2012, uit de media: belang van diploma en niet-regulier onderwijs


Dat een gebrek aan een diploma Hoger Secundair Onderwijs een ernstige handicap vormt voor wie zich op de arbeidsmarkt begeeft, wordt al jaren verkondigd door arbeidsdeskundigen. De relevantie van een organisatie als Tabora, specifiek het leeraanbod van Athena - Open Leercentrum, blijkt nogmaals uit de actualiteit. Hieronder vatten we een artikel samen dat verscheen in De Standaard van 19 maart 2012, van de hand van redacteur Tom Ysebaert.

 Middenjury almaar populairder

 Steeds meer jongeren proberen via de Examencommissie of het tweedekansonderwijs hun diploma Secundair Onderwijs te behalen.

In 2011 probeerden 4.835 mensen hun diploma Secundair Onderwijs te behalen via de Centrale Examencommissie (in de volksmond: de ‘Middenjury’). Dat is een stijging met 5,4% tegenover 2010, en met maar liefst 54% tegenover 2003.

Twee groepen kloppen aan bij de Examencommissie: zij die niet geslaagd zijn in het reguliere onderwijs en zij die bewust voor deze formule kiezen, zoals jongeren die thuisonderwijs krijgen.

Een van de redenen voor de stijging is volgens minister Smet de grote groep jongeren die zonder diploma de secundaire school verlaat, de zogenaamde ‘ongekwalificeerde uitstroom’ - volgens recente cijfers 1 op 7 jongeren!

Maar de slaagkansen liggen laag: in 2007 behaalde slechts 15,8% van de ingeschrevenen voor de Examencommissie zijn diploma, en net niet de helft een deelattest.

Net zoals de Examencommissie vindt ook het tweedekansonderwijs (TKO) steeds meer gegadigden: in september 2011 waren er 9,4% meer inschrijvingen dan in 2009, waarbij driekwart jonger blijkt dan 25 jaar en bijna de helft jonger dan 21 jaar. Het TKO is initieel echter opgezet als volwassenenonderwijs. Daaruit kan men afleiden dat een groter wordende groep jongeren aansluiting verliest met het ‘gewone’ onderwijs. De nakende hervorming van het secundair onderwijs kan daar mogelijk verandering in brengen.

Socioloog Ignace Glorieux (VUB) ziet twee populaties: enerzijds mensen uit gegoede milieus die even een misstap maken en zich via de Examencommissie herpakken; in het TKO belanden meer de sociaal zwakkere groepen: allochtonen en arbeiderskinderen.

De ‘tweede kans’ buiten het regulier onderwijs biedt lang geen zekerheid op succes. Onderzoek heeft aangetoond dat van de 100 jongeren die zonder diploma het middelbaar onderwijs verlaten, slechts drie dat diploma alsnog halen via een alternatieve weg.

“Het TKO is vaak nog te schools, en de Examencommissie vergt veel zelfstudie. Er zou iets tussen deze extremen moeten bestaan”, vindt socioloog Ignace Glorieux.

Wat is het verband van dit alles met Tabora? De link is gauw gelegd, klik hier!

 

 Comments