị chỉ thực hiện chi trả được 01 phần nợ tăng giờ


7.                  Riêng 02 bậc  học Tiểu học và THCS tự cân đối trong nguồn kinh phí được giao trong năm 2012 để trả nợ tăng giờ tăng buổi  Phòng Gíao Dục không còn nguồn kinh phí để bổ sung .


8.                  Dự kiến họp Kế toán trong tuần thứ nhất của tháng 12-2012 ; Lịch cụ thể sẽ thông báo chi tiết trên trang Web của tổ tài vụ.


9.                  Chi cục thuế nhắc các đơn vị có sử dụng biên lai của chi Cục thuế : Nộp ờ khai theo hướng dẫn vào ngày 20 hàng tháng.

 

Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

THÔNG TƯ 16/2012/TT-BTC CÓ TRONG TỆP ĐÍNH KÈM " VAN BAN KE TOAN"

TÊN "Thongtu_161_TT_BTC" về mẫu bảng kê chứng từ thanh tóan kho bạc.

==========================================

Cai Lậy, ngày 22 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO 

Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1. Kế toán các đơn vị có các đối tượng giáo viên nghĩ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội ngắn hạn ( ốm đau, thai sản ) do bổ sung phụ cấp thâm niên nhà giáo Kế toán đơn vị trường học đến cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Cai Lậy ( gặp Chị Phấn ) để nhận “BIỂU TÍNH CHI TIẾT TRUY LĨNH CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI NGẮN HẠN DO BỔ SUNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ” . Sau khi nhận về Kế toán thực hiện  đưa số liệu ngay vào bảng truy hoàn phụ cấp thâm niên nhà giáo cho các đối tượng thuộc diện nêu trên ( theo mẫu trước đây trường đã thực hiện nộp về cho Phòng Gíao Dục lấy số liệu từ Chị Hà Bảo Hiểm ) , hiện nay số liệu của một số đơn vị BHXH duyệt lại theo chứng từ gốc của các trường gửi lên nộp cho cơ quan BHXH đã có thay đổi

** Kế toán thực hiện và nộp trong  ngày thứ hai( ngày 26 -11-2012 ) để kịp tổng hợp số liệu báo cáo cho cấp trên 

2. Thực hiện duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 2 ( Cho các đối tượng được nâng lương -nâng phụ cấp vượt khung đợt 1-2012  và các đối tượng giáo viên đợt 1 chưa đủ điều khiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo nhưng đến năm học 2012-2013 đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo ).Kế toán hoàn thành bộ hồ sơ trình ký ( số liệu đã  được duyệt từ Kế toán chuyên quản ), hồ sơ trình lãnh đạo ký duyệt , đóng dấu đầy đủ và nộp cho Kế toán chuyên quản tổng hợp nộp gấp về cho Cơ quan Tài chính ( có kèm theo bảng ký duyệt của Thầy Mẫn )  . Khi có quyết định chính thức cho các đối tượng lần 2 sẽ thông báo cho Kế Toán đến Phòng Tổ chức nhận - phô tô và nộp bổ sung quyết định sau ).Thời gian nộp : Trong 01 ngày thứ hai ( 26-11-2012 )

 Đến sáng ngày 26-11-2012 : Còn duy nhất 01 đơn vị Tiểu học Long Khánh không thực hiện bộ hồ sơ  cho các đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên lần 2

Đề nghị Hiệu Trưởng nhắc nhở Kế toán khẩn trương hoàn thành các biểu mẫu số liêu mang về Phòng Giáo  Dục duyệt trong ngày 22-11-2012  ( Thứ năm )

3. Các đơn vị Tiểu học và Trung học cơ sở  sẽ được giao bổ sung  phần chênh lệch tiền lương giữa 1.050.000  và 830.000 (  dự kiến cấp trong tuần cuối tháng 11-2012 Khi Phòng  Giáo Dục nhận được từ Cơ quan Tài chính,  nguồn 14 ) .Kế toán khẩn trương chuẩn bị phát hành các giấy chuyển tiền để kịp gửi cho Kho Bạc chuyển  trong tháng 11-2012 đối với các đơn vị còn thiếu kinh phí chuyển các khoản đóng góp cho cơ quan BHXH , Kế toán ưu tiên chuyển khoản phần nộp BHXH theo  qui định trong tháng 11-2012 không để trể , nếu trể cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào văn bản phạt lãi . Nếu có gặp  khó khăn về nghiệp vụ kế toán  đề nghị Kế toán các đơn vị liên  hệ ngay với Kế toán chuyên quản để được hổ trợ.

4. Phần học phí cấp bù  cho đơn vị Mầm Non và Trung học cơ sở  Gồm cả năm học 2011-2012 và học kỳ 1 năm học 2012-2013 : Kế toán tính thật cẩn thận ( trong phần học phí được ngân sách nhà nước cấp bù quyết toán cùng với kinh phí Sự nghiệp Giáo dục được giao từng lần theo quyết định Kế toán Quyết tóan nội dung chi hoàn toàn giống với học phí thu được từ học sinh . 

Chú ý Quan trọng : Số học phí được cấp bù Kế toán trường sẽ lấy tổng kinh phí được cấp bù 03 học kỳ nhân cho 40 % để chi  01 phần lương tháng 12-2012  theo số liệu nhận được từ cấp bù học phí của 03 học kỳ ( do đó trường sẽ thừa một số ít kinh phí nhận được trong quyết định giao đầu năm 2012 để giải quyết chi công việc và trả nợ tăng giờ tăng buổi )

( Phần kinh phí nầy Phòng Giáo Dục  sẽ giao trong tuần cuối tháng 11-2012 ), đơn vị nào còn chưa hoàn chỉnh hồ sơ theo thông báo ngày 19-11-2012 đề nghị bổ sung gấp .


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 20 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

  1. Lập báo cáo thu học phí và cấp bù học phí  học phí học kỳ 2 ( 2011-2012 ) : tính số thu từ tháng 01-2012 đến cuối tháng 5-2012 ( kết thúc năm học ) ; Phô tô giấy nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc kèm theo và danh sách học sinh nộp tiền .
  2. Lập báo cáo thu học phí và cấp bù học phí học kỳ 1 ( 2012-2013 ) : Tính từ tháng 8-2012 ( đầu năm học ) đến tháng 12-2012 ( kết thúc năm tài chính 2012 . Phô tô giấy nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc kèm theo và danh sách học sinh nộp tiền .
  3. Lập báo cáo tổng hợp tình hình thu học phí  và cấp bù học phí cả năm ngân sách 2012 ( Từ ngày 01 tháng 1-2012 đến cuối tháng 12-2012 ) : 12 tháng để  đối chiếu phần 40 % học phí giữ lại làm lương

Chú ý : Để công tác khóa sổ năm 2012 kịp thời gian qui định đề nghị Kế toán tham mưu Hiệu Trưởng thu học phí – ra lai nộp toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Cai Lậy phần học kỳ 1 năm học 2012-2013 chậm nhất là 01-12 -2012 ( lý do còn phải đối chiếu tại kho bạc và thanh toán lai tại chi cục thuế )  không để trể hơn vì cuối năm Kế toán phải giải quyết khá nhiều công việc. Kế toán hoàn thành các biểu mẫu qui định Phô tô giấy nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc kèm theo và danh sách học sinh nộp tiền nộp về cho Kế toán chuyên quản trong ngày 03 tháng 12-2012

 4. Các biểu mẫu trong tập tin đính kèm là biểu mẫu của học kỳ 1  năm học ( 2012-2013 ) Kế toán thực hiện biểu mẫu nầy cho học kỳ 2 ( 2011-2012 )  Chỉ thay đổi phần tiêu đề bên trên và ngày tháng năm lập báo cáo là ngày 31-5-2012.

**  Để kịp hoàn thành các biểu mẫu đề nghị Kế toán tham mưu với Hiệu Trưởng trong việc kiểm tra thu nộp kinh phí học phí.

***. Kế toán chú ý : Phần kinh phí học phí cấp bù trường được nhận sẽ quyết toán trong tháng 12-2012 ( từ ngày 01 đến ngày 05 -12-2012 ) và phần học phí cấp bù sẽ quyết toán giống như thu học phí  nhưng  quyết toán giống như loại kinh phí  sự  nghiệp giáo dục  . Vì vậy trường sẽ có thêm một số kinh phí để hổ trợ chi cho công việc . Kế toán cân đối kinh phí giữa số kinh phí sự nghiệp  được giao đầu năm cộng với học phí cấp bù  để giải quyết các khoản còn nợ tại trường ( chú ý : phần nợ tăng giờ )

5. Duyệt thâm niên đợt 2 : các đơn vị cố gắng hoàn thành để Phòng Giáo Dục tổng hợp nộp về cơ quan tài chính gấp.


**CÁC BIỂU MẪU XEM TRONG TẬP TIN ĐÍNH KÈM “CACBIEUMAUBAOCAOHOCPHIVACAP BUHOCPHI

Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 19 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1. Kế toán bậc học Mầm non, Trung học cơ sở có thu học phí đề nghị xem trong tập tin đính kèm “BOSUNGCHUNGTUDENGHICAPBUHOCPHIHOCKY2NAMHOC2011-2012” Nếu đơn vị nào có tên trong danh sách đề nghị Kế toán hoàn chỉnh gấp hồ sơ và đến gặp Cô Liên Từ 8 giờ  đến 9 giờ sáng ngày 21-11-2012 ( thứ tư )   nộp bổ sung hồ sơ để chuẩn bị cấp bổ sung kinh phí cấp bù học phí của  cả năm 2011-2012 và học kỳ 1 năm học 2012-2013 .

2. Tất cả 98/98 đơn vị cân đối kinh phí gấp để chuẩn bị giải quyết tất cả các chứng từ còn tồn đọng trong năm 2012 ( cố gắng trong tuần  thứ nhất của tháng 12-2012 giải quyết dứt điểm kinh phí ) . các đơn vị có thu học phí nhớ trích 40 % học phí được giao trong quyết định giao đầu năm ( Quyết định số 01 ) để thanh toán lương

Chú ý : Phần trả nợ tăng giờ tăng buổi cho giáo viên ( học kỳ 2 : 2011-2012 và học kỳ 1 năm học 2012-2013 ) các đơn vị giải quyết sau khi  hoàn thành chi lương- phụ cấp lương tháng 12-2012 ( không tính phần phụ cấp thâm niên : Lý do Phụ cấp thâm niên chờ cấp trên bổ sung kinh phí)   - các khoản đóng góp -  các chứng từ chi công việc . Phần Kinh phí được giao còn lại kế toán trình Hiệu Trưởng phát hành giấy chuyển tiền sang thẻ cho giáo viên ( Còn kinh phí đến đâu giải quyết trả nợ đến đó ; nếu thiếu  đơn vị sẽ chuyển số kinh phí còn nợ  sang năm 2013 trả tiếp ).

3. CHÚ Ý : KINH PHÍ ĐƯỢC GIAO  ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KHÔNG HẾT KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM 2013

 ( THAM MƯU CHO HIỆU TRƯỞNG THẬT CẨN THẬN VẤN ĐỀ CÂN ĐỐI VÀ  SỬ DỤNG KINH PHÍ SAU CHO THẬT TIẾT KIỆM VÀ HIỂU QUẢ )

4. Kế toán nộp bảng lương tháng 11-2012, phụ cấp ưu đãi tháng 10-2012 và các bảng tổng hợp chi phụ cấp thâm niên ( nộp 01 bộ để kế toán chuyên quản tổng hợp và báo cáo cho cấp trên ) . Nếu các tháng trước đó chưa nộp đề nghị kế toán nộp bổ sung.

5. Dự kiến họp Kế toán chuẩn bị khóa sổ cuối năm vào tuần cuối của  tháng 11-2012( thời gian cụ thể sẽ thông báo sau ) . Kế toán chuẩn bị thật chi tiết các vấn đề khó khăn cần giải đáp đề nghị chuẩn bị và phát biểu trong ngày họp kế toán cuối năm 2012 .

6. Chú Ý : phụ cấp ưu đãi tháng 12-2012 sẽ thanh toán trong kỳ nhận lương tháng 12-2012.

7. Cập nhật chứng từ gốc  - lưu trữ cận thận – khóa sổ kịp thời – kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng – đặc biệt các đơn vị có thu học phí đề nghị kế toán tham mưu cho Hiệu Trưởng kiểm tra thật cẩn thận tình hình thu – ra lai – nộp tiền vào Kho Bạc nhà nước ( Không để tiền thu được của học sinh tại trường ) .

8. Các đơn vị theo dõi chi tiết các khoản thu ngoài ( theo qui định ) – cập nhật mở đầy đủ sổ sách theo dõi – công khai tài chính chi tiết trong  từng phiên họp hội đồng và dán công khai chi tiết tại nơi làm việc để cán bộ giáo viên xem . Đối với các khoản thu hoa hồng Kế toán xem chi tiết về hạch toán các khoản hoa hồng phát sinh từ việc mua sắm,..... theo đúng nội dung công văn hướng dẫn của cấp trên ( Công văn đã có gửi trên trang WEB của Sở Giáo Dục ) 

9. Các đơn vị Mầm Non , Trung học cơ sở có thu học phí đề nghị Kế toán

9.1. Cấp bù học phí HỌC KỲ 1 NĂM HỌC ( 2011-2012 )

 xem trong tập tin"CAPBUHOCPHIHOCKY1NAMHOC2011-2012GUI CO SO KIM TRA DOI CHIEU" là Tổng số tiền chính thức chuẩn bị cấp kinh phí đề nghị Kế toán khẩn trương đối chiếu lại tổng số tiền kinh phí chuẩn bị cấp và chứng từ gốc ( Thầy Hùng Em đã trả chứng từ gốc : Sổ  hộ nghèo và các chứng từ có liên quan ) trong ngày họp Lệ Kế toán các tháng trước trong năm 2012 . Nếu có gì sai sót đề nghị thông tin ngay cho Cô Liên trong  buổi sáng ngày 21-11-2012.

9.2 Cấp bù học phí HỌC KỲ 2 ( 2011-2012 ) : Phòng giáo Dục sẽ thông tin chi tiết số tiền từng đơn vị được cấp  sau khi các đơn vị còn bị sai sót hoàn thành nội dung số 1 trong bảng thông báo nầy.

9.3. Cấp bù học phí học kỳ 1 ( 2012-2013 ) : Xem trong tập tin đính kèm "CAPBUHOCPHIHOCKY1NAMHOC2012-2013GUICOSODOICHIEUVOICHUNGTUGOCCHUANBICAPKINHPHIGUINGAY20-11-2012"

** Đề nghị : Kế toán đọc thật kỹ tất cả nội dung trong thông báo để thực hiện kịp thời gian qui định vào những ngày sắp kết thúc niên độ kế toán 2012 ( Kinh phí cấp bù học phí sẽ được cấp trong năm 2012 và Quyết toán dứt điểm trong  năm 2012 ) , Kế toán nắm thật chi tiết TỔNG KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP 03 HỌC KỲ LÀ BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ CHUẨN BỊ QUYẾT TOÁN CHỨNG TỪ ( KINH PHÍ CẤP BÙ HỌC PHÍ KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM 2013 QUYẾT TOÁN ). Cân đối kinh phí sử dụng thật hợp lý.Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

=========================================

Cai Lậy, ngày 15 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN 2 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


Ngày 15-11-2012  Theo số liệu tổng hợp  từ 28 đơn vị Mầm Non thuộc Phòng  giáo dục quản lý   Phòng Tài Chính Kế hoạch đã cấp kinh phí hổ trợ tiền ăn trưa cho trẻ trong độ tuổi 5  ( diện chính sách ) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 .

Đề nghị Kế toán Mầm Non thực hiện đúng thời gian qui định

 (  buổi sáng ngày thứ sáu  ngày 16- 11-2012 từ 8 đến 9 giờ )  đến Tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục   để nhận chứng từ gốc về đơn vị và phát hành giấy rút kinh phí về thanh toán cho học sinh

 CHÚ Ý :

DANH SÁCH CẤP TIỀN : GIỐNG NHƯ BIỂU MẪU ĐÃ HƯỚNG DẪN TRONG CÁC LẦN TRƯỚC.

1.   LẬP DANH  SÁCH CẤP TIỀN TỪNG THÁNG : THÁNG 9-2012, THÁNG 10-2012, THÁNG 11-2012, THÁNG 12-2012. NGÀY THÁNG NĂM CỦA DANH SÁCH TỪNG THÁNG

-        THÁNG 9-2012   : GHI NGÀY 28-9-2012.

-        THÁNG 10-2012 : GHI NGÀY 31-10-2012.

-        THÁNG 11-2012 : GHI NGÀY 20-11-2012.

