Tervetuloa Taito-työpajan jatkoille


Sivuston käyttöoikeus on kaikilla Hangon työpajan ja muiden vetämiemme työpajojen osanottajilla.  Työpajan muistio on RTF-muodossa, jotta voimme yhdessä täydentää ja muokata sitä. Muut aineistot ovat PDF-muotoisia.
 
Niitä ei voi muutella mutta käyttäkää niitä vapaasti omassa toiminnassanne, jos havaitsette ne hyödyllisiksi. Lähde on hyvä mainita.
Toivomme, että yhteydenpitomme jatkuu täällä vilkkaana ja voimme porukalla täällä edistää lajimme koulutusta. 
                                                                                                                                                                                        Alli, Merja ja Markku

Anna Leena Lind, alli(at)iki.fi
Merja Nieminen, nieminen.merja(at)gmail.com
Markku Soikkeli, soikkeli.markku(at)gmail.com, Markku.J.Soikkeli(at)uta.fi
Seuraava taitopaja pidetään kun sovitaan!!


Järjestimme Hangon merimelontatapaamisessa 2009 työpajan "Taito opettaa taito". Sama teema käytiin läpi 2010 ja 2011, mutta aina uudet osallistujat muovaavat ja uudistavat keskustelua.
 
Tapaamiset on tarkoitettu melonnan perustaitojen opetuksesta kiinnostuneille. Työpajat etenevät keskustellen, kokemuksia vaihtaen ja opetustapojamme toisillemme näyttäen, puoliksi pöydän äärellä, puoliksi merellä. 
 
Olemme keränneet työpajan ennakko- ja oheisaineistoa sekä yhteenvedon itse työpajasta. Sivusto palvelee dokumenttina yhteisestä oppimistapahtumasta.
 
Toinen tarkoituksemme on kerätä palautetta "Taito opettaa taito" -koulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. 
 
Toivomme tästä sivustosta yhteistä foorumia, jolla jatkamme Hangossa alkaneita keskusteluja.  Julkaisemme mielellämme muiden mukana olleiden aineistoja, ja käyttäkää ahkerasti sivuston kommentointimahdollisuutta.

Taito opettaa taitoa Helsingissä 2010