Generatieoverbruggend leren


 
Generatieoverbruggend leren
 
 
Bij Tabora geloven we in de kracht van samen-werken, ook tussen generaties. Tabora creëert een raamwerk waarbinnen ouderen hun ervaring kunnen doorgeven aan jongeren, en jongeren ouderen kunnen vooruithelpen. Het scholingsniveau varieert daarbij. Want in het leven doet er meer toe dan op school opgedane kennis.

In het kader van een seniorenproject zijn het de (al dan niet hooggeschoolde) ouderen die de jongeren ervaring, vaardigheden en kennis bijbrengen. Enkele voorbeelden van wat hier zoal aan bod komt: verpleging en verzorging, talen, wetenschappelijke vakken en computervaardigheden.

Voor zieke cursisten wordt bijvoorbeeld de moeder en/of de grootmoeder in het leerproces ingeschakeld.

En in de omgekeerde richting wordt ouders de mogelijkheid geboden om, al dan niet tegelijkertijd met een dochter of zoon, (alsnog) het diploma secundair onderwijs te behalen.
 
 

Comments