-        THÁNG 12-2012 : GHI NGÀY  05-12-2012.

2. LẬP PHIẾU CHI CHO TỪNG HỌC SINH , CHO TỪNG THÁNG ; NGÀY THÁNG NĂM TRÊN PHIẾU CHI THÁNG 9,10,11-2012 ( MỖI HỌC SINH 03 PHIẾU CHI : THÁNG 9-2012,10-2012,11-2012 ) CÙNG 01 NGÀY

(  TÍNH TỪ NGÀY NHẬN TIỀN TỪ KHO BẠC VỀ  TRƯỜNG ). RIÊNG THÁNG 12-2012 SẼ LẬP PHIẾU CHI  CHI TIỀN SAU NGÀY 05-12-2012

3. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH GIẤY RÚT TIỀN 01 LẦN CHO 04 THÁNG

( 9,10,11,12 -2012 )  ( MÃ NGUỒN 12 )

** KẾ TOÁN 28/29 ĐƠN VỊ MẦM NON KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN ĐÚNG THỜI GIAN QUI ĐỊNH.


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

Cai Lậy, ngày 15 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN 1 )


Kính gửi : Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1. Kế toán 28 đơn vị Mầm non ( không tính  đơn vị Nhà Trẻ ) xem số liệu trong file đính kèm "MAU TONG HOP KINH PHI TRE 5 TUOI HO TRO AN TRUA HOC KY 1 2012-2013 GUI  CO SO" 

1. Lập gấp bảng tổng hợp kinh phí trẻ 5 tuổi được hổ trợ tiền ăn trưa học kỳ 1 hăm học 2012-2013 (05 bảng ) theo mẫu đính kèm và theo số liệu đã được duyệt, nộp trong buổi sáng ngày thứ sáu    ( 16-11-2012 )

2. Buổi sáng thứ sáu ( từ 8 giờ đến 9 giờ ) mời Kế toán 28 đơn vị Mầm non gặp trực tiếp Cô Liên thực hiện:

2.1.   Nộp 05 bảng ( nội dung 1 )

2.2.   Nhận lại bộ hồ sơ gốc hổ trợ tiền ăn trưa học kỳ 1( 2012-2013)

2.3.    Nhận Quyết định giao kinh phí hổ trợ tiền ăn trưa học kỳ 1 năm học 2012-2013 để chuẩn bị rút tiền

 

** Đề nghị kế toán 28 đơn vị Mầm non ( không tính đơn vị nhà trẻ ) thực  hiện  đúng thời gian qui định  để kịp nhận kinh phí quyết toán trong tháng 12 - 2012

** Chú ý : Danh sách cấp tiền hổ trợ tiền ăn trưa cho trẻ trong độ tuổi 5      ( kế toán thực hiện đúng hướng dẫn trong các cuộc họp lệ ); phải lập phiếu chi cho từng Phụ huynh học sinh nhận          ( trong phiếu chi phải ghi rõ họ và tên học sinh được hổ trợ tiền ăn trưa học kỳ 1 ( 2012-2013 )


2. Kế toán tất cả 98/98 đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuyển tiền Phụ cấp thâm niên nhà giáo cho các đối tượng được hưởng từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2012 cho giáo viên gửi cho Kho Bạc  nhà nước . Đến cuối ngày 15-11-2012     ( thứ năm ) Đề nghị Kế toán tất cả 98/98  đơn vị hoàn tất việc gửi hồ sơ tại Kho bạc . Nếu Kế toán các đơn vị trường học có vấn đề gì khó khăn về nghiệp vụ đề nghị gặp trực tiếp Kế toán Chuyên quản của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy  để được hổ trợ . Cố gắng hoàn thành sớm việc chuyển tiền Phụ cấp thâm niên nhà giáo cho tất cả các đối tượng được hưởng .


                                       Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 09 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO 


Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC LẬP BẢNG ƯỚC THỰC HIỆN CHI NĂM 2012

Kế tóan tải về xem số dự kiến giao bổ sung nguồn 14 lần 2 (830-1050) thay cho dữ liệu gửi lần trước trên " NHU CAU 830-1050 PHONG TAI CHANH 2012" trong " văn bản kế toán" để làm ước thực hiện chi năm 2012.

+ Kế tóan thực hiện các bước theo hướng dẫn ngày họp kế tóan xem đối chiếu với bảng "NHU CAU 830-1050 PHONG TAI CHANH 2012".Cột 01 là tổng Phòng tài chánh cấp chênh lệch 830-1050 nguồn 14, Cột 14 là cột dự kiến giao đợt 2 nguồn 14.

                                   

                                       Tổ Tài Vụ

  Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 09 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/LỊCH DUYỆT CÁC BIỂU MẪU TRUY LÃNH THÂM NIÊN, THÂM NIÊN ĐỢT 2 (ĐÃ THÔNG BÁO NGÀY 31/10/2012)

MẪU TRUY LÃNH THÂM NIÊN NANG LUONG DOI 1.2012

- ƯỚC THỰC HIỆN KINH PHÍ 2012

- BANG TRUY LANH THAM NIEN LEN 1%

BANG KE LANH THAM NIEN DOT 2.1012

- Khi đi duyệt kế tóan mang theo 

+ Quyết định nâng lương của giáo viên được hưởng thâm niên.

+ Bảng duyệt thâm niên tăng thêm 1% có chữ ký Thầy Mẩn

+ Bảng duyệt đối với Nhà giáo được hưởng thâm niên đợt 2 có chữ ký Thầy Mẩn.

- Lịch duyệt có trong văn bản kế tóan " LICH DUYET PHU CAP THAM NIEN NHA GIAO DOT 2"

II/ LẬP GIẤY RÚT KHO BẠC

- Bậc MN lập giấy rút lương và phụ cấp tháng 11 tháng 12 xem cân đối lập từ nguồn 14 được cấp lần 1 và cấp lần 06 ( Kế tóan ước tính nguồn 14 theo hướng dẫn ngày họp lệ kế tóan tháng 11/2012 để biết tổng số tiền của nguồn 14 được sử dụng và số tiền nguồn 14 còn lại.). Và cân đối rút chi lương PC theo lương (không tính phụ cấp ưu đãi và PCTNNG, Tăng giờ) từ nguồn học phí đã được giao 40% giữ lại làm lương theo quyết định giao đầu năm 2012.

- Bậc Tiểu Học : lập giấy rút lương và phụ cấp tháng 11 tháng 12 xem cân đối lập từ nguồn 14 được cấp lần 1 và cấp lần 06 (sử dụng hết).

- Bậc THCS: lập giấy rút lương và phụ cấp tháng 11 tháng 12 xem cân đối lập từ nguồn 14 được cấp lần 1(sử dụng hết), nguồn học phí đã được giao 40% giữ lại làm lương theo quyết định giao đầu năm 2012. 

- Lưu ý khi kế tóan rút tiền PCTN NG lập từ nguồn 14 chỉ rút 91.5%, 90.5% và 8.5%, 9.5% và các khỏan đóng góp ( không rút 2% KPCĐ).


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên 
========

Cai Lậy, ngày 08 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ RÚT TIỀN LƯƠNG THÁNG 11/2012 VÀ THÂM NIÊN TỪ 05/2011- 09/2012 THEO MỨC LƯƠNG (830.000 Đ)


- TIỀN THÂM NIÊN 02 BẬC  TH, THCS PHÒNG TÀI CHÍNH ĐÃ PHÂN BỔ KINH PHÍ XONG ( KẾ TOÁN VIẾT GIẤY RÚT TIỀN PHỤ CẤP THÂM NIÊN TỪ THÁNG 5-2011 ĐẾN THÁNG 9-2012 )   . 

- Kế tóan lập giấy rút thâm niên và lương tháng 11/2012 chung trong một giấy rút :(trên cùng 01 giấy rút có thể thể hiện 02 nguồn : 12,14)

+ Giấy rút 90.5%

+ Giấy rút 8.5%,9.5% BHXH theo lương

+ Giấy rút các khỏan đóng góp ( 16%,17%; 3%;1%).

+ Số tiền rút thâm niên rút theo nguồn 14. (91.5%;90.5%, 8.5%;9.5% và các khỏan đóng góp)

+ Số tiền rút lương,ưu đãi trong tháng 11/2012 (90.5%, 9.5% và các khỏan đóng góp) kế tóan tự cân đối rút nguồn 14 theo đúng hướng dẫn trong ngày họp lệ kế tóan ngày 02/11/2012 nếu thiếu rút nguồn 12 .

+ Bậc học THCS cân đối rút lương từ nguồn học phí (theo số 40% để lại làm lương ) nếu thiếu sẽ rút từ nguồn 14 kế tiếp 12.

- Tiền thâm niên có trong văn bản kế tóan file đính kèm " TONG HOP PHU LUC THAM NIEN, CAI CACH TIEN LUONG 2012"

- Kế tóan xem số tiền trong phụ lục giao kinh phí thâm niên của từng đơn vị và tổng hợp rút đúng số tiền trên.

= Lưu ý: tổng số tiền thâm niên đơn vị = (91.5%,90.5% người lao động hưởng + 8.5%,9.5% chuyển BHXH +16%,17%, 3%, 1% chuyển CKĐG.)

II/ THÔNG BÁO KHO BẠC:

- Kế tóan đối chiếu số liệu tạm các nguồn tháng 10.11.12/2012 trước hết phải tổng hợp tính trước số dư từng nguồn ở đơn vị còn tồn trên tại kho bạc trước khi đến đối chiếu với kế tóan kho bạc nhờ đối chiếu.


****. CHÚ Ý : 

PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO  TRONG CÔNG VĂN LIÊN NGÀNH QUI ĐỊNH  KHÔNG TÍNH  NỘP KHOẢN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN . KẾ TOÁN KHI CHUYỂN THÂM NIÊN NHÀ GIÁO KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN KHOẢN 2 % KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên 

===========================================

Cai Lậy, ngày 07 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1.Đến 16 giờ 30 ngày 07-11-2012 Phòng Tài Chính Kế hoạch hoàn thành việc phân bổ kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo cho giáo  viên từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2012 ( 17 tháng ) theo mức lương tối thiểu 830.000 đ  cho ngành học Mầm Non

Kế toán bậc học Mầm non khẩn trương hoàn thành các thủ tục  phát hành giấy rút tiền , chuyển tiền sang thẻ ATM và các khoản đóng góp ( chuyển khoản ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu 830.000 đ  ( mã nguồn 14 ) gửi ngay Cho Kho Bạc 

 

2. Riêng 02 bậc học còn lại : Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng tài Chính tiếp tục phân bổ trong ngày 08-11-2012  Kế toán các  đơn vị  thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Web của tổ tài vụ để biết được thông tin thời gian Phòng Tài Chính hoàn thành việc phân bổ kinh phí để tiến hành rút kinh phí chi phụ cấp  thâm niên cho giáo viên từ tháng 5/2011 đến tháng 9-2012 theo mức lương tối thiểu 830.000 đ

3. Chú Ý :

3.1. Phụ cấp thâm niên ( gồm 02 phần một là chuyển khoản sang thẻ ATM cho giáo viên, hai là chuyển các khoản đóng góp cho Cơ quan bảo hiểm xã hội ). Nhớ thực hiện theo mức lương 830.000 từ tháng 5/2011  đến tháng 9/2012 : 17 tháng  . Phát hành giấy rút ở MÃ NGUỒN 14.

3.2. Kế Tham khảo số liệu đã gửi trên trang WEB 

trong Thông báo ngày 31-10-2012 để phát hành giấy chuyển tiền thâm niên cho khớp đúng số liệu để quyết toán với cơ quan Tài Chính 

( Kiểm tra chứng từ và số liệu ) phải trùng khớp với nhau trước khi trình Hiệu Trưởng ký và nộp tại Kho bạc 


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 06 tháng 11 năm 2012


THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Thầy Mẫn ( Bộ phận tổ chức Phòng  Giáo  Dục thông báo )

Các đơn vị có giáo viên thuyên chuyển trong tháng 11-2012 ( Xem trong tập tin đính kèm) “GIAOVIENTHUYENCHUYENTHANG11-2012”

     2. Kế toán các đơn vị có giáo viên đi  và đến liên hệ trực tiếp với nhau để nắm hệ số lương và hệ số phụ cấp để tạm thời  nhập lương tháng 11-2012 trong khi chờ Quyết định chính thức và đơn vị đến lập phần truy lãnh nâng lương và phụ cấp  kể cả phụ cấp ưu đãi nếu có      ( đối với các đối tượng được  nâng lương trong đợt 1-2012 )

     3. Các đơn vị có :

        3.1. Giáo viên thuyên chuyển ( đi và đến ).

        3.2. Nhận giáo sinh mới đến công tác

** Kế toán khẩn trương :

         Xem lại quyết định đầu năm giao biên chế ( giao vào tháng 01-2012 ); đầu năm ngành đã giao theo biên chế kế hoạch . Nếu có phát sinh tăng số người cao hơn so với biên chế kế hoạch đã được ngành giao ban đầu do tăng số lớp,……..thì Kế toán báo ngay cho Hiệu Trưởng và có tờ trình cụ thể gửi về cho Kế toán chuyên quản để tổ tài vụ xem xét ( nếu hợp lý ) sẽ tổng hợp trình lãnh đạo duyệt và Phòng Giáo Dục lập tờ trình gửi  Cơ quan Tài Chính để phân bổ kinh phí bổ sung đơn vị mới đủ tiền chi lương tháng 11 và 12 -2012  cho giáo viên .

     4. Các đơn vị Mầm Non ( bị sai  danh sách  trẻ trong độ tuổi 5 xin hổ trợ  ăn trưa  Phòng Giáo Dục đã gửi trả lại trong ngày họp Kế toán ngày 02-11-2012 ) khẩn trương nộp ngay lại trong buổi chiều ngày 06-11-2012

    5. Hoàn chỉnh báo cáo nguồn 14 nếu có khó khăn báo ngay cho kế toán chuyên quản để được hướng dẫn.

    6. Tổng hợp chuẩn bị báo cáo phần thu Quỹ học phí từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2012. Hiệu Trưởng lên kế hoạch kiểm tra  tình hình thu - nộp - ra lai học phí cho từng học sinh ( không để tiền mặt tại trường ) , số tiền thu được Kế toán  phải ra lai và nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Cai Lậy.

    7. Chú Ý : 

Bắt đầu từ năm học 2012-2013 Khi  Sở Giáo Dục Thanh Tra toàn diện các Phòng Giáo Dục trong Tỉnh đoàn  sẽ tham gia đi thanh tra thực tế về Công  tác tài Chính tại một số đơn vị Trường học trong Huyện ; đề nghị Kế toán 98/98 đơn vị nghiêm túc thực hiện tất cả các công việc đã được chỉ đạo trong các cuộc họp kế toán ( kết hợp với các chỉ đạo trực tiếp trên trang Web của Tổ Tài Vụ ) theo đúng nguyên tắc Kế toán và theo đúng luật ngân sách.

Hiệu Trưởng nắm thật cụ thể các công văn liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách và thường xuyên theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác của Kế toán ( thanh kiểm tra định kỳ - đột xuất ) ; ký duyệt sổ sách  tháng trước từ ngày 01 đến ngày 5 của tháng sau.Kiểm  tra tình hình bảo quản lưu trữ chứng từ chủa Kế toán và Thủ Quỹ .Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên


=========================================

MẪU TRUY LÃNH THÂM NIÊN NANG LUONG DOI 1.2012

ƯỚC THỰC HIỆN KINH PHÍ 2012

BANG TRUY LANH THAM NIEN LEN 1%

BANG KE LANH THAM NIEN DOT 2.1012

 CÓ TRONG VAN BAN KE TOAN

==========================================

Cai Lậy, ngày 31 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.I/THÔNG BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

- Để chuẩn bị cuối năm in thẻ Anh Nam BHXH cho địa chỉ Mail " nguyenquocnam_bhxh@yahoo.com " để kế tóan trường thuận tiện liên hệ gửi báo cáo.

 

II/ VỀ VIỆC KIỂM TRA TIỀN TRUY LÃNH THÂM NIÊN TỪ THÁNG 05/2011 ĐẾN 09/2012 MỨC LƯƠNG 830.000 

 

- Kế tóan tải bảng tổng hợp theo từng bậc trong Văn Bản Kế Tóan có tên như sau

+ Bậc MN: TONG HOP THAM NIEN MN 05.11-09.12 GUI LIEN

+ Bậc TH : TONG HOP TIEU HOC CHI LIEN GUI TAI CHANH 30.10.12

+ Bậc THCS: TH THAM NIEN THCS 05.09.2012

- Kế tóan xem kiểm tra lại số liệu thực tế ở đơn vị nếu có sai lệch báo cho kế tóan CQ trong ngày 31/10/2012. để kiểm tra,điều chỉnh và ra quyết định chính thức giao kinh phí bổ sung để rút tiền.

