TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

Công ty gửi đề kiểm tra cuối học kỳ 1 về mail của nhà trường. Giáo viên chủ động hỏi Ban Giám hiệu để lấy đề và in cho Học sinh làm bài kiểm tra đúng tiến độ chương trình.
Lưu ý: Khu vực Hà Nội chưa có đề. Công ty sẽ gửi đề về các Nhà trường sớm nhất có thể.
Kết thúc kỳ thi, giáo viên gửi ngay kết quả 
(có xác nhận của hiệu trưởng) về Công ty để báo cáo Phòng và Sở Giáo dục.
Trân trọng cảm ơn./.
                                                                        Ngày 20 tháng 12 năm 2012

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

Luyện tô chữ

Học phonics, sounds, letters.

Luyện tô chữ


Hình vẽ các hìh ảnh được dạy trong bài cho học sinh tô, vẽ, viết chữ

Dạy và  học tiếng anh cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và các cấp độ khác.


LINK NHẬN VIDEO BÀI CHỮ CÁI

THÔNG BÁO

        Các đ/c Giáo viên nhậnTHỜI KHÓA BIỂU tại trường, sau đó gửi về Công ty theo địa chỉ mail minhptb.victoria@gmail.com
        Trong quá trình giảng dạy tại nhà trường, khi có thay đổi về THỜI KHÓA BIỂU, đề nghị các đ/c gửi ngay về Công ty để Công ty kịp thời nắm tình hình.
        Cảm ơn các đ/c đã tham gia giảng dạy chương trình. Chúc các đ/c năm học 2012 - 2013 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gặt hái được nhiều thành tích...!
                                                                                                                                                                       
                                                 Ngày 04 tháng 9 năm 2012                                                                                                                                                           
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
THAM GIA GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH VICTORIA
1. Báo cáo tháng giáo viên: Hàng tháng từ ngày 24 đến 28, các đ/c gửi báo cáo tháng về địa chỉ mail minhptb.victoria@gmail.com. Trong đó, các nội dung của báo cáo cần chính xác và cập nhập đầy đủ. 

2. Báo cáo điểm: Mỗi học kỳ có 2 bài kiểm tra, kết thúc mỗi bài kiểm tra, các đ/c gửi ngay báo cáo điểm về nhà trường và công ty.

3. Việc phối hợp thực hiện các công tác khác
a. Tổ chức kiểm tra và thi:  Kết thúc học kỳ và cuối năm học, giáo viên chủ động thông báo trước 2 tuần cho Công ty các nội dung sau:
- Thời gian dự kiến kiểm tra, thi;
- Tiến trình giảng dạy (Đã dạy đến bài nào);
b. Về thời gian giảng dạy trong năm học: Kết thúc học kỳ và cuối năm học, giáo viên thông báo cho công ty: 
- Thời gian nghỉ giữa sau khi kết thúc kỳ 1 - nếu có (từ ngày nào đến ngày nào);
- Thời gian kết thúc năm học (ngày chính thức dừng giảng dạy và ngày tổng kết năm học).

Các nội dung báo cáo của các đồng chí là cơ sở để Công ty báo cáo Phòng và Sở Giáo dục hàng tháng. Ngoài ra, việc thực hiện tất cả các nội dung trên nằm trong tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên và là cơ sở để xét khen thưởng và nâng lương giáo viên hàng năm. Rất mong các đồng chí phối hợp tích cực với Công ty để chương trình đạt được hiệu quả cao nhất.