Pagbasa sa Misa

Ang mga pagbasa sa wikang Tagalog ay hindi pa naidadagdag.

Ang mga pagbasa sa wikang Ingles ay nandito.
Comments