- Kế tóan lập bảng tổng hợp từng GV hưởng của các mẫu 05/2011-12/2011, 01/2012-09/2012 (830.000) vào mẫu 1ATM, mẫu 2 ATM ,để chuẩn bị đưa vào giấy rút lương tháng 11/2012.

- Họp kế tóan 7giờ 30' ngày 02/11/2012 (thứ sáu) tại Hội trường THCS Võ Việt Tân .

- Nội dung 

+ Lập phụ cấp thâm niên tháng 10,11,12 năm 2012 theo bảng lương thực tế .

+ Lập bảng truy lãnh thâm niên theo quyết định nâng lương đợt 1/2012 và quyết định thâm niên lần 2, Lập bảng PCTN nhà giáo đủ điều kiện Trường duyệt xét trong đợt 2.

+ Cách tính để chi phần dự tóan giao bổ sung lần 6 (mức lương 830 lên 1050) từ tháng 05/2012 đến tháng 12/2012 nguồn 14.

+ Mang theo quyết định giao dự tóan lần 1 (để được hướng dẫn chi nguồn 14).

+ Lập bảng ước thực hiện kinh phí chi cho con người, công việc, tiền ăn trẻ 5 tuổi, học phí cấp bù tháng 11,12/2012.

+ Lập bảng tổng hợp tình hình thu học phí từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2012 theo mẫu cũ (thu, ra lai, nộp tiền vào kho bạc nhà nước)

Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

 .======

Cai Lậy, ngày 22 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


**  Về việc lập và nộp báo cáo công khai dự toáncông khai Quyết toán năm 2011, 2012 (  Quí 1,2,3  năm 2012 )

    

    I/ LẬP CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2011- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THEO MẪU HƯỚNG DẪN 


    - Kế toán 09/ 09 trường Tiểu học được giao là một đơn vị dự toán năm 2011.

+ Lập bảng công khai theo các mẫu có đính kèm trong " Van Ban Ke Toan" tên "MAU LAP CONG KHAI DU TOAN"

    - Lưu ý kế toán dựa vào báo cáo phần II ( Misa) của từng quí để lập từng biểu mẫu.


    II/ LẬP CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2012-CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THEO MẪU HƯỚNG DẪN  :


    - Kế toán 98/98 đơn vị trực thuộc PGD Cai Lậy lập theo biểu mẫu trên.

=> Kế toán lập 02 bộ ký duyệt đầy đủ nộp kế toán chuyên quản  trong ngày 23/10/2012.


CHÚ Ý : 

    1. Công khai dự toán : Tiêu đề ghi công khai dự toán lần 1, lần 2,....... Số liệu dựa vào các quyết định giao kinh phí từng lần của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo; ngày tháng năm ( ghi sau ngày nhận quyết định tối đa là 05  ngày ) 


    2. Công khai quyết toán(phần kinh phí Sự nghiệp Giáo dục)  : lấy biểu mẫu giống như công khai dự toán nhưng thay tiêu đề công khai dự toán là Công khai quyết toán số liệu khớp đúng với báo cáo quyết toán hàng quí trên phần mềm Kế toán MISA ; ngày tháng năm ( ghi ngày tháng năm từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng thứ nhất quí sau ) 


** Kế  toán cố gắng lập và  nộp các biểu mẫu đúng thời gian qui định để hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cấp trên .


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

THÔNG BÁO 

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1. Giải quyết phần lãi phạt  nộp chậm do Bảo hiểm xã hội qui  định ( phần tồn đọng do nâng lương và phụ cấp thâm niên vượt khung  trong tháng 3-2012 ) : Để có hướng giải quyết số tiền lãi trên Phòng  Giáo Dục đã gửi kiến nghị về  bảo hiểm xã hội Tỉnh và Bảo Hiểm xã hội cấp huyện  nhưng đến nay vẫn chưa được giải đáp . Phòng  Giáo Dục đề nghị  Kế toán 

-        Phô tô toàn bộ thông báo của Bảo Hiểm Xã hội từ tháng 3-2012 đến cuối tháng 9-2012 ( phô tô 03 bộ ) gửi gấp cho Kế toán Chuyên quản tổng hợp để có số liệu  phối hợp với Cơ quan Tài Chính cấp Huyện nhờ hổ  trợ  giải quyết phần nợ nêu trên ( nộp  trong buổi sáng thứ hai : 22-10-2012 )

 **. RIÊNG PHẦN LÃI PHÁT SINH DO KẾ TOÁN CHUYỂN TIỀN CHẬM HÀNG THÁNG( LỖI DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN CỦA KẾ TOÁN  ): THÌ KẾ TOÁN CHỊU TRÁCH NHIỆM TÍNH TOÁN TỪ TIỀN LƯƠNG CỦA BẢN THÂN  CÁ NHÂN

 ( KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRONG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC GIAO ĐỂ  CHUYỂN TRẢ CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

    2. Bậc học Mầm non, THCS hoàn tất việc thu – ra lai – nộp tiền vào kho bạc Cai Lậy của học kỳ 1( 2013-2014 ) : Biểu mẫu báo cáo sẽ gửi lên trang Web vào sáng thứ hai ( 22-10-2012 ) . Lưu ý  Kế toán Tính toán thật kỹ phần 40 % giữ lại làm lương để thanh toán lương cho giáo viên trong tháng 11 -2012 hoặc 12-2012  từ nguồn 40 % học phí ) . Lập giấy chuyển lương từ học phí ( Sẽ thông báo cụ thể trong kỳ chuyển lương tháng 11-2012 )

     3. Việc thanh toán phụ cấp thâm niên nhà Giáo : Phòng Giáo Dục đã tổng hợp hoàn tất  Tổng  kinh phí phải chi trả cho toàn ngành và gửi về Cơ quan Tài Chính cấp huyện chờ kiểm tra đối chiếu giữa số liệu và hồ sơ của từng đơn vị để Phòng Tài Chính tiến hành phân bổ kinh phí cho từng đơn vị. Khi kinh phí được phân bổ xong Phòng Giáo Dục sẽ thông báo ngay cho tất cả các đơn vị  tiến hành rút kinh phí chi cho các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo , việc thanh toán kinh phí từ tháng 5-2011 đến tháng mấy còn tùy thuộc vào tình hình kinh phí được phân bổ .

     4. Duyệt Quyết toán Quí 3-2012 trên phần mềm MISA ( mang  nộp  chứng từ gốc cùng bộ báo cáo quyết toán  )  : Lịch duyệt từ ngày 22-10-2012 đến ngày 26-10-2012.

 

** Nhớ : các đơn vị mầm non : Đưa phần tiền ăn của trẻ độ tuổi 5 vào quyết toán trên phần mềm MISA , nộp kèm chứng từ gốc như đã thông báo

( vì kinh phí nầy đã được ngân sách nhà  nước cấp ). Liên hệ Kế toán chuyên quản nếu có vấn đề thắc mắc.

5.  Kho Bạc đề nghị Từ nay ( 19-10-2012 ) trở đi các đơn vị khi thanh toán kinh phí chi công việc ( bằng hình thức chuyển khoản ) Kế toán đơn vị phải phô tô giấy mở tài khoản của nơi cung cấp hàng hóa dịch vụ nộp kèm theo bộ hồ sơ chuyển khoản. Lý do : Từ nay đến 31-12-2012 Kho bạc nhận khá nhiều hồ sơ chuyển khoản nên để đảm bảo tính chính xác về thông  tin chuyển tiền . Đề nghị Kế toán thực hiện đúng hướng dẫn .


**. Sắp kết thúc năm tài chính 2012 còn khá nhiều công việc Kế toán  phải giải quyết mà nhân sự của Tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục còn rất ít đề nghị Hiệu Trưởng tất cả các đơn vị thường xuyên theo dõi - Kiểm tra tiến độ và thời gian làm việc của Kế toán tại đơn vị mình ;  tạo điều kiện cho Kế toán hoàn thành tốt công việc theo đúng lịch thông báo của tổ tài vụ

- Bộ phận tổ chức thông báo kể từ ngày 19/10/2012 có quyết định nâng lương đợt 1. Liên hệ Thầy Tuấn Nhận.


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 13 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN

 

                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ Báo Cáo thâm niên cho sở nội vụ:

- Kế toán lập biểu mẫu 1 a và biểu  1b 

+ Lấy file  1a, 1b lập trong tháng 05/2012 chỉnh lại cột mức lương tối thiểu theo thực tế.(lưu ý chỉ chỉnh cột mức lương cơ bản, các cột còn lại không được chỉnh sửa)

+ Mẫu 1a  năm 2011 (từ tháng 05-tháng 12/2011 mức lương cơ bản duy nhất một mức lương 830.000

+ Mẫu 1b năm 2012 có 2 mức lương (từ tháng 01-04/2012 mức lương 830.000, từ tháng 05-12/2012 mức lương 1.050.000) Lưu ý chỉ được phép chỉnh sửa mức lương cơ bảng và  được thêm dòng nhưng nhớ chỉnh thời gian, và số tháng (không được chỉnh thêm hay xóa cột).

Kế toán lập xong gửi vào trang webdonvi thư mục Tham Nien Gui So Noi Vu theo từng bậc học. Trong duy nhất 01 ngày thứ 2 ( 15/10/2012) và gửi 04 bộ cho kế toán chuyên quản cùng ngày trên.

                                   Tổ Tài Vụ

                              Kế Toán Trưởng

                             

                           Đặng Thị Huỳnh Liên=========================================

Cai Lậy, ngày 12 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN LÚC 16 GIỜ 50 PHÚT 


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

  

    1. Kế toán chuyên quản bậc học Tiểu học   đã tổng hợp xong kinh phí dự kiến cấp Phụ cấp thâm niên nhà giáo chuẩn bị  trình Phòng tài chính cấp kinh phí , đề nghị Kế toán các đơn vị TIỂU HỌC   xem trong 01 file đính kèm Trong Thông báo năm 2012        


( THAM NIEN TIEU HOC GUI CO SO KIEM TRA LAN CUOI TRNH PHONG TAI CHINH CAP KINH PHI )

    

    Kế toán 40 / 40  đơn vị  TIỂU HỌC   khẩn trương đối chiếu lại với hồ sơ lưu tại trường nếu có số liệu nào còn chênh lệch báo gấp cho  Thầy Tính  trong buổi  sáng  ngày 13-10-2012 để diểu chỉnh lại gửi cho Phòng Tài Chính làm cơ sở cấp Kinh Phí.


Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

Cai Lậy, ngày 12 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

 

    1. Kế toán chuyên quản bậc học Mầm Non  đã tổng hợp xong kinh phí dự kiến cấp Phụ cấp thâm niên nhà giáo chuẩn bị  trình Phòng tài chính cấp kinh phí , đề nghị Kế toán các đơn vị Mầm Non  xem trong 01 file đính kèm Trong Thông báo năm 2012        


(THAMNIENMAMNONBIECCHE-HUU-HOPDONG161GUICOSOKIEMTRADOICHIE3UTRUOCKHICAPKINHPHI)

    

    Kế toán 29 /29 đơn vị Mầm Non  khẩn trương đối chiếu lại với hồ sơ lưu tại trường nếu có số liệu nào còn chênh lệch báo gấp cho Cô Hòa trong buổi chiều ngày 12-10-2012 để diểu chỉnh lại gửi cho Phòng Tài Chính làm cơ sở cấp Kinh Phí.** Riêng đơn vị  Tiểu học Kế  toán  chuyên quản đã tổng hợp xong  - Kế toán trưởng đang xem lại ( bảng tổng hợp cụ thể của loại nầy sẽ được gửi trên thông báo cuối buổi chiều  ngày 12 tháng 10-2012 ) . Kế toán 40/40 đơn vị Tiểu học xem và nếu có sai sót đề nghị báo ngay cho Kế toán chuyên quản ( Anh Tính )  trong buổi sáng ngày thứ bảy ( 13-10-2012 ). Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 11 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Hồ sơ lập dự toán năm 2013 : NHẮC LẠI LẦN 3 

( xem lại  thông báo ngày 03-10-2012 ) có ghi cụ thể hồ sơ kèm theo phải đầy đủ chữ ký của giáo viên ( bảng lương tháng 9-2012, phụ cấp ưu đãi tháng 9-2012, phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 9-2012 ,...) . Kế toán chuyên quản đã tổng hợp kiểm tra báo cáo còn khoảng 50 % đơn vị không thực hiện đúng hướng dẫn. Đề nghị Kế toán khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nộp lại cho Kế toán chuyên quản để kịp làm việc  với Sở Tài chính

 ( hạn chót hoàn thành :  Trong  ngày 11-10-2012 : Thứ năm )

    

    2. Kế toán chuyên quản bậc học Trung học cơ sở đã tổng hợp xong kinh phí dự kiến cấp Phụ cấp thâm niên nhà giáo chuẩn bị  trình Phòng tài chính cấp kinh phí , đề nghị Kế toán các đơn vị THCS xem trong 02 file đính kèm Trong Thông báo năm 2012        


(THAMNIENNHAGIAOBACTHCSGUICOSOKIEMTRA

LANCUOITRUOCKHICAPTIEN) 

(TONGHOPCACKHOANDONGGOPPCTN2012)


    Kế toán 29 /29 đơn vị THCS khẩn trương đối chiếu lại với hồ sơ lưu tại trường nếu có số liệu nào còn chênh lệch báo gấp cho Cô Mai Phượng trong buổi chiều ngày 11-10-2012


** Riêng đơn vị  Mầm Non và Tiểu học Kế  toán  chuyên quản đã tổng hợp xong  - Kế toán trưởng đang xem lại ( bảng tổng hợp cụ thể của 02 loại nầy sẽ được gửi trên thông báo trong buổi sáng ngày 12 tháng 10-2012 ) . Kế toán xem và nếu có sai sót đề nghị báo ngay cho Kế toán chuyên quản đầu giờ làm việc buổi chiều ngày 12-10-2012.


 TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 09 tháng 10 năm 2012


THẦY XONG THÔNG BÁO

- Kế họach làm việc của Room to Read có trong file đính kèm trong văn bản kế tóan tên file " Gửi BGH, GVTV ke hoach lam viec cua Roomto Read"


===========================================

Cai Lậy, ngày 08 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO ( LẦN 2 )


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Hồ sơ lập dự toán năm 2013 ( xem lại  thông báo ngày 03-10-2012 ) có ghi cụ thể hồ sơ kèm theo phải đầy đủ chữ ký của giáo viên ( bảng lương tháng 9-2012, phụ cấp ưu đãi tháng 9-2012, phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 9-2012 ,...) . Kế toán chuyên quản đã tổng hợp kiểm tra báo cáo còn khoảng 50 % đơn vị không thực hiện đúng hướng dẫn. Đề nghị Kế toán khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nộp lại cho Kế toán chuyên quản để kịp làm việc  với Sở Tài chính

 ( hạn chót hoàn thành : Sáng ngày 09-10-2012 : Thứ ba )

  

      2.Đối chiếu gấp  Bảo hiểm xã hội  ( gặp Chị Thoa )  : Đối chiếu phần phụ cấp thâm niên nhà giáo đến ngày 15-10-2012 là hết hạn.Kế toán khẩn trương đối chiếu số liệu thu hoàn tất để  làm cơ sở cho Bộ phận thanh toán chi 

( Chị Hà ) chi bổ sung phần kinh phí phụ cấp thâm niên nhà giáo cho các đối tượng nghỉ thai sản - ốm đau .


 TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

Cai Lậy, ngày 08 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN  ( NHẮC LẦN 3 )


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    Để kịp Chi  Phụ cấp thâm niên nhà giáo cùng kỳ lương tháng 10-2012  và phụ cấp ưu đãi tháng 9-2012. Đến chiều ngày 05-10-2012 còn 50 % đơn vị không hoàn thành các mẫu báo cáo truy  hoàn phần Phụ cấp thâm niên nhà giáo của các đối tượng nghỉ thai sản - ốm đau

 ( phần truy hoàn cho ngân  sách sự nghiệp Giáo Dục sẽ được ngân sách của Bảo hiểm xã hội thanh toán trả lại cho các đối tượng thuộc diện nêu trên ). 

    

        ** Đề nghị Hiệu Trưởng khẩn trương kiểm tra và nhắc Kế toán  tình hình hoàn tất các biểu mẫu qui định

( Số liệu trên biểu mẫu phải được Cơ Quan BHXH duyệt ) ; đơn vị nào chưa hoàn thành cố gắng hoàn thành ngay trong buổi sáng ngày  thứ hai ( 08-10-2012 ) nộp gấp  để Kế toán chuyên quản của Phòng giáo dục tổng hợp nộp gấp cho Cơ quan tài chính ( đơn vị nào không có phát sinh vẫn lập bảng trắng  trình Hiệu Trưởng ký duyệt để làm cơ sở nộp cho Kế toán Chuyên quản  Phòng giáo Dục tổng hợp ).

