TÀI LIỆU‎ > ‎TIẾNG VIỆT‎ > ‎

TV10

SÁCH: VIỆT NAM CÁI NHÌN ĐỊA – VĂN HÓA
Năm 1998, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Hà Nội xuất bản ấn phẩm: Việt Nam cái nhìn địa – văn hoá của GS. Trần Quốc Vượng.

Viết cuốn sách, GS. Trần Quốc Vượng mong muốn cắt nghĩa bản sắc văn hoá Việt Nam trên cơ sở những đường, nét vẽ về văn hoá vùng miền khác nhau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!


Comments