เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้


นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
นายทะเบียน

(*-*)ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียน(*-*)
  • เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 1/2563 
  ประกาศ งานทะเบียนนักเรียน
       >>นักเรียนใหม่ ม.1 ม.4  ให้นักเรียนดูประกาศเลขประจำตัวนักเรียน เลขที่ ห้อง และให้นักเรียน ไปดำเนินการปักเลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล ตามระเบียนของทางโรงเรียนด้วยนะครับ
       >>นักเรียน ม.3 และ ม.6 ให้นักเรียนที่ประสงค์จะรับใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคเรียน เพื่อการศึกษาต่อ นักเรียนสามารถดำเนินการได้แล้วนะครับ โดยนักเรียน เตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว กรอกใบคำร้องพร้อมกับส่งรูปด้วยครับ ทางงานทะเบียนจะดำเนินการให้
       >>นักเรียนคนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลของตนเอง ชื่อและชื่อสกุลของบิดามารดา หรือ ยศทางราชการตำรวจ ทหารของบิดามารดา ขอให้นักเรียนแจ้งต่องานทะเบียนด้วยนะครับ จะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้ครับ
 • การมีงานทำ ถึงแม้มันจะหนัก ก็ยังดีกว่า การไม่มีงานทำ 
 • วันนี้ คุณมีโอกาสได้ศึกษา ยังมีอีกหลายคน ที่ไม่มีโอกาสนั้น 
 • ในหนึ่งวัน ธรรมชาติ ได้ให้สิ่งหนึ่งคือ เวลา แก่ทุกคนที่เท่ากัน 
 • ความอดทน เป็นสมบัติประการหนึ่ง ของคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน