a. Athena - Open Leercentrum in Antwerpen = levenslang leren


 

 Athena - Open Leercentrum (Antwerpen)

(een project van Tabora vzw)

Onder de noemer 'Athena - Open Leercentrum' organiseert Tabora vzw tal van
 
cursussen en opleidingen, veelal ondersteund door een vorm van intensieve 
 
persoonlijke begeleiding.

Naast de mogelijkheid om met een inhaalbeweging je Diploma Hoger Secundair Onderwijs voor de 'Middenjury' te behalen (klik hier voor meer info) volgt hieronder een greep uit ons aanbod:

Bijlessen voor vakken van het secundair onderwijs (Frans, Engels, wiskunde, boekhouding, recht, informatica enz.), en dat zowel tijdens het jaar als tijdens schoolvakanties.

Reintje: ook als Zomerschool zijn we door de bevoegde minister erkend. Kinderen van 6 tot 12 jaar en van 13 tot 15 jaar kunnen bij ons terecht om tijdens de zomervakantie hun Nederlands bij te spijkeren. (Klik hier voor enkele sfeerfoto's.)

Opleiding en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: jongeren, soms nog kinderen, die in hun eentje in België toekomen, helpt Tabora vzw om (via opleiding en vorming) hun Life-project uit te bouwen. Zodoende leren deze minderjarigen geleidelijk ook de Nederlandse taal te beheersen en oefenen ze zich in een aantal praktische vaardigheden.

DeaDia - begeleiding van cursisten met een leerhandicap: wie zich in een moeilijke leersituatie bevindt als gevolg van bijvoorbeeld een aandoening of ziekte (dyslexie, dyscalculie, diabetes, Tourettesyndroom ...), een ernstig ongeval of zelfs schoolfobie, kan bij ons terecht voor een speciale onderwijsformule.

Vakopleidingen/vervolmaking voor knelpuntberoepen in samenwerking met onderwijsinstellingen en de bedrijfswereld: van kinder- en thuisverzorg(st)er over verple(e)g(st)er tot bakker ... Voor een concreet voorbeeld: persbericht 2009 (3e thema).

Generatieoverbruggend leren: samen-werken tussen generaties biedt de mogelijkheid voor ouderen en jongeren om ervaring, vaardigheden en kennis over te dragen in een tweerichtingsverkeer. Het gamma van onderwerpen is divers en omvat onder meer: verpleging en verzorging, talen, wetenschappelijke vakken en computervaardigheden. (Klik hier voor meer info.)

KOeKie-project: jongeren en jongvolwassenen, evenals niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, twee sociaal zwakkere groepen, brengt Tabora de regels van een gezonde voeding, hygiëne e.d. bij. Samengevat is de doelstelling het aanleren van het zelf bereiden van eenvoudige maar evenwichtige en smakelijke maaltijden, met lokale producten en zeer beperkte financiële middelen. Kortom: persoonlijke 'eetzorg'. 

Opleiding theoretisch rijexamen: Tabora vzw is door de bevoegde minister erkend als Centrum voor Theoretische Rijopleiding. Wij voorzien gratis in opleiding en organiseren periodiek ter plaatse het theoretisch rijexamen.

Taallessen voor hooggeschoolden: om de talenbagage van deze mensen, vaak professionals, aan te scherpen, organiseert Tabora vzw praktijkgerichte taalcursussen voor zowel Europese talen (zoals Nederlands in een praktisch-professionele context zonder arbeidsdruk) als (meer) exotische talen.

Snelcursus bedrijfsbeheer: wil je een zaak starten, of ben je al actief als zelfstandige en heb je nog geen 'attest Bedrijfsbeheer' op zak, dan helpen wij je om je klaar te stomen voor het (maandelijks georganiseerde) examen bij het ministerie van de Middenstand. De hoofdgerechten op het menu: recht, boekhouding en handel.

Basiscursussen allerhande: dactylografie (typen dus), informatica (bv. Word of Excel), Frans (bv. met accent op gesproken taalgebruik) enzovoorts, enzovoorts. 

Spring eens binnen en kijk onze folders met het volledige aanbod in of,

beter nog, spreek een van onze mensen rechtstreeks aan!

Onze contactgegevens vind je hier: Athena - Open Leercentrum.

Voor de regio Limburg klik je hier: Athena - Hasselt.