TÀI LIỆU‎ > ‎TIẾNG VIỆT‎ > ‎

TV5

GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬ

Cuốn sách “Các trường phái lịch sử” (tác giả: Guy Thuillier- Giám đốc nghiên cứu Trường Cao học thực hành và Jean Tulard- Giáo sư trường Đại học Paris- Sorbonne) do nhà xuất bản Thế giới ấn hành (người dịch: Đỗ Trọng Quang) thuộc “BỘ SÁCH GIỚI THIỆU NHỮNG KIẾN THỨC THỜI ĐẠI”.
Ċ
Mai Nguyễn,
18:47, 21 thg 12, 2013
Comments