    Đầu giờ làm buổi chiều ( 08-10-2012 ) nếu đơn vị nào không nộp Phòng Giáo Dục sẽ loại trừ những đơn vị đó ra ; mọi thắc mắc của giáo viên trong đơn vị Hiệu Trưởng đơn vị sẽ tự giải quyết , tổ Kế toán sẽ trình lãnh đạo các đơn vị khộng hoàn thành để  kịp tổng hợp gửi cơ quan tài chính Cấp Kinh phí bổ sung cho các đơn vị hoàn thành kịp thanh toán phụ cấp  thâm niên cùng kỳ  lương tháng 10-2012 cho giáo viên ( Vì hôm nay đã là ngày 08-10-2012 ). 

    Nếu tất cả các đơn vị làm đúng thời gian  qui định 

( nộp đủ hồ sơ trong buổi sáng ngày 08-10-2012 ) thì cũng phải mất khoảng 10 hôm nữa ( đến ngày 20 -10-2012 )  thì Phòng Giáo Dục cùng Cơ quan tài chính cấp huyện mới hoàn thành tất cả những thủ tục và Cơ quan tài chính mới phân bổ  kịp kinh phí cho 98 đơn vị ( phân bổ từng đơn vị )  theo qui định trên phần Tabmic.

    ** Riêng đơn vị TH Long Khánh Hiệu Trưởng xem xét lại đến sáng ngày 08-10-2012 đơn vị vẫn  không nộp được hồ sơ thâm niên .

   

    **. Đề nghị Hiệu Trưởng tất cả 98 đơn vị khẩn trương có Kế hoạch chỉ đạo nhanh cho các thành viên có liên quan ( Kế toán ) hoàn thành tất cả công việc đúng tiến độ qui định và thông báo cho tất cả giáo viên trong đơn vị nắm thật chi tiết các nội dung và thời gian qui định trong thông báo vì lương tháng 10-2012 sẽ  không chi đúng như lịch đã qui định của Kho Bạc .

   Kế  TM Tổ Tài Vụ

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên


===========================================

Cai Lậy, ngày 04 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO KHẨN  ( NHẮC LẦN 2 )


                 Kính gửi :  98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    Kế toán khẩn trương hoàn thành tất cả các nội dung theo yêu cầu của thông báo khẩn  ngày 03-10-2013 ( nội dung chuẩn bị lập dự toán NĂM 2013 ) nộp gấp cho Kế toán chuyên quản trong ngày 04-10-2012 để Phòng Giáo Dục kịp tổng hợp số liệu toàn ngành chuẩn bị làm dự toán năm 2013 với Sở Tài Chính . Đề nghị kế toán cố gắng hoàn thành và thực hiện nộp đúng thời gian qui định.

( Trường hợp giáo viên tập sự làm hệ số lương 100 % )

    


                                 

Kế  TM Tổ Tài Vụ

 Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

=====================================================================================================

Cai Lậy, ngày 04 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi :  98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Do tình hình duyệt và thanh toán phụ cấp thâm niên nhà giáo cùng với kỳ tháng 10-2012 còn một số biểu mẫu phải chuyển sang Cơ quan Bảo Hiểm xã hội duyệt             ( đối với các đơn vị có phát sinh ốm đau, thai sản ). Sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội duyệt xong kế toán sẽ lấy số liệu đúng đã được duyệt đưa vào các biểu mẫu  của PGD qui định nộp gấp cho Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy để tổng hợp số liệu cho toàn ngành gửi về Kho bạc

 ( Giống như Thực hiện Phụ cấp ưu đãi hàng tháng  )   làm cơ sở để các đơn vị phát hành giấy rút kinh phí chuyển sang thẻ ATM cho từng Giáo Viên. Vì vậy đề nghị Kế toán khẩn trương hoàn thành các biểu mẫu theo qui định để Cơ quan BHXH duyệt. Nếu 01 đơn vị không hoàn thành thì tất cả  98/98 đơn vị sẽ không được rút tiền . 


    **. Vì vậy : Lương và phụ cấp ( phụ cấp ưu đãi tháng 9-2012 và Phụ cấp thâm niên nhà giáo từ tháng 5-2011 đến tháng 10-2012 ) Kho Bạc sẽ chi muộn hơn so với lịch duyệt hàng tháng mà Kho Bạc đã thông báo cho tất cả các đơn vị trước đây .


    2. Định mức chế độ đối với cán bộ Giáo viên được huy động làm Cộng tác viên thanh tra của  Phòng giáo Dục :


- Quyết toán theo công văn số 1033/SGDĐT- STC ngày 25-7-2011 của Sở giáo Dục Đào tạo Tiền Giang - Sở Tài Chính.


    **. Trích  nội dung Công văn Liên sở 1033 để Kế toán nghiên cứu tham mưu Hiệu Trưởng thực hiện 


    2.1. Thanh tra sư phạm Giáo Viên : Sau khi hoàn thành hồ sơ kết luận đánh giá xếp loại một giáo viên, cứ mỗi hồ sơ hoàn thành được hưởng :


    - Xếp loại giáo viên Mầm Non  20.000 đ/  hồ sơ.

    - Xếp loại giáo viên Tiểu học 150.000 đ / hồ sơ.

    - Xếp loại giáo viên THCS      250.000 đ / hồ sơ. 


    2.2. Đối với các hoạt động thanh tra của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức  ( Đi theo đoàn có Quyết định của Phòng Giáo dục Và Đào Tạo ký ) : Thanh Toán 

        2.2.1. Chi Bồi dưỡng cho cộng tác viên thanh tra ( chỉ tính số ngày đi thực tế và không tính phụ cấp lưu trú )  số tiền : 42.000 đ / ngày ( bằng 60% định mức qui định trong công văn 1033 ).


      2.2.2. Thanh toán 01 lượt tàu xe ( đi và về ) cho Cộng tác viên thanh tra của các đơn vị cơ sở ( Nhớ là không được thanh toán thêm phần phụ cấp lưu trú )  ; Riêng các bộ là cộng tác viên thanh tra của Phòng  Giáo  Dục  và Đào Tạo ( Không được thanh toán tiền tàu xe : Lý do Phòng Giáo  Dục đã khoán kinh phí Công tác phí cho cán bộ đi công tác hàng tháng )


    3. Nguồn Kinh Phí :

        3.1. Chi từ nguồn kinh phí Sự nghiệp Giáo Dục giao cho từng đơn vị trong năm ( Thanh tra đến  đơn vị nào có quyết định kèm theo thì đơn vị đó thanh toán toàn bộ kinh phí  cho cộng tác viên thanh tra được liệt kê bên trên ) : Tất cả chứng từ thanh toán phải là bản gốc(đóng mộc đỏ ) 

        3.2. Mẫu biểu : Thực hiện giống như các biểu mẫu của năm 2011.


    4. Riêng các đoàn Kiểm tra tái công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ - phổ  cập giáo dục năm 2012 : Đề nghị  Hiệu Trưởng xem Kế hoạch  số 311/BCĐ ngày 13-9-2012  của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo về kế hoạch kiểm tra tái công nhận đạt chuẩn công tác CMC- PCGD năm 2012   kèm theo quyết định kiểm tra của đơn vị mình  để chỉ đạo cho Kế toán thực hiện ; trong kế hoạch có ghi cụ thể lịch kiểm tra có 02 đoàn ( trong ngày mỗi đoàn có lịch đi công tác sáng và chiều ; nhưng chỉ thanh toán 01 đơn vị xa nhất trong ngày đi công tác ; không được thanh toán kinh phí  02 đơn vị trong cùng 01 ngày đi công tác. Chú ý : Tính mốc từ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy )


    Nguồn Kinh phí : Từ kinh phí chi công việc giao cho trường


    5.Hiện nay có một số cá nhân giả danh là nhân viên của một số cơ quan để giới thiệu bán các loại sách - tài liệu , đề nghị  ban Giám Hiệu  và Kế toán các đơn vị nghiên cứu thật kỷ xem các tài liệu  mà cá nhân bán sách giới thiệu có thật sự cần thiết  mua để phục vụ cho công tác tại đơn vị trường học không  

   

                                   TM Tổ Tài Vụ

 

Kế Toán Trưởng

 


 

Đặng Thị Huỳnh Liên

===========================================

Cai Lậy, ngày 03 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO  (LẦN 2 )


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


   1. Để kịp thời gian chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo Kế toán các đơn vị có các giáo viên nghỉ thai sản - ốm đau hoàn tất nhanh các biểu mẫu theo thông báo mang đến cơ quan Bảo hiểm xã hội  gặp Cô Hà duyệt xong mang đến Phòng Giáo Dục gặp Kế toán Chuyên quản nộp lại để kịp tổng hợp gửi cho Kho Bạc.

    

    2. Kế toán hoàn thành nhanh tất cả nội dung trong thông báo ngày 03-10-2012 ( thông báo khẩn ) để kịp nộp về cho Kế toán chuyên quản trong ngày 04-10-2012 để kịp tổng hợp làm việc với Sở Tài Chính ( Chú ý : Số liệu phải chính xác để làm cơ sở giao dự toán cho đơn vị mình trong năm 2013 )


TM Tổ Tài Vụ

 

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

==========================================

Cai Lậy, ngày 03 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO  KHẨN


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


 LẬP DỰ TOÁN NĂM 2013


    a/ Trong Ngân Sách (lập BC, HD 161 riêng)


    - Bảng lương tháng 09/2012

    - Bảng ưu đãi tháng 9/2012

    - Bảng thanh tóan chi phụ cấp thâm niên 09/2012 (lấy mẫu số liệu của tháng 10/2012)

=> Tất cả lấy hệ số GV đưa vào các biểu mẫu trên (có cộng hệ số nâng lương, PC TNVK đợt 1).

    - Lập bảng dự kiến nâng lương - nâng vượt khung đợt 2 (tính đến ngày 01.01.2013)

    - Lập bảng ước thực hiện chi PCTN nhà giáo năm 2013 (lấy mẫu tháng 10 /2012 đã cộng hệ số nâng lương, PC VK đợt 1, đợt 2) tỷ lệ % PCTNNG cộng thêm 1% mỗi GV được hưởng.


    b. Học Phí:


    - Cấp bù học phí năm 2012: Gồm  HKII (2011-2012) (kèm theo danh sách, HKI (2012-2013) Kèm theo danh sách cụ thể.

    - Cấp bù học phí 2013 (ước thực hiện): Gồm HKII(2012-2013), HKI (2013-2014)

- Dự tóan thu và chi học phí NH 2012-2013


    => MỖI LỌAI LẬP 04 BỘ (2 BỘ KÝ TÊN)

Nộp trong 01 ngày 04/10/2012 để kịp tổng hợp  làm việc với Sở Tài Chính. TM Tổ Tài Vụ

 

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên


==================================================================================================


MẪU TÍNH THÂM NIÊN NGHĨ BỆNH, THAI SẢN " Mau tinh BHXH nghi benh- thai san 2012", " Dang Ky Bo Sung Tham Nien 2012" có đính kèm trong " VAN BAN KE TOAN" (lúc 17H ngày 02/10/2012) Thầy Tính

- NỘP NGÀY 3/10/2012 (HỒ SƠ NỘP KÈM THEO THÔNG BÁO NGÀY 01/10/2012)


===========================================

Cai Lậy, ngày 02 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO  ( LẦN 1 )


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1.KẾ TOÁN :


    1.1. Nộp gấp bảng lương tháng 9-2012 cho Kế toán chuyên quản trong buổi sáng ngày thứ ba ( 02-10-2012 ).

Bảng lương có đầy đủ chữ ký.


    1.2. Nộp gấp bộ hồ sơ Ưu đãi tháng 9-2012 trong buổi sáng ngày thứ ba ( 02-10-2012 ) cho Thầy Mẫn  duyệt để có đủ số liệu cho Tổ Tài Vụ   tổng hợp và gửi về cấp trên.


    1.3. Tất cả các đơn vị lập gấp Bảng kê đăng ký bổ sung Quỹ tiền lương do tăng Phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011,2012  ( biểu mẫu đã được gửi trong các thông báo của tháng 9-2012  trong (VANBANKETOAN)_: Kho Bạc chỉ chuyển kinh phí phụ cấp thâm niên nhà giáo vào tài khoản thẻ ATM khi kế toán hoàn thành biểu mẫu trên và được Kế toán chuyên quản duyệt trước khi trình Lãnh đạo Phòng Giáo Dục duyệt - Trường mang nộp tại Kho Bạc.


    1.4. Phần Phụ Cấp Thâm niên nhà giáo : Phòng Tài Chính  Duyệt xong nếu số liệu có thay đổi thì Trường điều chỉnh lại ( báo ngay cho Kế toán chuyên quản - in ra Trình hiệu Trưởng ký duyệt - nộp ngay cho Chuyên Quản ) gia hạn trong ngày 02-10-2012 là kết thúc việc nhận hồ sơ phụ cấp thâm niên nhà giáo .

 

    **Riêng nội dung thông báo ngày 01-10-2012 : Tất cả 98/98 đơn vị thực hiện đúng lịch ( duyệt 01 ngày : 02-10-2012 ), duyệt hoàn thành các biểu mẫu kèm theo thông báo ngày 01-10-2012 Kế toán trường sẽ có đủ số liệu để chuyển tiền sang thẻ ATM cho từng giáo viên.


    Phụ Chú : Tất cả các nội dung  liên quan đến vấn đề chi trả Phụ cấp  thâm niên nhà giáo đề nghị Kế toán hoàn tất trong ngày 02-10-2012 ( Thứ ba ), Nếu đơn vị nào không hoàn thành thì sẽ không  nhận được kinh phí chi trả Phụ cấp thâm niên nhà giáo trong kỳ nhận lương tháng 10-2012; sẽ chuyển sang nhận trong kỳ lãnh lương tháng 11-2012  ( Lý do : từ ngày 03-10-2012 Tất cả các Kế toán chuyên quản  của Tổ Tài Vụ Phòng giáo Dục và Đào Tạo  Cai Lậy tập trung hoàn thành tất cả số liệu để chuẩn làm  dự toán  năm 2013 của toàn ngành Giáo Dục với Sở Tài Chính ). Mọi sự chậm trể về vấn đề chi trả Phụ cấp thâm niên nhà giáo trong tháng 10-2012 Tổ Tài vụ không chịu trách nhiệm )..


    1.5.Kế toán : Khi nhận được thông báo hằng ngày trên trang Web của Tổ Tài vụ đề nghị in 02 bộ thông báo ( 01 lưu tại bộ phận Kế toán ,01 gửi Hiệu Trưởng để Hiệu Trưởng kịp thời nắm bắt được nội dung công việc Chỉ đạo  từ Tổ Tài Vụ của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy để có Kế hoạch chỉ đạo cho các thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng thời gian vỉa cấp trên qui định )


2.HIỆU TRƯỞNG :  

   

     2.1.Hàng ngày mở trang Web của Tổ tài vụ xem thông báo và các nội dung chỉ đạo có liên quan đến công tác Kế toán để kịp thời cập nhật thông tin , có kế hoạch chỉ đạo , tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở tất cả các thành viên có liên quan  ( đặc biệt là Kế toán ) thực hiện đúng thời gian qui định và hồ sơ chứng từ thực hiện thật chính từng số liệu tránh trường hợp làm sai phải làm lại nhiều lần.   

    

    2.2. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Kế toán an tâm công tác .

  

      2.3. Ban Giám Hiệu, Kế toán, Thủ Quỹ  : Không được tham gia trực tiếp vào công việc mua sắm ,........ tại đơn vị.Hiệu Trưởng phân công cho các thành viên khác trong nhà trường thực hiện các công việc mua sắm,.........

      

     2.4. Không  tự ý đặt ra các khoản thu khác trái với qui định của nhà nước.

    

    2.5. Không  tự ý để ngoài sổ sách bất kỳ khoản thu nào đặc biệt là các khoản thu do mạnh thường quân hổ trợ,......; Số liệu cập nhật vào sổ sách  đảm bảo phải đúng bằng số liệu thu thực tế ( Tránh trường hợp thu thực tế là một số  liệu và đưa vào sổ cập nhật công khai là một số liệu khác ).


