เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้


นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
นายทะเบียน

(*-*)ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียน(*-*)
  • โรงเรียนทุ่งช้าง สอบปลายภาค1/61 24-26 ก.ย.2561

  • การมีงานทำ ถึงแม้มันจะหนัก ก็ยังดีกว่า การไม่มีงานทำ 
  • วันนี้ คุณมีโอกาสได้ศึกษา ยังมีอีกหลายคน ที่ไม่มีโอกาสนั้น 
  • ในหนึ่งวัน ธรรมชาติ ได้ให้สิ่งหนึ่งคือ เวลา แก่ทุกคนที่เท่ากัน 
  • ความอดทน เป็นสมบัติประการหนึ่ง ของคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน