TÀI LIỆU‎ > ‎TIẾNG VIỆT‎ > ‎

TV3

SÁCH: “NATO TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH (1949-1991)


Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và tìm hiểu về lịch sử quân sự thế giới trong các cơ quan, đơn vị và nhà trường quân đội cũng như của đông đảo bạn đọc, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn "NATO trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1949-1991)" (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, 2007).

Ċ
Mai Nguyễn,
17:33, 7 thg 12, 2013
Comments