Historie PS

Naše pionýrská skupina vznikla již v roce 1953 při škole ZŠ Slovenského povstání (dnes ZŠ Štefánikova) v Pardubicích. Stejně jako jiné pionýrské skupiny se podílela na řadě společenských a sportovních akcí pro děti a mládež až do roku 1989. Skupina je pojmenována po Ladislavu Horníkovi, učiteli a pracovníku komunistického mládežnického hnutí, kte rý byl v roce 1940 na Špilberku umučen nacisty pro účast v odboji. Od ledna roku 1990, kdy byla bnovena činnost Pionýra coby samostatného demokratického sdružení, byla obnovena také činnost naší pionýrské skupiny. Cílem této obnovené skupiny je od té doby nepoliticky organizovat volný čas dětí a mládeže v našem regionu. V současné době naše pionýrská skupina pořádá každoroční letní dětský tábor a vede turistický klub PUŤÁSEK.

Prohlášení České rady PIONÝRA k 20. výročí obnovení samostatné organizace PIONÝR naleznete zde.