    2.6. Có Kế hoạch Kiểm tra - đối chiếu - công khai về tình hình thu học phí của từng khối lớp : Chú ý Xem kỹ lại dự toán thu học phí năm 2012 trường  được Phòng giáo Dục giao trong quyết định giao dự toán đầu năm 2012 để tính ra số trích 40 % học phí giữ lại làm lương xem đạt đến mức độ nào ( Đối chiếu xem có đủ tiền để trả lương cho giáo viên trong  các tháng cuối năm 2012 không ), lý do : Khi giao kinh phí năm 2012 Sở Tài Chính đã trừ lại phần 40 % học phí giữ lại làm lương của từng đơn vị .


3. NHẮC NHỞ : 


    Đến sáng ngày thứ ba ( 02-10-2012 ) Còn duy nhất 01 đơn vị : Tiểu học Long Khánh không duyệt được phụ cấp thâm niên  nhà giáo từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2012 . 


TM Tổ Tài Vụ

 

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

====================================================================================================

Cai Lậy, ngày 01 tháng 10 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


 1.Thông báo lập bảng kê truy hòan PCTN nhà giáo cho các đối tượng nghỉ hưởng lương từ BHXH từ 01/05/2011 đến 30/09/2012.

- Chỉ áp dụng cho các đối tượng nghỉ ốm đau, thai sản được BHXH thanh tóan chế độ (chỉ thực hiện cho các đối tượng được hưởng PC thâm niên nhà giáo)

2. Nếu các đơn vị nào không có đối tượng theo nội dung số 1 vẫn lập nhưng ghi không phát sinh để PGD theo dõi tổng hợp và báo cáo.

3.Biểu Mẫu

- Mẫu Truy Lãnh BHXH Nghi Benh -Thai San 2012 (Duyệt Cô Hà BHXH huyện Cai Lậy) (03 bộ)

- Mẫu : Mau tru BHXH nghi benh -thai san 2012

- 02 mẫu trên có trong file đính kèm " VAN BAN KE TOAN"

4. Lịch duyệt: 01 ngày( 02/10/2012)Thứ 3, buổi sáng các trường Nam lộ, buổi chiều các trường Bắc lộ.

5. Mẫu biên bản thanh tra " Tài Chính" có trong văn bản kế tóan " BIEN BAN THANH TRA 2012"

TM Tổ Tài Vụ

 

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

=========================================

Cai Lậy, ngày 28 tháng  9 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1.Thông báo tạm thời số liệu kinh phí giao bổ sung phần chênh lệch tiền lương , phụ cấp ,các khoản đóng góp giữa mức lương tối thiểu 1.050.000 đ và 830.000 đ ( chênh lệch 220.000 đ )

Trong khi chờ quyết định phân giao kinh phí chính thức của Phòng tài Chính Kế hoạch ; Phòng Gíao Dục và Đào Tạo Huyện Cai Lậy gửi số liệu tham khảo cho Kế toán các đơn vị tạm thời tính toán ( Lấy số liệu kinhcòn tồn trên tài khoản tại Kho Bạc cộng với số liệu tạm giao ) để tính toán nhu cầu kinh phí còn được sử dụng từ nay đến 31-12-2012 .

 

Sốliệu trong tập tin đính kèm trong File thông báo năm 2012


"SOLIEUKINHPHITHAMKHAOPHANCAPBOSUNGLUONGCHENHLECH

1050000 VA830000"

**. Trường chỉ được sử dụng kinh phí phần giao bổ sung  khi có Quyết định giao kinh phí chính thức của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Cai Lậy.

 

    2.Chiều chủ nhật ( ngày 30-9-2012 )Cơ Quan bảo Hiểm Xã Hội Huyện Cai Lậy  nhờ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy giúp  mời các anh chi được Hiệu Trưởng trường phân công  làm công tác bảo hiểm y tế học sinh  đến tại cơ quan BHXH Huyện Cai Lậy nhận phiếu khám chữa bệnh cho học sinh.

 

 

 

 

TM Tổ Tài Vụ

 

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Đặng Thị Huỳnh Liên

 ===========================================

Cai Lậy, ngày 27 tháng  9 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I. NHẮC LẠI VỀ VIỆC DUYỆT PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO:


1.Tất cả các đơn vị khẩn trương hoàn thành hồ sơ phụ cấp thâm niên nhà giáo :

-Bước 1 :  Kế toán chuyên quản của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo duyệt  ( Lịch duyệt đến buổi chiều ngày 28-9-2012 : thứ sáu là kết thúc ); các đơn vị đã duyệt lần 1 nếu có sai sót đề nghị duyệt bổ sung vào buổi chiều ngày  thứ sáu .

Riêng đơn vị Tiểu học Long Khánh  thực hiện bộ hồ sơ thâm niên nhà giáo không kịp so với lịch duyệt  qui định đề nghị đúng 13 giờ 30 ngày thứ sáu 28-9-2012 mang toàn bộ hồ sơ có liên quan đến tổ tài vụ để duyệt ( hồ sơ kèm theo : xem thật kỹ trong các thông báo trước đây )

- Bước 2 : Kế toán của Phòng Giáo Dục duyệt xong hồ sơ ; kế toán trường chép đĩa và mang toàn bộ hồ sơ đã được duyệt đến ngay Phòng tài Chính Kế hoạch ( Lên lầu 1 gặp Cô Nguyệt để được kiểm tra lần 2 ); nếu đúng chính xác không còn điều chỉnh gì cả .

- Bước 3 : In trình Hiệu Trưởng ký và nộp ngay cho bộ phận Kế toán Phòng Giáo Dục  để kịp tổng hợp nộp về Kho Bạc chuẩn bị chuyển tiền vào thẻ ATM cho tất cả các đối tượng được hưởng cùng kỳ lương tháng 10-2012 ; qui định thời gian Kế toán nộp hồ sơ 

 ( trong ngày thứ hai : 01 - 10 - 2012 ) để đến sáng thứ ba ( ngày 02-10-2012 )  Phòng Giáo Dục sẽ tổng hợp nộp về Kho bạc Cai Lậy.

**. Thứ sáu ( 28-9-2012 ) Cô Nguyệt Phòng tài Chính nghỉ phép  kế toán các đơn vị chưa được duyệt hồ sơ sắp xếp đến gặp Cô Nguyệt duyệt vào sáng thứ hai 

( 01-10-2012 )


II. CÁC NGUỒN KINH PHÍ KHÁC CÓ PHÁT SINH TẠI ĐƠN VỊ :


1.Hoa hồng nhà cung cấp chi lại cho đơn vị trường học từ việc mua sắm trong nhà trường : mua văn phòng phẩm, mua  hộ đồ dùng học tập cho học sinh , mua hộ đồ đồng phục học sinh, mua sửa cho học sinh uống,mua tài sản.........: các bộ giáo viên nào được phân công phụ trách các công việc trên khi nhận kinh phí về báo ngay cho Hiệu Trưởng , kế toán lập phiếu thu mở sổ sách theo dõi , thủ quỹ thu tiền . Công khai thật chi tiết trong các cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường.

**. Việc hạch toán các khoản thu hoa hồng phát sinh khi mua sắm tài sản, hàng hóa, thanh toán dịch vụ : Kế toán xem thật kỹ hướng trong Công văn số 379/STC-Ns ngày 02-3-2012 của Sở Tài Chính Tiền Giang để hạch toán vào sổ sách ( hạch toán đưa  vào phần mềm kế toán MISA ) theo đúng nội dung văn bản hướng dẫn và in ra báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA.Văn bản xem và in ra trong trang Web của 


2. Hoa hồng Bảo hiểm tai nạn của giáo viên và học sinh ( kể cả phần của Công Ty Bảo  Việt có hợp đồng chi lại phần kinh phí đề phòng tai nạn - tổn thất ) : Kế toán cũng mở đầy đủ sổ sách theo dõi .


3.Các đơn vị có thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị Kế toán lên trang Web của Sở giáo Dục in nghiên cứu quyết định 1727/QĐ-UBND ngày 24-7-2012 của UBND Tỉnh Tiền Giang "Ban hành quy định về việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang", kế toán nghiên cứu thật kỹ- tham mưu với Hiệu Trưởng cùng bàn bạc với ban đại diện hội cha mẹ học sinh để thực hiện thu và sử dụng thật đúng với quyết định .

** Không được thu bình quân đồng đều trên đầu học sinh của đơn vị.

   

     Xem kỹ Phần tổ chức thực hiện ( điều 4 ) : Nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện mở các loại sổ sách ( Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ) và ghi chép , sử dụng, chứng từ thu chi đúng qui định hiện hành. Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và của lớp chịu trách nhiệm ký duyệt , quyết toán và công khai các khoản thu chi nêu trên.


4. Kế toán không để ngoài sổ sách bất kỳ khoản thu nào .


5. Hiệu trưởng : Không được tự ý đặt ra khoản thu nào khác ngoài các khoản thu theo qui định. 


III. CẤP KINH PHÍ BỔ SUNG ( PHẦN CHÊNH  LỆCH GIỮA TIỀN LƯƠNG 1.050.000 Đ VÀ 830.000 Đ )

( NGUỒN 14 ) :

    Sáng ngày thứ sáu ( 28-9-2012 ) Sẽ  có số liệu tạm thời cho tất cả 98 đơn vị tham khảo : Khi có số liệu trên trang Web tổ tài vụ đề nghị Kế toán khẩn trương cộng vào số liệu được giao lần 1-2012 và trừ lại với số liệu tại kho bạc còn lại chưa sử dung để ước thực hiện phần chi cho con người bao gồm lương, các khoản đóng góp ( tháng 10,11,12 )  phụ cấp ưu đãi ( tháng 9,10,11,12 )   , và phần còn để lại 2 % chưa chuyển bảo hiểm, ước thực hiện phần tăng giờ học kỳ 2( 2011-2012 ) và học kỳ 1 ( 2012-2013 ) . Phần còn lại ước thực hiện chi cho công việc ( không để dồn chi công việc  vào các tháng  cuối  năm 2012 Kho Bạc không thể thực hiện kịp cho tất cả các đơn vị  ). Đề nghị Kế toán cân đối phần chi công việc để thực hiện cho kịp thời gian tính theo năm ngân sách 

( chú ý : phần kinh phí  còn thừa  không được chuyển sang năm 2013 kế toán chú ý cẩn thận ) 
TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG


      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

==========================================

Cai Lậy, ngày 26 tháng  9 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi : Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC DUYỆT THÂM NIÊN ĐỢT 01/2012 

- Trong biểu mẫu 830.000, 220.000 của các khỏan đóng góp kế tóan khi in nhớ xóa cột 19 (Tổng số tiền còn được nhận)


==========================================

Cai Lậy, ngày 26 tháng  9 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC DUYỆT THÂM NIÊN ĐỢT 01/2012 


- Kế tóan chuyên quản duyệt xong , kế tóan trường mang sang phòng tài chánh gặp cô Nguyệt để duyệt (hồ sơ mang theo như thông báo ngày 25/09/2012), trước khi đi duyệt phòng tài chánh kế tóan gửi tất cả các file mà kế tóan chuyên quản đã duyệt qua địa chỉ gmail :   nguyet.ptckhcl@gmail.com   (thay cho việc chép USB).


II/ VỀ VIỆC DUYỆT THÂM NIÊN ĐỢT 2/2012

- Mẫu giống đợt 1 (đã thông báo trong ngày 25/09/2012)

- Lịch duyệt từ ngày Thứ 2 đến thứ 4 tuần sau (01/10/2012 đến 04/10/2012).

TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

==========================================

Cai Lậy, ngày 25 tháng  9 năm 2012


THÔNG BÁO  


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC LẬP BIỂU MẪU TÍNH THÂM NIÊN NĂM 2012

1. Biểu mẫu: Kế tóan lập các biểu mẫu thâm niên A.1, A.2, Công thức tính PCTN theo mẫu đợt 1 (trong năm 2012 từ tháng 05/11-09/12)

2. Đối tượng được tính:

- Đối với giáo viên được 5% từ 01/08/2012 trở về sau:

- Đối với giáo viên trong thời gian duyệt TN đợt 01 (từ 05/11-09/12) chưa đủ điều kiện, nhưng hiện nay đã có đủ điều kiện.

3. Đối tượng không được tính:

- Hiệu trưởng nghiên cứu trong văn bản.

II/ VỀ VIỆC DUYỆT VÀ NỘP TRUY LÃNH THÂM NIÊN TỪ 05/11-09/12

- Khi kế tóan chuyên quản duyệt xong , Kế tóan đơn vị in ra 04 bảng (ký 3 bảng), nộp kèm 01 bảng lương tháng 05/2011 và 01 bảng truy lãnh năm 2011-2012 (trong tháng 03/2012), 04 bảng pho to quyết định phụ cấp TN nhà giáo,01 bảng quyết định nâng lương cuối cùng của từng GV được hưởng,giấy CN ngưng lương (nếu có) Chép vào USB các biểu mẫu mà KT chuyên quản đã duyệt.

- Kế tóan mang theo tất cả hồ sơ trên đến Phòng tài chính Cai Lậy Duyệt ( gặp Cô Nguyệt)

III/  Lưu ý: Khi kế tóan lập các biểu mẫu: Đối tượng được hưởng trong các bảng phải có tên trong bảng lương theo thời gian từng bảng.(dựa vào giấy ngưng lương)


TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

==========================================

Cai Lậy, ngày 21 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  KHẨN


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC LẬP BIỂU MẪU TÍNH TRUY LÃNH THÂM NIÊN 

1. Trong biểu các biểu mẫu truy lãnh PCTN nhà giáo khi lập các biểu mẫu kế tóan không ghi phần bằng chữ (năm tháng dòng tên của từng giáo viên trên biểu mẫu).

- VD : Dòng Cô Nguyễn Thị Hùynh Anh dòng đầu có ghi (32 năm 10 tháng) thì trên dòng sẽ không ghi ký tự đó.

2. Về lập bảng truy lãnh thâm niên kế tóan khẩn trương lập và duyệt đúng thời gian qui định theo lịch đã thông báo để kịp chuyển trả  trong kỳ lương tháng 10/2012.  (Đơn vị nào hòan thành trước sẽ được nhận kinh phí trước).

3. Khi đi duyệt kế tóan photo quyết định từng GV hưởng lương lần cuối cùng, quyết định phụ cấp chức vụ, PC TNVK của từng giáo viên trong thời gian ( 05/2011-09/2012).Của GV hưởng PCTN nhà giáo.

- Mang theo biểu mẫu A2 (có chữ ký Thầy Mẫn), Mẫu 1a, 1b , quyết định tỷ lệ % hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo . (nếu quyết định sai khẩn trương gặp Thầy Tuấn điều chỉnh)

4. Trong các biểu mẫu tính truy lãnh thâm niên:

- Cột số 10 (các biểu mẫu) kế tóan lập lại công thức như sau:

+ Công thức trước trong biểu mẫu là : = D... * (nhân) H...

+ Công thức được điều chỉnh lại như sau = Round((D... * H...),4)

II/ VỀ RÚT LƯƠNG, BHXH THÁNG 10/2012.(KHO BẠC THÔNG BÁO)

- Kế tóan lập giấy rút lương, PC, BHXH, CĐ tháng 10/2012 : lập từ nguồn 14 , kế tóan tự cân đối rút hết nguồn 14 đối với phần rút lương , PC, BHXH, CĐ.

- Phụ chú : Rút hết nguồn 14 (còn 0 đồng).hỉ rút chi cho con người( Lương , PC, BHXH, CĐ).


TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

===========================================

Cai Lậy, ngày 19 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  KHẨN


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC LẬP BIỂU MẪU TÍNH TRUY LÃNH THÂM NIÊN 


- Có điều chỉnh số tháng trong Sheet T5-9/2012 của mức lương 220.000 (của 2 biểu mẫu)

- Có điều chỉnh số tháng trong Sheet T1-9/2012 của mức lương 830.000 (của 2 biểu mẫu).

- 04 Biểu mẫu được điều chỉnh có tệp đính kèm trong văn bản kế tóan tên tệp " MAU TINH THAM NIEN LAN 2 NGAY 19.09.12 lan 2.rar".


II/ VỀ VIỆC LẬP BIỂU MẪU TỔNG HỢP TIỀN CHI CHO CON NGƯỜI (BC, HĐ 68)TỪ THÁNG 01/2011 ĐẾN 04/2011.


- Có biểu mẫu đính kèm trong " Van Ban Ke Toan"

tên tệp " Mau TH Tien Luong 01.2011- 04.2011".

-Lập 04 bảng nộp 03 bảng trường lưu 01 bảng.

=> Biểu mẫu " TH Tien Luong 01.2011-04.2011" chỉ áp dụng cho 17 đơn vị được giao là 01 đơn vị tự chủ năm 2011"

- Nộp trong ngày thứ hai (ngày 24/09/2012).

TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN==========================================

Cai Lậy, ngày 17 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  KHẨN


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG NĂM 2011-2012 

- Tên file " Danh Sach Nhan Tien Thuong 2011-2012" trong tệp đính kèm " VAN BAN KE TOAN"

II/ NHẬN QUYẾT ĐỊNH CB, GV HƯỞNG PC THÂM NIÊN TỪ 01/05/2011 TẠI THẦY TUẤN BỘ PHẬN TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC TRONG 01 NGÀY 19/09/2012.

- Kiểm tra đối chiếu giữa quyết định với các biểu mẫu đã làm nhu cầu ( trong ngày họp tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huỵên)

- Nếu kiểm tra (đối tượng được hưởng và tỷ lệ % phù hợp ), kế tóan nhập vào biểu mẫu trong thông báo ngày 17/09/2012 để duyệt với kế tóan chuyên quản.

- Thời gian duyệt từ ngày 21/09/2012 đến ngày 28/09/2012

+ LỊCH DUYỆT CHI PC THÂM NIÊN CÓ FILE ĐÍNH KÈM TRONG " VAN BAN KE TOAN" TÊN " LICH DUYET CHI PC THAM NIEN NHA GIAO 2012"


TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

============

Cai Lậy, ngày 17 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  KHẨN


                 Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

           

 Nhắc lại lần thứ 4:

Để Tổ Tài Vụ Phòng giáo Dục Và Đào Tạo  Cai Lậy hoàn chỉnh số  liệu  trong toàn ngành chuẩn bị  lập dự toán năm 2013 với Cơ quan tài chính cấp Huyện , cấp Tỉnh đề nghị Hiệu Trưởng tất cả các đơn vị  Mầm Non Và Trung học cơ sở có Kế hoạch chỉ đạo cho các thành viên có liên quan

1.                      Hoàn thành kế hoạch xét Miễn giảm học phí năm học 2012-2013.

2.                      Hoàn thành Kế hoạch xin cấp bù học phí   học kỳ 1 năm học 2012-2013 .

3.                      Hoàn thành kế hoạch hổ trợ tiền ăn cho trẻ em  diện chính sách trong độ tuổi 5 của năm học 2012-2013.

** Kế toán tập hợp toàn bộ hồ sơ  có liên quan đến 03 nội dung trên nộp gấp cho Kế toán chuyên quản ;

Thời gian cuối nhận và duyệt hồ sơ  đến 16giờ ngày 18-9-2013 ( thứ ba )  . Nếu đơn vị nào không hoàn thành đúng thời gian qui định Phòng Giáo Dục sẽ lấy số liệu củ của học kỳ 2 năm học 2011-2012 để tổng hợp nộp về Cơ quan tài chính . Mọi vấn đề khó khăn thắc mắc sau ngày tổng kết số liệu gửi về cơ quan tài chính Phòng Giáo  Dục sẽ không giải đáp.

Đề nghị Hiệu Trưởng chỉ đạo và kiểm tra các thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện và  phối hợp thật tốt với Tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Phụ chú :

1.          Xét hồ sơ xin Miễn học phí – và hồ sơ xin cấp bù học phí  Kế toán nghiên cứu thật cẩn thận công văn liên sở số 762/SGD&ĐT – STC- SLĐTB&XH ngày 31-5-2011 để nắm được các đối tượng trong diện được Miễn – giảm học phí – cấp bù học phí.

2.          Trường hợp học sinh thuộc diện hộ nghèo ( Miễn học phí )

2.1.  Kế toán xem kỷ tại trang số 3 trong công văn liên sở 762 tại dòng số 21 và 22 có ghi cụ thể: Trẻ em học Mẫu Giáo và học sinh Phổ Thông ( Kể cả học theo chương trình giáo dục thường xuyên) cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo qui  định )

2.2.  Nếu là sổ hộ nghèo được cấp trong năm 2011 thì phải có phần gia học năm 2012 Ký tên đóng dấu của chính quyền địa phương.

2.3.  Nhận sổ hộ nghèo phô tô Kế toán kiểm tra lại ( sổ phô tô phải rõ ràng , đọc được tất cả nội dung bên trong sổ; nếu sổ phô tô bị mờ không đọc được thì đề nghị  học sinh phô tô lại cho rõ và nộp lại )

3. Trường hợp học sinh thuộc diện giảm 50 % học phí : tại trang 4 của công văn liên ngành  tại dòng số 9 và 10 từ cuối trang đếm lên có ghi Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông

 ( kể cả học theo chương trình giáo dục thường xuyên), có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo mức 1 và mức 2 . Học sinh thuộc diện nầy có giấy xác nhận của UBND xã ; kế toán kiểm tra trong giấy xác nhận đảm bảo đủ nội dung phải ghi cụ thể hộ cận nghèo mức mấy Ví dụ : Hộ cận nghèo mức 1 thì ghi hộ Ông Nguyễn Văn A thuộc diện hộ cận nghèo mức 1. 

4. MẪU TRUY LÃNH PCTN NHÀ GIÁO CÓ THAY ĐỔI TÊN TỆP: " MAU TINH TRUY LANH THAM NIEN 2012 DUNG.rar" TRONG "VAN BAN KE TOAN"


TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

==========================================

Cai Lậy, ngày 14 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  


                 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP MẪU TÍNH TRUY LÃNH THÂM NIÊN NHÀ GIÁO 2012, ĐỐI CHIẾU BHXH TRUY LÃNH THÂM NIÊN NHÀ GIÁO.

- Kế tóan lập theo các biểu mẫu trong thư mục đính kèm trong " VAN BAN KE TOAN" tên tệp " MAU TRUY LANH THAM NIEN 2012.rar" tất cả 04 biểu mẫu tính truy lãnh thâm niên, 01 mẫu đối chiếu BHXH của phần truy lãnh thâm niên.

- Kế tóan lưu ý khi lập tính truy lãnh phụ cấp thâm niên cho Giáo viên từ tháng 05/2011 đến 12/2012 :

+ Hệ số lương , PC chức vụ, PC TNVK tính vào bảng truy lãnh dựa vào hệ số theo thời gian hưởng trong quyết định nâng lương, quyết định hưởng PC CV, PCTNVK.

+ Hệ số tỷ lệ % PC thâm niên nhà giáo dựa vào tỷ lệ trong quyết định theo từng thời gian.

+ Những GV được truy lãnh PCTN Nhà Giáo dựa vào bảng lương từng tháng (từ tháng 05/2011 đến tháng 09/2012.)

+ Lịch duyệt sẽ thông báo trong ngày thứ 02 (17/09/2012). Duyệt trên mạng trước khi in ra nộp.


                                          TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

=========

Cai Lậy, ngày 11 tháng  9 năm 2012

NHẮN TIN

Anh chị kế  toán Tiểu học, THCS thông báo cho anh chị Tổng phụ trách đội có biểu mẫu báo cáo của Thầy Lộc " Mau bao cao so lieu Doi dau nam 2012-2013" ở cuối thông báo này.


..........................................................................................


Cai Lậy, ngày 10 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  


                 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.-  Công ty chi nhánh Điện lực Cai Lậy Thông Báo.

+ Kế tóan đơn vị gửi  Phòng kế tóan Chi nhánh Điện lực Cai lậy bảng photo giấy thông báo mã số thuế của đơn vị từ ngày 10/09/2012 đến ngày 14/09/2012. Để Chi nhánh điện lực thực hiện nhờ thu tiền điện đơn vị.


=======

Cai Lậy, ngày 07 tháng  9 năm 2012

NHẮN TIN

Kế toán Mầm non, Tiểu học, THCS xem vay vốn Ngân hàng Thương Tín tháng 9/2012 với tên "Vay NHTT thang 9 2012" ở cuối thông báo này.

                                

                                    Phụ trách vay vốn....................................................................................

Cai Lậy, ngày 04 tháng  9 năm 2012

THÔNG BÁO  

                 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1.    Kế toán các đơn vị  Mầm Non, Trung học cơ  sở  lập ghi thu ghi chi  từng qúi 1 và 2 theo mẫu đã hướng  dẫn trước đây ; Kế toán tự chèn thêm các tiểu mục vào bên dưới các Mục cho phù hợp 

    2.    Kế toán thực hiện đúng thời gian qui định các công                việc trong thông báo ngày 28-8-2012.


3.    Dự kiến tập huấn chuẩn bị thực hiện nghị định 43 từ ngày 01-01-2013  ( lập phương án tài chính, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ ) ; đối tượng dự tập huấn : Hiệu Trưởng, Kế toán . Thời gian dự kiến mở lớp tập huấn : tuần thứ 3 của tháng 9 ( Lịch cụ thể sẽ thông báo chi tiết sau ) .

 4.     Hoàn chỉnh bộ hồ sơ của Thủ Quỹ ( theo nội dung đã được triển khai trong ngày họp lệ Kế toán 30-8-2012 ) 


TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN


==========================================

Cai Lậy, ngày 31 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO ( Bổ sung )  

                 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy


Kho bạc Huyện Cai Lậy thông báo đến tất cả đơn vị trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo Huỵên Cai lậy : Khi đơn vị lập hợp đồng giao khóan, mua bán, vận chuyển... Đơn vị lập Bên A (là bên Đơn vị) phải ghi thêm số tài khỏan : 8123 (Đối với ngân sách) hoặc 3712 (đối với Tiền gửi) Mở tại Kho bạc Huyện Cai Lậy.

- Nếu Đơn vị lập hợp đồng chưa ghi số tài khỏan và nơi mở thì ghi bằng bút đen bên dưới và có đóng dấu giáp lai ngay dòng ghi thêm.

========================

Cai Lậy, ngày 31 tháng 8 năm 2012 

 

                          THÔNG BÁO  

                 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy 


1. Về việc thực hiện duyệt kế hoạch hổ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi diện chính sách ( tính theo năm khai sinh ) ở các cơ sở giáo dục Mầm Non

1.1. Nghiên cứu Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT- DGDĐT- BTC ngày 15-7-2011

1.2. Thực hiện thu hồ sơ  các đối tượng theo qui định , tổng hợp theo đúng các biểu mẫu đã triển khai và mang hồ sơ về Phòng Giáo Dục duyệt của học kỳ 1 ( 2012-2013 ) Vào tuần thứ nhất của tháng 9-2012.

1.3.Khi thực hiện Kế  toán chú ý :

Để tạo điều kiện cho việc thiết lập hồ sơ của học kỳ 1 năm học 2012-2013  Bộ phận Kế toán của Phòng giáo Dục hướng dẫn chi tiết như sau :

1.3.1. Ghi cụ thể ngày, tháng , năm sinh ( theo đúng khai sinh của trẻ ) vì đây là cơ sở gốc để chi trả tiền .

1.3.2. Kiểm tra  định dạng trên máy vi tính  ( ngày - tháng - năm )

1.3.4. Cách tính số tháng hưởng.

Ví dụ 1 : Nguyễn văn A sinh ngày 01-01-2007 : Học kỳ 1 tính 04 tháng.

Ví dụ 2 : Nguyễn Văn B sinh ngày 21-9-2007  : Học kỳ 1 tính 03 tháng.

Ví Dụ 3: Nguyễn Văn C sinh ngày 20-9-2007  : Học kỳ 1 tính 3,5 tháng.

Ví dụ 4: Nguyễn Văn D sinh ngày 11-9-2007   : Học kỳ 1 tính 3,5 tháng.

Ví Dụ 5: Nguyễn Thị E  sinh ngày 09-9-2007   :  Học  kỳ 1 tính 04 tháng.


2. Kế toán Quyết toán phần tiền ăn trẻ 05 tuổi đã được cấp ( nhập vào phần mềm Kế toán MISA ) và mang chứng từ gốc  quyết toán về cho cán bộ chuyên quản ( nếu nhận kinh phí  trong quí 3-2012) thì chứng từ cập nhật và mang về Phòng Giáo Dục Quyết toán trong  Quí 3-2012.

TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG

 


      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN


==========================================

Cai Lậy, ngày 29 tháng 8 năm 2012 

 

                          THÔNG BÁO KHẨN 

                 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy 


- Để hổ trợ cho bộ phận tổ chức của PGD & ĐT Cai Lậy ra quyết định cho từng giáo viên thuộc đối tượng hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo đề nghị kế tóan 98/98 đơn vị khẩn trương gửi Mail (tất cả các file: mà trường đã thực hiện trong đợt duyệt PCTN vừa qua vào địa chỉ : nttuan.pgdcl@gmail.com   trong ngày 17/08/2012 (nhớ ghi chú tên trường trước khi gửi): Đến Nay Còn lại những đơn vị sau chưa gửi đề nghị khẩn trương gửi trong ngày 29/08/2012.:

Mầm Non: Hiệp Đức, Mỹ Long, Ấp Bắc, Cẩm Sơn, Ngũ Hiệp, Nhị Mỹ,Nhị Qúi, Phú An, Phú Nhuận

Tiểu Học: Hiệp Đức, Long Trung 1, Mỹ Thành Nam 2, Nhị Mỹ, Phú Cường 2

THCS: Long Trung, Mỹ Thành Bắc, Nhị quí, Phú Cường, Phú Quí, Tân Bình, Thái Thị Kim Hồng

Nếu đơn vị không gửi được vào địa chỉ trên thì ghi vào USB file tính PCTN nhà giáo mang theo khi đi dự họp kế tóan để nộp.

TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG

 


      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN


===========

Cai Lậy, ngày 28 tháng 8 năm 2012 

 

                          THÔNG BÁO KHẨN 

                 ( VỀ NGÀY HỌP KẾ TOÁN )

 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I/ HƯỚNG DẨN NHẬP PHẦN MỀM MISA

1/ Nhập học phí

-         Thu tiền học sinh nộp

+ Vào Tiền mặt-> Lập phiếu thu tiền mặt

+ Định khoàn Nợ 111102 Có 5211, nguồn Phí lệ phí để lại

-         Chi nộp vào tiền gửi Kho bạc

+ Vào Tiền gửi -> Lập phiếu thu tiền gửi

+ Định khoản Nợ 1121 Có 111102 nguồn Phí lệ phí để lại

-         Rút tiền chi phần học phí

+ Nếu rút tiền mặt: vào Tiền mặt : Lập phiếu thu tiền gửi : Định khoản Nợ 111102 Có 1121 nguồn Phí lệ phí để lại, Chi tiền mặt vào Tiền gửi : Chi tiền gửi : Định khoản Nợ 66121 Có TK 111102 nguồn Phí lệ phí để lại.- Nghiệp vụ (ghi thu-ghi chi)

+  Nếu rút bằng chuyển khoản vào Tiền gửi : Chi tiền gửi Định khoàn Nợ 66121 có 1121 nguồn Phí lệ phí để lại, nghiệp vụ (ghi thu-ghi chi).

+ Lập bảng kê thanh toán theo quí: Vào Danh Mục-> Tài khỏan kết chuyển -> kết chuyển TT ghi thu-ghi chi-> chọn 41 -> Chọn kết chuyển từ 5211 kết chuyển đến 46121-> Vào kho bạc -> Lập bảng kê-> Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu- ghi chi-> Chọn khỏan thời gian theo qúi báo cáo->Đánh dấu chét vào ô bảng kê-> Xem tổng số tiền trên bảng kê có trùng khớp với tổng số tiền đơn vị chi thực tế bên tiền gửi học phí. -> nếu trùng khớp chọn nút Cất-> Đánh dấu chét vào ô thanh toán rồi nhấn vào nút thanh tóan trên thanh công cụ là xong.

Vào Báo cáo –Báo cáo tài chính vào biểu mẫu B02-H Phần 1; xem báo cáo qúi cần báo , xem số tiền thực tế chi bên tiền gửi học phí có thể hiện ở cột (Phí lệ phí để lại không) nếu có thì báo cáo đúng, không thì phải xem lại các bước trên.

2/ Nhập báo cáo quí trên phần mềm.

Hướng dẫn trực tiếp.

-         Về cách nhập giấy rút vào chương trình

-         Nhập giấy Ủy Nhiệm Chi đơn vị khác

-         Quyết toán số dư năm trước.

-         Cách in Sổ

3/ Quyết tóan số dư đầu năm : Của 19 đơn vị được giao là 01 đơn vị dự tóan trong năm 2011.

-         Cách tính như sau

+ Vào Sổ cái -> Chứng từ nghiệp vụ khác-> Chọn quyết tóan số dư đầu năm -> chọn ngày 01/04/2012 -> nhấn cất.

II/ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TRUY LÃNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN

-         Lập theo các biểu mẫu đã gửi: mẫu 01,02,03 tính mức lương cơ bản 830.000 đ

-         Riêng tất cả mẫu 03 lập thêm mẫu theo mức lương cơ bản 220.000 đ

+ Mẫu từ tháng 05 đến tháng 09 năm 2012 .

+ Mẫu tháng 10,11,12 năm 2012.

