kokousmuistio 3.3.2010

Taivalkosken kylien foorumi                                                          MUISTIO

 

Aika:             3.3.2010 alkaen klo 18.00 -  21.00

Paikka:         Jokijärven koulu, JOKIJÄRVI

Läsnä:          Erillisen osallistujalistan mukaan, 30 henkilöä

 

Tilaisuuden avaus

Taivalkosken kyläfoorumin puheenjohtaja Ilpo Kylmäluoma avasi tilaisuuden ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

Jokijärven kyläseuran puheenjohtaja Osmo Räisänen kertoi Jokijärven kylästä ja kylän tulevista tapahtumista. Mm. näytelmätoimintaa, valokuvanäyttely, Pöllin parkkuun sm-kisat.  Jokijärven kyläseura tarjosi kokousväelle kahvit ja leivän.

 

Kylien esittely ja ajankohtaisten asioitten esilletuominen (mm. asiat mihin toivotaan apua hankkeilta, kunnalta, viranomaisilta, muilta järjestöiltä...)

Taivalkosken kylistä mukana olivat edustettuina:

Asutusalue Koitila => JALO ALAPIRTTI, lasten joulujuhlat pidetty, koululaisille hiihtokilpailut, kylällä kylätalona vain kota, jota käytetään tilaisuuksissa, ei vilkasta toimintaa. Kylällä on paljon lapsia, jotka pitäisi saada toimintaan mukaan.

Itä-Taivalkoski => Hutun koulu remontin alla, hakevat toimintatilaa, lisä vireyden saaminen kylälle, kyläseura on palkannut siivoojan, joka toimii. Aiemmin on ollut kevät- ja syysmarkkinoita, mutta jos ei ole tilaa. Talkoolaiset puuttuvat. Kylällä on myös kioski. Pistossa on toimijoita mm. maamiesseura, metsästysseuroja--- mistä toimijoita saataisiin kylätoimintaan?

Jokijärvi=> ANTERO LOHILAHTI, Tyräjärven kalareitti kehittää kalastusmatkailua. Suomen parasta vesistö matkailukohde haussa 31.3.2o1o saakka, Jokijärvi lähdössä mukaan kilpailuun. Hankkeella parannetaan toimintaedellytyksiä kalastusmatkailulle ja kilpailuun osallistumiselle. Jokijärvellä on kelkkareittejä, vaellusreittejä…

Jurmu => ERKKI KETTUNEN  , tullut vasta toimintaan. Kylässä pääsääntöisesti eläkeläisiä, ja toiminta aika rauhallista. Kylällä ei ole yhteistä kokoontumistilaa, paitsi Ookastopin tilat.

Kosto-Inget=> kyläseuran jäsen ULLA MAJAVA. Tasasta toimintaa. Koulu kylän ja kunnan tukikohta jossa pelataan lentopalloa, kansalaisopiston toimintaa jossa kylä kokoontuu. Vuosittain järjestetään kevät- ja joulujuhla, pääsiäisenä maakirkko. Näytelmiä, viime kevättalvella koko illan näytelmä mitä noin 10 kertaa on esitetty.  Lapset käyvät esiintymässä myös kylän ulkopuolella. Unelmia siitä, että kylälle kerättäisiin taidenäyttely. Samanlainen kuin joku vuosi sitten kylällä on ollut. Metsästysseura toimii ja maatalousseura myös

Kurtti=> PEKKE KAINULAINEN Kurtin kyläseura ry, noin 5 vuotta vanha. Kylä on syntynyt Kurtinniemelle, Iin historiasta luettuna: kirkonkylässä oli 4 taloa ja Kurtissa 2 (historia..).  Koulu on lakkautettu, mutta se on Kurko Oy:n omistuksessa. Kylällä on kouluun vapaakäyttöoikeus tarvittaessa. Kyläseuran toiminta vakiintunut kevään pilkkikilpailuihin, ohjelmallinen kevätohjelma mm. Kurtin kylähullut ovat tehneet ohjelmia aiemmin, mutta nyt rauhallisempaa. Joulujuhla yhteistyössä seurakunnan kanssa. Viime jouluna tiernatytöt esiintyivät. Hiihtolatua on ylläpidetty useampana vuonna. Kyläseura aktiivinen. Majavasuo, Kurtin keskus, Itälä = Kurtin kylä, asukkaita vähän yli 100 henkilöä. Järvi on hyvä kalavesi, mm.muikkukanta parantunut nuottaamisen ansiosta.

Loukusa=> KAARINA JURMU Koulu on lakkautettu, myyty ulkopuoliselle, kokoontumistilana ainoastaan kota. Yksityiskodeissa pidetään erilasia juttuja, mm. kansalaisopiston piirejä. Kyläseura järjestää vuosittain joululaulut ja keväisin pääsiäisenä pilkkikilpailut. Kylässä aika paljon ikäihmisiä, alue on laaja, ihmisillä ei ole autoja, yhteen saattaminen on vaikeaa. Kokoontumistilan puute suurin ongelma.

