g. Samenwerking met privé- en openbare sector; internationale samenwerking


 
 
 


Wenst uw organisatie met ons samen te werken?

Tabora vzw begeleidt mensen om hen maatschappelijk weerbaarder te maken - wat ook 'werkzaam' impliceert, en dat via zowel Athena - Open Leercentrum en den Atelier als diverse andere deelprojecten. Wij werken dan ook niet in een vacuüm. Integendeel: zowel de privésector als de openbare sector maakt deel uit van onze biotoop.

Bij het doornemen van de inhoud van deze website bent u mogelijk op een idee gekomen van hoe uw bedrijf, instelling, vereniging of nog andere organisatie met Tabora kan samenwerken. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar ongeschoolde arbeiders
of hebt u vacatures voor kinder- of thuis- en bejaardenzorg? Wenst u uw organisatie in te schakelen in een sociaaleconomisch project? Of misschien had u graag een andere beroepsmatige bijdrage aan onze vzw geleverd ...
 
Klik hier voor mogelijk inspirerende voorbeelden (1e en 3e thema).
 
Wij gaan dankbaar in op interessante voorstellen of initiatieven en bespreken graag de samenwerkingsmogelijkheden met u.

Voor een verkennend gesprek kunt u mevrouw M.-J. Sente, Tabora's coördinator, contacteren via 03 233 27 35 (secretariaat).
U kunt haar ook rechtstreeks bellen op 0484 06 34 59 of e-mailen via tabora.athena@gmail.com.

Internationale samenwerking

Tabora vzw is projectleider/participant op het gebied van Europese en mondiale projecten.

Met en via eigen mensen die van een bepaald land afkomstig zijn, coördineert Tabora vzw internationale projecten in specifieke landen. Enkele voorbeelden uit het verleden zijn Denemarken, Hongarije, Libië, Nederland, Slowakije, Tsjechië en Zweden. Voor de toekomst staan al een aantal Oost-Europese landen in de rij. Voor aanvullende info:
Tabora's folder.

Momenteel werkt Tabora vzw onder meer aan een internationaal project dat bedoeld is om Oekraïne een helpende hand te reiken en tegelijkertijd de werking van diverse organisaties en instellingen in die EU-buur te bevorderen: overheidsinstanties; medische, technische zowel als economische universiteiten; bedrijven en banken; sportcentra en kuuroorden; ... Lees hier verder over het
Helianthos-project.

Medio 2011 trok een Tabora-delegatie, samen met Borgerhoutse vzw-collega's van Leerwerkplaats Garage ('LWG' - www.lwp-vzw.be), naar Reykjavik. Dit was een verkennend gesprek, maar het is de bedoeling om in 2012 een grootschalig project op te zetten met collega's die in de sociale economie actief zijn in (alvast) IJsland, Finland en Polen; de coördinatie zou dan vanuit België gebeuren. In het kader van dit 'Tempo-project' wisselt Tabora informatie uit over onder meer vormen van begeleiding, nieuwe doelgroepen van volwassenen en werken met zieke cursisten; nieuwe en meer geavanceerde technieken die in Reykjavik al met succes toegepast worden; Tabora-specialisaties zoals werken met allochtonen, inburgering, het aanleren van een tweede taal en het examen voor de 'Middenjury'.

 
 


 
Subpagina''s (1): Helianthos
Comments