d. Worstel je met een leerhandicap? Projecten 'DeaDia' en 'Genios'
   

 

Bij Tabora kun je terecht voor

pedagogische ondersteuning en

psychologische begeleiding

Project 'DeaDia'

Het leven loopt niet altijd van een leien dakje: je hebt het moeilijk met de schoolcultuur (je hebt aanpassingsproblemen of last van schoolfobie); of je gezondheidssituatie staat het volgen van regulier onderwijs in de weg; of je maatschappelijke integratie is problematisch; of als buitenlander voel je je hier gedesoriënteerd; of ...

Diabetes, autisme, depressie, Tourettesyndroom, een ongeval, gedwongen migratie ... het zal je maar overkomen. Maar een leerhandicap betekent niet dat er voor jou geen leerboeken en pc weggelegd zijn: Tabora biedt een alternatief als het gewone onderwijstraject geen haalbare kaart is.

Voor een getuigenis van een ouder van een 'zorg-jongere' verwijzen we graag naar de toespraak van mevrouw De Coninck op een andere pagina.

Project 'Genios'

Ondersteunend werken we bijvoorbeeld ook, als coördinator, specifiek rond lees- en spelproblemen en rekenproblemen - 'dyslexie' en 'dyscalculie' heet dat. Daarnaast focussen we onder meer op de leestechniek 'technisch lezen' (versus 'globaal lezen'), want het is belangrijk de finesses en nuances van een tekst te vatten; denk maar aan handleidingen, verkoopvoorwaarden en contracten, waar ieder van ons nu en dan door moet. 

Maak een afspraak via Tabora's secretariaat: 03 233 27 35 of tabora.athena@gmail.com.

Consultatie is in principe mogelijk op woensdag tussen 15 en 19 uur, in Antwerpen of Kruibeke.

 


 

 

 

 Comments