Kursplan
Sjakkurs for hjemmespillere - time for time
Oslo Schakselskap - sjakklubben på Majorstuen

Dag 1: Basis
- Introduksjon og presentasjon
- Brikkenes styrke og egenart
- Aktivitet og kongestilling (vi ser på noen kortpartier)
- Stillingsvurdering, statiske ubalanser.

Dag 2: Taktikk og kombinasjoner

- Gode trekk - hvordan ser de ut?
- Tvingende trekk, nøkkelen til kombinasjonsspill
- Mattbilder og mønstergjenkjenning
- Taktikk og kombinasjoner.

Dag 3: Strategi og planlegging

- Bondestilling og planer
- Isolert dronningbonde - et strategisk element under lupen
- Analyse (gruppeøvelse).

Dag 4: Sluttspill

- Bondesluttspill, grunnlaget for alle sluttspill
- Teoretiske sluttspill
- Praktiske sluttspill og nyttige tips
- Tematurnering.

Dag 5: Åpningsspill

- Åpningsteori, Prøyssisk parti - angrep og forsvar
- Åpninger for hvit (forslag til et repertoar)
- Åpninger for sort mot 1.e4
- Åpninger for sort mot 1.d4.

Dag 6: Praktisk spill

- Unngå bukkene - nyttige rutiner
- Variantregning, og regneteknikker
- Litt om turneringsspill (sjakkur, turneringssystemer, rating, etc.)
- Veien videre - oppsummering.

I tillegg til disse kursdagene er alle deltakere invitert til kaffe, boller og en presentasjon av Oslo Schakselskap onsdag 4. november.  

Til hovedsiden for kurset

Innholdet i kurset vil til en viss grad tilpasses deltakernes ønsker. Men det legges opp til "klasseroms-undervisning", der det aktuelle temaet illustreres ved hjelp av et magnetisk eller elektronisk demonstrasjonsbrett. På slutten av kvelden vil det bli lagt opp til å aktivisere kursdeltakerne med oppgaver eller praktisk spill. Til hver time vil du få utdelt skriftlig materiale som vil hjelpe deg å friske opp kveldens temaer senere.