Översikt taby.se
Mest besökta sidor (senaste 7 dagar)
Mest besökta sidor (föregående 7 dagar)


Sökord (senaste 7 dagar)
Sökord (föregående 7 dagar)

Trafikkällor senaste månaden


Övrig trafik:

Användning senaste 30 dagarna 


 


Antal besök per månad 
(senaste året / föregående år)

En användare kan ha gjort flera besök på taby.se under perioden.


Engagemang 
(senaste året / föregående år)

Unika besök i relation till befolkningsstorlek.