دانلود تعبیر خواب جامع

 

تعبیر خواب جامع

نمونه ای از منابع نرم افزار

کتاب تعبیر خواب مرحوم میرزا حمزه فسائی

کتاب تعبیر خواب مرحوم مشیر الممالک

کتاب تعبیر خواب مرحوم محمد باقر لاهیجی

کتاب تعبیر خواب  کامل التعبیر

کتاب تعبیر خواب چاپ سنگی

کتاب خوابگزاری لاهیجی

کتاب تعبیر المنام

کتاب تعبیر رویا

کتاب تعبیر نامه

کتاب خوابنامه

کتاب خواب و رویا

کتاب خواب محمد تقی مجلسی

ویرایش 17.545 از نرم افزار تعبیر خواب جامع بروز رسانی شده

تاریخ  بروز  رسانی    96/02/02

تعداد موضوعات  قابل  جستجو  در نرم افزار    17545

حکایات مرتبط با هر خواب در قسمت خودش قرار گرفت


تصویر نرم افزارلطفاً مشکلات نرم افزار یا لینکهای دانلود را گزارش دهیدکاملترین نرم افزار تعبیر خواب با امکانات زیر برای دانلود آماده گردید
تشخیص کلمه جستجو شده بصورت هوشمند 
قدرت تشخیص اکثر گویشهای محلی و ارائه کلمه فارسی آن
سرعت بسیار بالا در برابر واکنش کاربر
امکان ذخیره سازی خوابهای شخصی
بیان خوابهای واقعی در زیر اکثر موضوعات مربوط بصورت حکایت
تنها مرجع خوابی می باشد که منابع آن از دهها کتاب خطی مربوط به 300 تا 1300 سال پیش می باشد
موضوعاتی در این نرم افزار موجود است که در هیچ کتاب یا نرم افزاری یافت نمی شود.
تنها نرم افزار خوابی که نگارش قدیمی آن در اکثر کامپیوترهای شخص موجود می باشد

 

 

وبلاگ اصلی تعبیر خواب جامع

 www.tabir.blog.ir