Metsäkylä=> AIRA TAURIAINEN Tulevana lauantaina kirjaston avajaiset ja liikuntatapahtuma.  Kirjasto koostuu poistetuista kirjoista ja lehdistä. Tarkoitus on pitää kirjasto auki kerran viikossa, päivisin auki koululaisille, illalla aikuisille. Tila on saatu kunnalta käyttöön. Nuorisolle on liikuntakerho, jossa enimmillään 18 osallistujaa. Kansalaisopiston jumppa maanantaisin. Koululla kansalaisopiston kudontapiiri kerran viikossa, savipajassa savipiiri. Savipajalla on lupa nostaa 100 kuutiolle savea, savipajan käyttöön.  Perinnekäsityö ja kulttuuriyhdistys perustettu, jolla pyritään mm. saamaan vanhat jutut kirjaksi. Kylällä on palkkatuella palkattu 1 työntekijä. Metsäkylän sanomat hyllyllä tällä hetkellä.  Kaksi luontopolkuverkostoa; Kalle Päätalon uittopolku, satusedän tervatie. Katajaukon sienitie. Vanhoja polkuja joita on ennen vanhaan kuljettu, ja jokaisella polulla on oma tarinansa ja historiansa. Ensi kesänä radistileiri esperantokielisille. Kyläkauppa täytti 18 vuotta.

 

Taivalkosken kylille tukea antavien hankkeiden esittely ja ajatusten vaihtoa kylien tarpeista.

Kipinää kylille-hanke / PSK-aikuisopisto / Miia Latvala

 kaksivuotinen (1.8.2009–31.7.2011) maaseudun kehittämishanke, jolla edistetään Pohjois-Pohjanmaan kylien elinvoimaisuutta. Hankkeessa on tarkoitus innostaa ja auttaa kyläläisiä tekemään asioita oman kylän hyväksi. Erityisenä huomion kohteena ovat kylien nuoret! Hankkeessa opastetaan kyläsuunnitelman teossa ja annetaan tietoa eri elinkeino- ja yhteistyömahdollisuuksista. Tarkoituksena on edistää kylätoimijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua erilaisten tapahtumien avulla. 

Hanketta koordinoi PSK-aikuisopisto. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, seutukuntien, kuntien, toimintaryhmien ja eri oppilaitosten kanssa. Hanketta rahoittaa pääosin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Lisätietoja; Tarja Niskanen, 044-3120750

”Haluamme edistää nuorten osallistumista kotiseutunsa kehittämiseen”

                     

Hyvinvointia yhdessä liikunnasta Hyrrä-hanke / Taivalkosken kunta /Petri Voutilainen

Hanke on kuuden Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kunnan yhteinen kehittämis- ja koulutushanke. Mukana ovat Kuusamo, Taivalkoski, Posio, pudasjärvi, Haukipudas ja Utajärvi. Hankkeen rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hankkeen tavoitteena on nuorten liikunnan ja osallisuuden lisääminen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten osallisuutta vahvistamalla nuoret voivat vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja omaan toimintaympäristöönsä.

Toisena tavoitteena on kuntien hallintokuntien ja järjestöjen yhteistyön kehittyminen. Luodaan toimijoiden poikkihallinnollinen yhteistoimintamalli, joka toimii nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. kunnissa laaditaan yhteistyössä nuorten terveysliikuntaohjelma. Sivukylillä asuvien nuorten liikunnan, terveyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen yhdessä on hankkeen yksi merkittävä osa-alue.

Lisätietoja; Pauli Miettinen, kehittämispäällikkö, 0400-306534

”Kaikkein hankalin kohderyhmä mitä voi olla, on vähän liikkuvat ja syrjäytyvät nuoret”, ”Mamma-kahvilan äitien liikuttaminen”

 

Koillismaan kylien kehittämishanke / Toimintaryhmä Myötäle ry. /Marja-Leena Tuomivaara / Pirjo Jaakkonen

Uusi toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen esittäytyi. Jaakkonen on aloittanut työt 1.3.2010

Yhteistyön lisääminen Koillismaan kylien välillä: -  yhteisien kyläiltojen järjestäminen, jonka avulla voidaan vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä yhteistyön lisäämiseksi -  yhteisten tapahtumien järjestäminen ja osallistuminen (esim. osallistuminen niin Lapin kuin Pohjois-Pohjanmaan kyläpäiville) -  kattojärjestöjen yhteistyön kehittäminen -   kylätoimijoiden yhteistietojen päivittäminen 

Posion kunnan alueella toimivien kylien kattojärjestön luominen.

Taivalkosken ja Kuusamon kylien kattojärjestöjen tilanteen päivittäminen ja aktivointi.

Koillismaan kylien kyläsuunnitelmien tekemisen ja päivittämisen tarpeen selvittäminen, jonka jälkeen kylät ohjataan Kipinää kylille – hankkeeseen.

Seminaareissa pidetään luentoja kylätoimijoille yhdistystoiminnan periaatteista, oikeuksista ja velvollisuuksista, lisäksi kerrataan kokous käytäntöjä.