-         Nội dung lập biểu mẫu

+ Hệ số lương khi lập các biểu mẫu : Nhập hệ số lương, PC theo thời gian được hưởng trong quyết định nâng lương, PC.

VD: Thầy Minh có quyết định nâng lương được hưởng hệ số từ 3.66 lên 3.86 kể từ 01 tháng 06 năm 2011 nhưng đến tháng 02 mới nhận quyết định . Thì trong biểu mẫu số 1 , 2,3 hệ số mới 3.86 đựơc đưa vào từ tháng 06 năm 2011 để tính truy lãnh PCTN nhà giáo.

III/ HỒ SƠ SỔ SÁCH THỦ QUỸ

1/ Phiếu thu, chi

2/ Sổ theo dõi tạm ứng– giấy đề nghị xin tạm ứng

3/ Sổ theo dõi các khỏan thu (đối với các đơn vị có nguồn thu học phí)

4/ Sổ quỹ tiền mặt.

·        Thủ quỹ cập nhật hồ sơ sổ sách hàng tháng đối chiếu với kế tóan, trình Hiệu trưởng ký duyệt

·        Để hổ trợ cho công tác thủ quỹ thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính đề nghị thủ quỹ hòan thành tất cả những hồ sơ sổ sách có liên quan, khóa sổ đến ngày 30/08/2012 và gửi cho kế tóan mang theo để kiểm tra trong ngày họp kế tóan ( mang theo hồ sơ năm 2011 và 8 tháng năm 2012).

·        Sắp xếp thứ tự theo từng lọai nguồn kinh phí (kể cả trong và ngòai ngân sách theo thứ tự từng tháng trong năm).

·        Tất cả các lọai sổ sách đều phải có dấu giáp lai, đầy đủ chữ ký của các thành phần theo quy định (Hiệu trưởng, Kế tóan, thủ quỹ, đại diện giáo viên).

·        Biên bản kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, năm.

IV/ KẾ TÓAN

1/ Cập nhật sổ theo dõi tình hình nhân sự (Ban giám hiệu, Kế tóan, Thủ quỹ) theo đúng mẫu sổ đã được hướng dẫn trước đây.

2/ Chuẩn bị hồ sơ cá nhân có liên quan để làm thủ tục đề nghị trình phòng nội vụ về việc giải quyết chế độ kế tóan trưởng (hoặc phụ trách kế tóan đơn vị)

-         Quyết định tuyển dụng

-         Quyết định hết tập sự (có mã ngạch hai chữ số đầu là 06)

-         Văn bằng chứng chỉ cao nhất (Chuyên môn là Kế tóan).

Kế toán chuẩn bị 03 bộ hồ sơ theo quy định bên trên ( Có công chứng).Khi có thông báo cụ thể sẽ mang nộp toàn bộ hồ sơ về Phòng giáo dục và Đào tạo.

3/ Hoàn chỉnh bộ hồ sơ quyết tóan trên phần mềm Misa đến cuối quí II/ 2012. Duyệt và nộp trong tuần từ ngày 04/09/2012 đến ngày 07/09/2012. - Mang tòan bộ chứng từ gốc sắp xếp theo thứ tự như thông báo đã hướng dẫn.

- Mang theo tòan bộ chứng từ học phí bao gồm ( Kế họach rút tiền, hồ sơ quyết tóan) của qúy I, II/ 2012.

- Báo cáo tình hình thu và sử dụng học phí đến cuối quí II/2012.

+ Thực hiện việc ghi thu- ghi chi quí I, II/ 2012 theo đúng mẫu hướng dẫn (mang theo trong ngày họp kế tóan để được kiểm tra trước khi trình cho Chi cục thuế, Kho bạc, Phòng tài chính duyệt cho từng đơn vị trường học)

+ báo cáo tình hình thu – nộp – quyết tóan học phí theo mẫu đính kèm

( MAUBAOCAOHOCPHIHANGTHANGTHUCHIENTUNGAY01-01-2012) : Nộp trong ngày họp lệ kế tóan  ngày 30-8-2012

-  Duyệt kế hoạch thu – chi Quỹ học phí : năm học 2012-2013

-  Duyệt kế hoạch hổ trợ tiền ăn trẻ 05 tuổi ( tính theo năm khai sinh ) cho trẻ ở bậc học Mầm Non ( Năm học 2012-2013 ) .

**. Thời gian duyệt 02 nội dung ( Kế họach thu- chi học phí, hổ trợ tiền ăn trẻ trong  độ tuổi 5 tính theo năm khai sinh  trên từ ngày : 10-9 đến ngày 14-9-2012. (theo quy định phải hòan thành kế họach thu chi học phí và được Phòng giáo dục và  Đào tạo duyệt mới đến chi cục thế nhận lai và ra lai cho học sinh trong năm học 2012-2013)

==> File thông báo có đính kèm bên dưới.

File mẫu báo cáo học phí hàng tháng thực hiện từ ngày 01-01-2012 có đính bên dưới.

File: Đăng ký nhu cấu tăng giảm tiền lương có đính kèm trong " Van Ban Ke Toan"

Tất cả các mẫu và thông báo bên trên kế tóan in mang theo trong ngày họp kế tóan


Chú Ý : Kế toán lên trang Web của Sở Giáo Dục và trên mạng  in và mang theo  10 văn bản bên dưới trong ngày  họp Kế toán ( các văn bản đã và đang thực hiện ) để được nhắc kỹ lại trong ngày họp kế toán.

1.Quyết định 1727/QĐ-UBND  ngày 24-7-2012 của UBND Tỉnh Tiền Giang  Ban hành quy định về việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tình Tiền Giang.

2.Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010 của UBND Tỉnh Tiền Giang Ban hành quy định về mức thu , quản lý, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non công lập và cơ sờ giáo dục phồ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

3. Quyết định số 01-2012/QĐ -UBND ngày 02-02-2012  của UBND Tỉnh Tiền Giang Ban hành quy định về chính sách đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức và thu hút ngưồn nhân lực của Tỉnh Tiền Giang.

( có kèm theo qui định ) : 28 trang.

4.Công văn 1033/SGDĐT- STC ngày 25-7-2011  Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo - Sở Tài Chính Về việc định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buối và chi tổ chức các kỳ thi ngành Giáo Dục Và Đào Tạo

5.Công văn 900/SGDĐT- STC ngày 09-7-2012 Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo - Sở Tài Chính Hướng dẫn Về định mức chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo Dục và Đào tạo 

6. Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của chính phủ Qui định về mie64nm giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015.

7. Công văn liên sở số 762/SGD&ĐT- SLĐTB & XH ngày 31-5-2011 Hướng dẫn Về miễn giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

8. Thông tư liên tịch số 181/2007/TTLT-BQP-BTC ngày 04-12-2007 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 106/2007/NĐ - CP ngày 22-6-2007 của chính phủ về chế độ , chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

9. Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14-4-2009 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 54/2008 /NĐ_CP ngày 24-4-2008 của chính phủ qui định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

10. Công văn liên ngành số 1189/LNSGDĐT- STC- SLĐTBXH ngày 23-8-2011 Về việc sửa đổi bổ sung công văn số 762/SGD&ĐT- SLĐTB & XH ngày 31-5-2011

12. Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT_ BGDD(T-BTC ngày 15-7-2011 Hướng dẫn thực hiện chi hộ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục Mầm Non theo qui định tại Quyết định số 239/QĐ-TTG ngày 09-02-2010 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.


= HỌP KẾ TOÁN NGÀY 30/08/2012

TM . TỔ TÀI VỤ

       KẾ TOÁN TRƯỞNG

 


      ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN


=============

Cai Lậy, ngày 28 tháng 8 năm 2012 

 

                 THÔNG BÁO CỦA THẦY LỘC

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Giáo viên quản lý Bảo hiểm Y tế học sinh bậc học  Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

        Đề nghị các trường Tiểu học và THCS báo cáo gấp tình hình tham gia BHYT học sinh năm học 2012-2013 cho thầy Lộc (Tổ kế hoạch nghiệp vụ - PGD&ĐT huyện Cai Lậy) chậm nhất hết ngày 29 tháng 08 năm 2012 theo biểu mẫu sau:

TT

Khối lớp

Tổng số học sinh toàn trường

Diện được cấp BHYT

Tổng số học sinh đã tham gia BHYT

Tổng số tiền tham gia BHYT

Tổng số học sinh chưa tham gia BHYT

Ghi chú

1

1 (6)

 

 

 

 

 

 

2

2 (7)

 

 

 

 

 

 

3

3 (8)

 

 

 

 

 

 

4

4 (9)

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 


Người thông báo: Mai Tấn Lộc


.................................................................Cai Lậy, ngày 21 tháng 8 năm 2012 

 

                              THÔNG BÁO

 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán  đơn vị bậc học 

 Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I/ BÁO CÁO TĂNG GIỜ.     

Thực hiện Công văn số 1124/SGDĐT- KHTC ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo Dục  &  Đào Tạo Tiền Giang V/v  báo cáo tình hình thanh toán tiền vượt giờ 200 tiết

     Đề  nghị  các đơn vị Tiểu học  và Trung học cơ sở thực hiện ngay  biểu mẫu đính kèm  và xem hướng dẫn thực hiện biểu mẫu trong phần phụ chú bên dưới biểu mẫu.  Thời gian nộp  báo cáo và bảng phân công chuyên môn  kèm theo về tổ tài vụ Phòng  Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy : Buổi sáng ngày 22-8-2012 ( thứ tư )

** KẾ TOÁN LÊN TRANG WEB CỦA SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG IN Công văn số 1124/SGDĐT- KHTC ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo Dục  &  Đào Tạo Tiền Giang "V/v  báo cáo tình hình thanh toán tiền vượt giờ 200 tiết"  để xem và trình cho Hiệu Trưởng .

    BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN VƯỢT GIỜ 200 TIẾT CÓ TRONG TRANG WEB CỦA TỔ TÀI VỤ TRONG TRANG “THONGBAONAM2012”

II/ PHÒNG BHXH

- Phòng BHXH thông báo :

+ Cô Trần Thị Chẳng Bảo Vệ trường MG Bình Phú nộp bổ sung lý lịch.

+ Cô Phan Thị Thùy Linh Trường TH Mỹ Thành Nam 1 nộp bổ sung bằng cấp

+ Cô Đặng Thị Hồng Hoa Trường TH Mỹ Hạnh Trung nộp bổ sung bằng cấp 

- Nộp Cho Anh Nam BHXH huyện cai lậy gấp.

III/ THÔNG BÁO LẬP CÁC BIỂU MẪU KHO BẠC

- Biểu mẫu " Mẫu Điều chỉnh số liệu ngân sách 2013 " nếu đơn vị có lập rút dự tóan sai cần điều chỉnh thì áp dụng biểu mẫu trên trong file (Van Ban Ke Toan).

- Biểu mẫu : Bảng kê chứng từ thanh tóan (thanh toán thực chi, thanh tóan tạm ứng) dựa vào mẫu trong file (Van Ban Ke Toan) tên " Mau Bang Ke Chung Tu Thanh Toan Thuc Chi, Tam Ung 2013".

- Biểu mẫu : Đăng ký quỹ tiền lương , PC ,PCTN năm 2013 có đính kèm trong " Van Ban Ke Toan" tên Mau Dang Ky Nhu Cau Quy Luong 2013


                            

                           TM . TỔ TÀI VỤ

                            KẾ TOÁN TRƯỞNG

 


                           ĐẶNG  THỊ HUỲNH LIÊN

==========================================

Cai Lậy, ngày 20 tháng 8 năm 2012 

 

                              THÔNG BÁO

 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

 

 

A. VỀ VIỆC LẬP BIỂU MẪU THÂM NIÊN    

 I/ Theo thông báo mới nhất của Cơ quan Tài chính Cấp Huyện về việc thực hiện bộ hồ  sơ thanh toán kinh phí cho các đối tượng được hưởng  Thâm niên/ nhà giáo Từ ngày 01-5-2011 đến ngày 31-12-2012

Biểu mẫu : Giống như biểu mẫu đã gửi trên trang web tổ tài vụ 

Biểu mẫu tính truy lãnh phụ cấp thâm niên  từ 01/05/2011 đến ngày 30/09/2012 có đính kèm trong " VAN BAN KE TOAN" Tên : " Mau tinh truy lanh tham nien 2012". 

Nhưng : thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đ chia làm 02 bộ hồ sơ

1.    Bộ thứ nhất : Thực hiện mức lương tối thiểu 830.000 đ; Giai đọan từ 01/05/2011 đến 31/12/2011, giai đọan 01/01/2012-30/09/2012, tháng 10, 11, 12/2012.

2.    Bộ thứ  hai  : Thực hiện mức lương tối thiểu 220.000 đ; Gia đọan từ     01/05/2012 đến 30/09/2012 và tháng 10,11,12/2012. 

** Lý Do : Khi thực hiện các biểu mẫu 1a, 1b để tính tổng nhu cầu kinh phí toàn ngành gửi về cấp trên theo hướng dẫn  lấy mức lương tối thiểu 830.000 đ.

- Lập các biểu mẫu trên:

+ Nếu giáo viên công tác ở đơn vị thời gian nào tính vào bảng của thời gian đó. 

Trường hợp giáo viên thuộc diện thuyên chuyển căn cứ vào giấy thôi trả lương của đơn vị củ để đơn vị mới tiếp tục thực hiện.

VD: Cô Nguyễn Thị N công tác ở Trường THCS Trừ Văn Thố , đến tháng 5/2012 Cô N thuyên chuyển sang trường THCS Võ Việt Tân thì :

    Đơn vị Trường THCS TVT lập truy lãnh cho cô N từ tháng 05/2011 đến 30/04/2012 theo các mẫu trên.

    Đơn vị THCS VVT lập truy lãnh cô N từ 01/05/2012 đến 30/09/2012 và tháng 10, 11,12 theo các mẫu đã hướng dẫn trên.

- Hồ sơ mang theo khi duyệt Nếu đơn vị có giáo viên thuyên chuyển , nghỉ hưu...., kèm theo :

+ Quyết định

+ Giấy thôi trả lương

II/ Hồ sơ đi duyệt: Bổ sung thêm trong thông báo ngày 17/08/2012

- Bổ sung thêm quyết định nâng phụ cấp vượt khung

- Quyết định nâng lương lần cuối cùng

- Quyết định tăng, giảm chức vụ (trong thời gian 01/05/2011-30/09/2012).

B. ĐỐI CHIẾU BHXH. Áp dụng theo công văn 702/BHXH/ TT ngày 28/12/2011.  (Phòng BHXH đã gửi cho đơn vị)

- Về việc giảm do : ốm đau, thai sản 

+ Lập biểu D02

+ Lập biểu D01 bts

- Về việc tăng biên chế: 

+ Lập biểu D02

+Lập biểu A01 (ghi chú nếu GV tăng có sổ thì chỉ ghi 01 mặt, nếu GV chưa có sổ ghi cả 02 mặt)

- Về việc Giáo viên nghỉ hưu

+ Kết sổ .(Cô thoa)

+ Liên hệ Anh Nam in sổ.

+ Nộp 2 QĐ bảng chính.(Cô Hà)

+ Nộp 2 tấm hình 2/3.(Cô Hà)

C. LẬP BẢNG NHU CẦU PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2013.

- Kế tóan lập hệ số giáo viên được hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo dựa vào bảng lương   tháng 7 của đợt lập nhu cầu lương năm 2013.

- Biểu mẫu trong thư mục " Văn Ban Ke Toan" tên " Mau Nhu Cau PCTN 2013"

- Tỷ lệ % PCTN dựa vào tỷ lệ lớn nhất của biểu 1b ( Thâm niên)

- Thời gian nộp  23/08/2012. 

- Lập 04 bộ : nộp 03 bộ , trường lưu 01 bộ .

 

TM. TỔ TÀI VỤ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

 

=========================================

Cai Lậy, ngày 17 tháng 8 năm 2012 


                           THÔNG BÁO

 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


A. HỒ SƠ CHỨNG TỪ QUYẾT TÓAN 

I/ HỒ SƠ HÀNG THÁNG

1/ Lương, PC  và các khỏan có tính chất như lương.

-   Giấy rút lương- các khỏan phụ cấp 90,5%,9.5% BH theo lương ở kho bạc.

-         Các mẫu chuyển lương ATM có đầy đủ chữ ký

-         Bảng lương tháng (có đầy đủ chữ ký)

-         Bảng chấm công tháng

-         Hướng dẫn thử việc (có đầy đủ chữ ký)

-         Bảng đăng ký nhu cầu quỹ lương (nếu có thay đổi nâng lương PC, truy hoàn lương  PC, tăng giảm biên chế.)

