Mga Pagdiriwang

Sa bahaging ito makakukuha ng mga inihandang pagdiriwang.

Sunday Eucharist | Pagmimisa ng Linggo

Masses for Various Needs and Occasions
 • Baccalaureate Mass
 • First Communion
 • Votive Mass of the Holy Spirit (for Schools)
 • Pagmimisa ukol sa Pagtatapos ng mga Mag-aaral
 • Pagmimisa ukol sa Unang Pakikinabang
 • Misa ng Banal na Espiritu sa Pagsisimula ng Taong Akademiko

Worship of the Eucharist Outside Mass | Pagsamba sa Eukaristiya
 • Holy Hour

Baptism | Binyag
 • Rite of Baptism for One Child
 • Rite of Baptism for Several Children
 • Rite of Baptism for a Large Number of Children
 • Rite of Baptism for Children administered by a Catechist when no Priest or Deacon is available
 • Rite of Baptism for Children in Danger of Death when no Priest or Deacon is av

Rite of Christian Initiation for Adults |
Mga Sakramento ng Pag-anib sa Sambayanang Kristiyano
 • Period of Evangelization and Precatechumenate
 • Acceptance into the Order of Catechumens
 • Period of the Catechumenate
 • Election or Enrollment of Names
 • Period of Purification and Enlightenment
 • Scrutinies
 • Presentations
 • Celebration of the Sacraments of Initiation

Christian Initiation of Children who have reached Catechetical Age
 • Acceptance into the Order of Catechumens
 • Period of the Catechumenate
 • Election or Enrollment of Names
 • Period of Purification and Enlightenment
 • Scrutinies
 • Presentations
 • Celebration of the Sacraments of Initiation


Confirmation | Pagmimisa ukol sa Pagkukumpil
 • Rite of Confirmation within Mass
 • Rite of Confirmation outside Mass
 • Rite of Confirmation by a Minister who is not a Bishop

Penitential Services | Pagdiriwang ukol sa Pakikipagkasundo
 • Penitential Service for the Season of Lent
 • Penitential Service for the Season of Advent
 • Penitential Service during Recollections or Retreats

Communal Celebrations of the Anointing of the Sick | Pagdiriwang ng Pagpapahid ng Langis
 • Rite of Anointing within Mass

Ordination | Ordenasyon
 • Ordination of Bishops
 • Ordination of Presbyters
 • Ordination of Deacons

Marriage | Pagdiriwang ng Pag-iisang Dibdib
 • Rite of Marriage within Mass
 • Rite of Marriage outside Mass

Blessing | Pagbabasbas
 • Blessing of
Commissioning of Lay Ministers | Pagtatalaga sa mga Lingkod na Layko

Celebrations for the Dead | Pagdiriwang ukol sa Yumao


Comments