TÀI LIỆU‎ > ‎TIẾNG VIỆT‎ > ‎

TV7

SÁCH: TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM
Năm 2004, Nhà xuất bản Giáo dục cho tái bản cuốn sách: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam.

Đây là cuốn từ điển rất tiện cho việc tra cứu về những nhân vật lịch sử có trong chương trình lịch sử bậc phổ thông và đại học; vì thế, rất thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập lịch sử.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!


Ċ
Mai Nguyễn,
06:22, 27 thg 12, 2013
Comments