-         Quyết định kèm theo bảng đăng ký (nếu có)

-         Bảng truy lãnh, truy hòan lương PC, Phụ cấp Ưu đãi  (nếu có)

-         Quyết định kèm theo bảng truy lãnh , truy hòan.

-         Bảng ưu đãi tháng, quí (có đầy đủ chữ ký,): bảng kê danh sách giáo viên hưởng ưu đãi, biên bản họp xét, bảng phân công chuyên môn


2/ Giấy rút chuyển khỏan các lọai (các khỏan đóng góp): BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ   (sắp xếp theo thứ tự từng lọai như đã nêu; ngày tháng từ nhỏ đến lớn).


3/ Giấy rút công việc (bao gồm Chuyển khỏan, rút tiền mặt) : hồ sơ theo như nội dung hướng dẫn trong các cuộc họp lệ kế toán và kết hợp với báo cáo số 91/BC-KBCL ngày 17 tháng 07 năm 2012 về sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 về công tác kiểm sóat chi kế toán đã nhận  trong ngày dự hội nghị khách hàng tại TT bồi dưỡng chính trị huyện Cai Lậy

-         Rút bằng chuyển khỏan :

+ Giấy rút CK tại kho bạc

+ Giấy đề nghị thanh tóan

+ Hóa đơn (Thuế)

+ Bảng báo giá (nếu có)

+ Hợp đồng (nếu có)

+ Biên bản nghiệm thu (nếu có)

+ Biên bản thanh lý hợp đồng ( nếu có)

-         Giấy rút bằng tiền mặt :

+ Giấy rút tiền ở kho bạc

+ Phiếu thu

+ Bảng kê thanh tóan thực chi

+ Phiếu chi (theo từng mục)

+ Giấy đề nghị thanh toán theo từng mục

+ Các chứng từ gốc kèm theo.

II BÁO CÁO THEO QUÝ  TRÊN PHẦN MỀM MI SA PHẢI NỘP.(lập 04 bộ ; nộp 03 bộ , 01 lưu trường)

-         Bảng kê chi quý  làm  trên chương trình Excel.(Mẫu trên trang Web tổ tài vụ)

-         Đối chiếu kinh phí kho bạc.

-         Đối chiếu tình hình tạm ứng kho bạc.

-         Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng phần 1 và phần 2.

-         Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động.

-         Bảng cân đối tài khoản.

III/ SỔ KẾ TÓAN TRÊN PHẦN MỀM MISA

1/ Sổ quỹ tiền mặt (in theo từng tháng)

2/ Sổ theo dõi rút dự tóan (in theo quí)

3/ Sổ theo dõi nguồn kinh phí ( in theo quí)

4/ Sổ chi tiết chi họat động ( in theo tháng)

5/ Nhật ký sổ cái (in theo quí )

6/ Sổ theo dõi tạm ứng nếu có (in theo tháng): kèm theo giấy đề nghị xin tạm ứng (nếu tạm ứng chưa thanh tóan)

·        SỔ QUỸ TIỀN MẶT CỦA THỦ QUỸ : TỰ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG MẪU QUI ĐỊNH (CÓ THỂ VIẾT BẰNG TAY HOẶC LẬP TRÊN CHƯƠNG TRÌNH EXCEL)


B. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

- Để hổ trợ cho bộ phận tổ chức của PGD & ĐT Cai Lậy ra quyết định cho từng giáo viên thuộc đối tượng hưởng Phụ cấp thâm niên nhà giáo đề nghị kế tóan 98/98 đơn vị khẩn trương gửi Mail (tất cả các file: mà trường đã thực hiện trong đợt duyệt PCTN vừa qua vào địa chỉ : nttuan.pgdcl@gmail.com   trong ngày 17/08/2012 (nhớ ghi chú tên trường trước khi gửi)

- Đề nghị kế tóan khẩn trương thực hiện để đảm bảo cho công việc chi trả PCTN cho giáo viên trong tòan ngành trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo Cai Lậy quản lý kịp thời theo đúng thời gian qui định của cấp trên.

- Biểu mẫu tính truy lãnh phụ cấp thâm niên  từ 01/05/2011 đến ngày 30/09/2012 có đính kèm trong " VAN BAN KE TOAN" Tên : " Mau tinh truy lanh tham nien 2012".

Ghi chú

- Khi duyệt hồ sơ tại phòng giáo dục phải mang theo:

- Bảng lương từ tháng 5/2011 đến tháng 09/2012

- Bảng kê truy lãnh nâng lương thời gian từ 05/2011-09/2012 (nếu có)

- Bảng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo tháng 10,11,12/2012.

- Biên bản họp xét nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên

- Biểu mẫu A2. 1a, 1b của biểu mẫu thâm niên

- Quyết định nâng lương năm 2011 (nếu có)

- Lập 05 bộ : ký 03 bộ , 02 bộ không ký

- Kế tóan tạm dựa vào số liệu tỷ lệ của biểu mẫu 1a, 1b để thực hiện biểu mẫu trên.

- Sau khi nhận được quyết định chính thức của PGD & ĐT gửi về cho từng đơn vị các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo kế tóan đối chiếu lại tỷ lệ % PCTN được hưởng, và in ra 01 bộ . Tổ tài vụ sẽ có lịch duyệt cụ thể cho từng đơn vị sau.

- Khi duyệt kế tóan in 01 bộ của các biểu mẫu tính truy lanh thâm niên 2011, 2012 và mẫu Đăng ký nhu cầu tăng quỹ tiền lương của PCTN nhà giáo.

+ Mẫu đăng ký nhu cầu tăng quỹ tiền lương của PCTN nhà giáo sẽ gửi sau trong " Van Ban Ke Toan" không sử dụng theo mẫu cũ.TM. TỔ TÀI VỤ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN)=========================================

Cai Lậy, ngày 16 tháng 8 năm 2012 


                           THÔNG BÁO

 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1.Kế toán hoàn thành Quyết toán quí 2-2012 trên phần mềm kế toán MISA  :

Chứng từ gốc

- Bảng đối chiếu Kho bạc 

- Các hồ sơ sổ sách theo qui định trong các thông báo trước.

* Lịch Quyết toán : Dự kiến : Từ ngày 27-8 đến 31-8-2012 (Lịch Quyết toán cụ thể cho từng đơn vị sẽ thông báo cụ thể sau).

2. Kế toán : cập nhật kịp thời chứng từ - sổ sách  trong và ngoài ngân sách hàng tháng .

Riêng Đơn vị : Tiểu học Thạnh Lộc 2 hoàn thành hồ sơ  Tài chính ( trong và ngoài ngân sách )  từ tháng 01-2012 đến tháng 7-2012 mang về tổ tài vụ gặp Cô Liên  để được kiểm tra hồ sơ thực hiện trong 07 tháng qua  ; thời gian : lúc 8 giờ ngày 17-8-2012.

3. Chuẩn bị :

- Duyệt kế hoạch thu – chi Quỹ học phí : năm học 2012-2013

- Duyệt kế hoạch hổ trợ tiền ăn trẻ 05 tuổi ( tính theo năm khai sinh ) cho trẻ ở bậc học Mầm Non

**. Dự kiến thời gian duyệt 02 nội dung  trên từ ngày : 03-9 đến ngày 07-9-2012

Các đơn vị Mầm non, Trung học cơ sở : Hoàn thành việc lập  và duyệt Kế hoạch trước khi thực hiện việc ra lai cho học sinh .

Đề nghị Hiệu Trưởng có kế hoạch chỉ đạo cho các thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.


                                     TM. TỔ TÀI VỤ

 KẾ TOÁN TRƯỞNG


  ( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN)==========================================

Cai Lậy, ngày 10 tháng 8 năm 2012 


                           THÔNG BÁO

 ( Bổ sung nội dung thông báo ngày 10-8-2012 ) 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.**. Quyết toán kinh phí xét tốt nghiệp lớp 9 ( bậc học Trung học cơ sở ) năm học 2011-2012 Quyết toán vào Mục 7000 ( Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành) ; tiểu  mục 7049 ( Chi phí khác )

                            

                                 TM. TỔ TÀI VỤ

 KẾ TOÁN TRƯỞNG


  ( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN)

===========================================

Cai Lậy, ngày 10 tháng 8 năm 2012 


                           THÔNG BÁO  

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I. Thanh toán kinh phí xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2011-2012

 Hồ sơ quyết toán - kinh phí  gồm :

    

    1. Quyết định của UBND Huyện  Cai Lậy ký ngày 17-5-2012 Về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở - năm học 2011-2012.


    2.Phô tô Công văn Liên sở số 1033/SDGĐT - STC ngày 25-7-2011 Của Sở Giáo Dục và Đào tạo , Sở Tài Chính


    3.Biểu mẫu thanh toán : Thực hiện giống như biểu mẫu Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy đạ gửi cho cơ sở các năm học trước ( có kèm theo giấy đề nghị  thanh toán )

- Tiêu đề ghi cụ thể : Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2011-2012

( Thực hiện theo quyết định số ....../ QĐ- UBND ngày 17-5-2012 của UBND Huyện Cai Lậy

Thực hiện thanh toán kinh phí theo  Công văn Liên sở số 1033/SDGĐT - STC ngày 25-7-2011 Của Sở Giáo Dục và Đào tạo , Sở Tài Chính)

- Phần bên dưới bảng kê thanh toán ghi 

( Kế toán lập bảng , Duyệt của Hiệu Trưởng: Thống nhất duyệt chi số tiền :................... đ ( bằng chữ :..................), ngày thanh toán ghi ngày 31-5-2012.

Từ nguồn kinh phí : Sự nghiệp giáo dục năm 2012 bậc học Trung học cơ sở .

    

    4. Nguồn kinh phí : các đơn vị THCS sử dụng từ nguồn kinh phí được Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy giao cho từng đơn vị  trong năm 2012


    ** Định mức thanh toán  và thời gian thanh toán 

- Số ngày 03 ngày : từ ngày 24-5-2012 đến ngày 26-5-2012 ( 03 ngày )

-  Mức thanh toán :

    + Chủ tịch           : 100.000 đồng /ngày / người

    + Phó Chủ tịch    :   80.000 đồng / ngày / người.

    + Thư ký, Ủy viên :   70.000 đồng /ngày / người. 


    6. Kế toán thực hiện bộ hồ sơ và mang chứng từ đến Kho Bạc rút tiền về chi cho các đối tượng theo quyết định ( Chú Ý : Kế toán chỉ thanh toán kinh phí  sau khi đã được kho bạc thống nhất số liệu và đồng ý cho rút kinh phí;  mang đầy đủ hồ sơ như thông báo bên trên kể cả Quyết định và công văn 1033 kèm theo : xem định mức chi tại trang 13 mục 2.1.6 của công văn  )   


II. Kế toán chuẩn  bị  hồ sơ có liên quan đến việc tập huấn chuẩn bị thực hiện nghị định 43 từ ngày 01-01-2013  :

1. Lập phương án tài chính 

2. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ.

3. Xây dựng dự toán năm 2013.

** Dự kiến mở lớp tập huấn : trong tháng 9 -2012

** Thành phần : Hiệu Trưởng và Kế toán 

Đề nghị : Ban Giám Hiệu và Kế toán nghiên cứu thật kỹ 

- Nghị định 43.

- Thông tư số 71.

- Các công văn có liên quan đến việc thực hiện Chế độ chính sách cho cán bộ - giáo viên nhân viên.

**. Thời gian tập huấn cụ thể : Sẽ thông báo sau 


Đề nghị Hiệu trưởng có kế hoạch chỉ đạo cho các thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện .


                               TM. TỔ TÀI VỤ

 KẾ TOÁN TRƯỞNG


  ( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN)


=========================================

Cai Lậy, ngày 07 tháng 8 năm 2012 


                           THÔNG BÁO CÓ BỔ SUNG 

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ VỀ VIỆC NHẬN TIỀN ĐẠT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2011-2012

- Kế tóan lập danh sách nhận tiền đạt sáng kiến kinh nghiệm năm 2011-2012 .

+ Lập theo mẫu cũ (04 bảng) nộp 03 bảng, trường lưu 01 bảng: 03 bảng ký tên, 01 bảng không ký .

+ Nội dung từ nguồn kinh phí : tất cả 03 cấp bậc ( MN, TH, THCS ) đều ghi Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục Bậc THCS.

Mức tính :

+ Loại A: 400.000 đồng

+ Loại B: 300.000 đồng

+ Loại C: 200.000 đồng

- Thủ quỹ nhận tiền trong 02 ngày 08,09/08/2012 tại Phòng giáo dục. Khi đi mang theo hồ sơ duyệt và nộp.

II/ KHO BẠC

- Bậc Mầm Non, THCS khi đi rút lương phải nộp đối chiếu tiền gửi của tháng trước, kho bạc mới cho rút lương.

                                TM. TỔ TÀI VỤ

 KẾ TOÁN TRƯỞNG


  ( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN)

=========================================

Cai Lậy, ngày 31 tháng 7 năm 2012 


                      THÔNG BÁO CÓ BỔ SUNG

Kính gửi : Hiệu Trưởng - Kế toán 98/98 đơn vị bậc học  Mầm Non, Tiểu học ,THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I/ VỀ VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2012

- Theo văn bản số 3027/UBND-TM ngày 12/07/2012 về việc mua sắm tài sản theo hướng dẫn của Bộ tài chính, của UBND tỉnh Tiền Giang.

- Các đơn vị trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo quản lý nếu có nhu cầu mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí sự nghiệp được giao trong năm 2012 hoặc nguồn học phí hoặc các nguồn thu khác) phải thực hiện:

+ Lập bảng đề nghị (trong bảng đề nghị ghi rõ mua sắm từ nguồn kinh phí nào) và gửi cho tổ kế tóan trong ngày 02/08/2012 (Danh mục chỉ lập 1 lần sử dụng đến ngày 31/12/2012) để trình cho lãnh đạo duyệt trước khi thực hiện. 

+ Lý do: Ngành GD & Đào Tạo lập danh mục mua sắm tài sản dựa vào đề nghị của trường khi được lãnh đạo PGD chấp thuận để gửi về kho bạc nhà nước mới được phép thực hiện.

II/ KHO BẠC

- Thông báo Các đơn vị bậc học Mầm Non, Trung Học Cơ Sở khi lập Ủy Nhiệm Chi của phần Tiền Gửi Học phí để rút tiền: thì kế tóan phải Photo tất cả giấy Ủy nhiệm chi kể từ ngày ra thông báo trở về ngày 01/01/2012 (nếu có) nộp kèm theo.

- Khi kế tóan rút Ủy Nhiệm Chi tiền gửi ở Kho Bạc bằng :(chuyển khỏan lập 05 tờ), (Tiền mặt 03 tờ). 

III/ MẪU ĐỐI CHIẾU SỐ TIỀN ĐÓNG BHXH 2012 

- Kế toán vào " VAN BAN KE TOAN" tải file tên " Mau Doi Chieu BHXH 2012"

                                TM. TỔ TÀI VỤ

 KẾ TOÁN TRƯỞNG


  ( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN)


 =========================================


 
Thông báo tháng 1.2 .3 4. 5. 6. 7  năm 2012 có file đính kèm bên dưới
 
ĉ
tinh9833 ng,
21:54, 27 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
20:12, 3 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
19:56, 3 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
02:46, 16 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
02:36, 19 thg 11, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
19:07, 29 thg 11, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
18:29, 4 thg 6, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
02:46, 10 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
19:08, 20 thg 8, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
18:36, 15 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
00:31, 12 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
01:49, 4 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
01:52, 4 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
01:50, 4 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
01:38, 4 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
18:41, 8 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
17:20, 7 thg 2, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
18:09, 10 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
17:16, 8 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
01:48, 4 thg 1, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
18:41, 7 thg 5, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
20:26, 3 thg 1, 2013
ĉ
tinh9833 ng,
18:36, 15 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
17:54, 17 thg 5, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
21:54, 27 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
17:47, 8 thg 3, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
02:19, 5 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
17:44, 19 thg 12, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
19:55, 28 thg 3, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
19:55, 28 thg 3, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
19:55, 28 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
20:26, 3 thg 1, 2013
ĉ
tinh9833 ng,
20:21, 13 thg 3, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
19:54, 5 thg 11, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
02:06, 28 thg 8, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
01:58, 27 thg 4, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
20:32, 12 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
02:42, 23 thg 7, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
19:56, 5 thg 11, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
17:39, 8 thg 1, 2012
ĉ
tinh9833 ng,
20:19, 5 thg 8, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
18:51, 22 thg 4, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
16:31, 10 thg 12, 2012
ċ
Thông tư liên tịch 29-2011-TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ.mht
(146k)
tinh9833 ng,
19:03, 22 thg 4, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
19:21, 4 thg 12, 2012
Ĉ
tinh9833 ng,
19:41, 10 thg 9, 2012
Comments