Koillismaan kylien yleishyödyllisen investointihankeen tarpeellisuuden selvittäminen (koordinaatiohanke), jonka avulla kylät voisivat toteuttaa pienimuotoisia investointi-hankkeitaan (50 % tukitasolla, yli 1250 € kustannusarvion omaavia hankkeita)

Kylätoiminnan yhdistäminen kuntien alueella.  Koillismaan alueella on paljon kyliä, joissa kylätoiminta on ollut aktiivista. Viime vuosien aikana on kuitenkin ollut näkyvissä kylätoiminnan aktiivisuuden hiipumista. Hankkeen aikana selvitetään, mikä kylien tilanne on ja onko tarvetta yhdistää kylätoimintaa esim. naapurikylien välillä. Etsitään yhdessä kylien kanssa toimivia kyläpareja, edistetään kunnallisien ja ylikunnallistenkin kylien yhdistysten syntymistä.  

Yhteistyötä tehdään tiiviisti alueella toimivien hankkeiden kanssa, mm. Kipinää kylille -hanke, Uutispuuroa -hanke, Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö – hanke. 

Lisätietoja: Marja Tuomivaara, hankevastaava, Myötäle ry

Toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen puh. 0400 126 778

 

Taatusti turvassa - HUOLEHTIVA KYLÄYHTEISÖ / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Eija Leppäjärvi

Hanke on kahden maakunnan (Koillismaa & Lappi) yhteinen kylien arjen turvallisuuteen painottuva kylätoiminnan kehittämishanke. Hanketta rahoittaa maaseuturahasto, ja sillä on 100 %:n julkinen tuki. Tämä tarkoittaa sitä, että hanke ei tarvitse rahoitukseensa kunta- eikä yksityistä rahaa. Eli hanke ja sen henkilöstö on kylien käytössä ihan ilmaiseksi.

TAVOITTEENA KYLÄTOIMINNAN KÄSIKIRJA

Hankkeelle on määritelty 7 kehittämisaluetta, joista kuusi tähtäävät kylätoiminnan käsikirjaan.

Käsikirja toteutetaan sähköisesti ja siihen tulee niin kylä- kuin yhdistystoiminnan askeleet aloittelevasta toiminnasta elinkeinolliseen kylätoimintaan.

Muut kuusi (6) kehittämisaluetta ovat:

1) kylän peruspalvelut => kyläkohtainen tarvekartoitus, selvitys palveluntuottamisen mahdollisuuksista

2) kylän arjen turvallisuus => liittyy edelliseen, ihmisten hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden tunteen lisääminen, kyläsuunnitelmiin sisällytetään turvallisuussuunnitelmat

3) kylätoiminta välittäjäorganisaationa => edesauttaa tekemättömien töiden ja tekijöidenkohtaamista

4) kylätoiminta työllistäjänä => seuraa valtakunnallista/maakunnallista/seudullista

työllistämismallin kehittelyä jossa kylätoiminnalla tärkeä rooli

5) kylän, kunnan ja muiden viranomaisten välinen yhteistyö => luodaan toimintamalleja jossa eri tahot ottavat vastuuta kylien kehittämiseen ja kylien arjen turvallisuuteen sekä heidän

keskinäiseen jatkuvaan keskusteluun

6) www.kylatoiminnantuki.fi sivusto toimii hanketiedotuksen kanavana, ja siihen rakentuu hankkeen aikana kylätoiminnan käsikirja. www.koillismaankylat.fi on koillismaan alueen kyläsivusto

Lisätietoja: projektityöntekijä Ilpo Kylmäluoma 040-846 2737

 

Työtä Taivalkoskelle-hanke / Ulla Majava

työntekijöitä yleishyödyllisiin töihin

uudelleen sijoitettavia työntekijöitä, yhdistys hoitaa byrokratian

 

Keskustelua esittelyistä:

lasten ja nuorten liikuttaminen kylillä tärkeää, ja sitä voisi mainostaa ns. markkinahumuna;)

Saako työllistämiseen (siivous) hanketukea? MLT: Myötäle ei voi rahoittaa yleishyödyllisten yhdistysten työllistämistä, se on enemmän esr- hankkeiden asia

Voiko Työllistämisprojektista saada rahaa kulttuurityön tallentamiseen mm. tuulimyllyjen rakentamiseen UM: Ainakin työvoimaa saa, jos rakennuttaja on yleishyödyllinen yhdistys

 

Rakennusperintö ja kulttuuriympäristö             

Ilpo Kylmäluoma alusti kulttuuriympäristö ohjelmasta ja keskusteluista kunnanjohtajan ja kulttuurisihteerin kanssa. Velvoite että jokaisen kunnan tulisi tehdä oma kulttuuriympäristöohjelma.

Asia jätettiin kyläläisten mieliin hautumaan ja asiaan palataan jossain seuraavassa palaverissa.

  

Seuraavan kyläfoorumin ajankohta ja paikka

Kyläfoorumi on kokoontuu noin 2 kertaa vuodessa.  Seuraava kyläfoorumi pidetään

Itä-Taivalkoskella, syyskuussa 2010.

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilpo Kylmäluoma päätti Taivalkosken kyläfoorumin klo 21.00

 

 

Muistion vakuudeksi

 

Ilpo Kylmäluoma

 

 

 

 

Comments